Czerwiec 2019

Cewnik Foleya, a preindukcja porodu

Cewnik Foleya, a preindukcja porodu Cewnik Foleya ma na celu mechaniczne rozszerzanie szyjki macicy, jak również na stymulacji wydzielania endogennych prostaglandyn. Przeciwwskazaniami do tzw. mechanicznego rozszerzania szyjki macicy są: przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, niskie usadowienie łożyska oraz krwawienie z drógPrzeczytaj cały artykuł

Udar okołoporodowy u noworodka

Udar okołoporodowy u noworodka Udar okołoporodowy występuje 17-krotnie częściej u noworodków niż u starszych dzieci. Jego częstość szacuje się na 1/2 300 u noworodków donoszonych. Na udar najbardziej narażone są noworodki urodzone przedwcześnie. Niestety około 50% udarów w okresie noworodkowymPrzeczytaj cały artykuł

Urazy kości noworodka przy porodzie

Urazy kości noworodka przy porodzie Urazy kości noworodka przy porodzie powstają w sposób mechaniczny. Dochodzi do nich podczas trudnego porodu zazwyczaj na skutek użycia nadmiernej siły przez personel medyczny.  Urazy kości noworodka przy porodzie występują z częstością 6 – 8 na 1000Przeczytaj cały artykuł

Błąd medyczny okołoporodowy – Jakie roszczenia przysługują poczętemu dziecku za błąd medyczny przy porodzie

Błąd medyczny okołoporodowy Błąd medyczny przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie. Błąd lekarski przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolnośćPrzeczytaj cały artykuł

Nadciśnienie płucne u noworodka

Nadciśnienie płucne u noworodka Nadciśnienie płucne występuje przede wszystkim u noworodków donoszonych oraz urodzonych blisko terminu porodu. Zaburzenie stwierdza się u 2–6 na 1000 noworodków. Nadciśnienie płucne u noworodka jest wynikiem zaburzeń ewolucji krążenia płodowego do krążenia noworodkowego. Charakteryzuje się utrzymującym się wysokimPrzeczytaj cały artykuł