maj 2019

Encefalopatia okołoporodowa

Encefalopatia okołoporodowa Czy encefalopatia okołoporodowa – niedotlenienie mózgu podczas porodu może być przyczyną niepełnosprawności dziecka? Encefalopatia noworodków występuje u 2–4 noworodków na 1000 żywych urodzeń. Występującym u noworodka bezpośrednio po porodzie i charakteryzującym się trudnościami z podjęciem i utrzymaniem własnego oddechu oraz obecnością od pierwszej doby życiaPrzeczytaj cały artykuł

Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu

Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu inaczej pęknięcie krocza podczas porodu, przyczyny, postępowanie i skutki. Najczęstszą przyczyną nietrzymania gazów i stolca (inkontynencji) u kobiet są porody naturalne. Częstość poporodowej inkontynencji wynosi 0,6-20%, jednak rzeczywista skala tego problemu nie jest znana. Ze względu na wstydliwość problemu niePrzeczytaj cały artykuł

Tachykardia u noworodka

Tachykardia u noworodka Tachykardię u płodu można zidentyfikować podczas porodu, dzięki prowadzeniu śródporodowego zapisu KTG. Zasadniczym celem monitorowania śródporodowego jest rozpoznanie przez lekarza objawów niedotlenienia wewnątrzmacicznego w czasie, gdy nie powoduje ono jeszcze nieodwracalnych zmian w organizmie dziecka. Generalnie, tachykardię u noworodka rozpoznaje się,Przeczytaj cały artykuł

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe świadczą o tym, że dziecku grozi niebezpieczeństwo. Jest wiele przyczyn zmiany barwy płynu owodniowego, czyli m.in.: niedotlenienie płodu, infekcje, stres wewnątrzmaciczny, a w konsekwencji również poważne powikłanie porodu, jakim jest zespół aspiracji smółki. Zespół aspiracji smółki toPrzeczytaj cały artykuł

Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Na lekarzu położniku ciąży odpowiedzialność podjęcia właściwej decyzji o sposobie rozwiązania ciąży i bezpiecznym ukończeniu porodu. Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwaniePrzeczytaj cały artykuł

Złamany obojczyk noworodka – odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Złamany obojczyk noworodka Złamany obojczyk noworodka jest jednym z najczęściej stwierdzanych błędów medycznych przy porodzie. W razie wystąpienia błędu medycznego dziecku przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie za złamany obojczyk jest świadczeniem pieniężnym, które służy pokryciu kosztów leczenia noworodka. Wysokość należnej kwoty zostajePrzeczytaj cały artykuł

Bradykardia u noworodka

Bradykardia u noworodka Zwolniony rytm serca płodu nazywamy bradykardią. Generalnie, incydenty zwolnienia rytmu serca definiuje się, kiedy tętno płodu podczas porodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę. Ogólnie rzecz biorąc, bradykardia jest stanem zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka. Długotrwała bradykardia u noworodkaPrzeczytaj cały artykuł

Komora hiperbaryczna – czy zdarzył się cud?

Komora hiperbaryczna – czy zdarzył się cud? Komora hiperbaryczna – metoda wciąż budząca wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o uszkodzenia neurologiczne. Do uszkodzenia mózgu i niedotlenienia u noworodka może dojść na skutek błędu lekarza przy porodzie. W momencie, gdy dochodzi doPrzeczytaj cały artykuł

EEG biofeedback – Zastosowanie treningu w rehabilitacji neurologicznej

EEG biofeedback – Zastosowanie treningu w rehabilitacji neurologicznej Plastyczność układu nerwowego Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Nawet podczas snu między komórkami nerwowymi można zarejestrować przepływ impulsów elektrycznych o niskim napięciu. Częstotliwość i amplituda fal mózgowych zmienia się w ciąguPrzeczytaj cały artykuł

Chwyt Kristellera

Chwyt Kristellera Chwyt Kristellera to manewr położniczy, stosowany podczas porodu gdy rodzą się główka i barki. Chwyt Kristellera jak wygląda? Polega on na ucisku na dno macicy. Ma on na celu skrócenie drugiego etapu porodu. Pierwsze wzmianki w literaturze fachowejPrzeczytaj cały artykuł