Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Złamany obojczyk noworodka – odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Złamany obojczyk noworodkaZłamany obojczyk noworodka

Złamany obojczyk noworodka jest jednym z najczęściej stwierdzanych błędów medycznych przy porodzie. W razie wystąpienia błędu medycznego dziecku przysługuje odszkodowanie.

Odszkodowanie za złamany obojczyk jest świadczeniem pieniężnym, które służy pokryciu kosztów leczenia noworodka. Wysokość należnej kwoty zostaje ustalona na podstawie wielkości szkody na osobie spowodowanej błędem medycznym.

Złamany obojczyk noworodka – kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie biegnie zgodnie z art. 4421 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Złamanie obojczyka jest szkodą na osobie, więc okres przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto, należy uwzględnić art. 4421 § 4 k.c. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli roszczenie przysługuje osobie małoletniej, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Niemniej nie warto zwlekać z wytoczeniem powództwa, ponieważ w późniejszym czasie mogą pojawić się trudności z udowodnieniem winy i ustaleniem wysokości szkody. Poza tym, środki pieniężne przyznane tytułem odszkodowania pomagają dziecku powrócić do pełnego zdrowia.

Złamany obojczyk noworodka – kto jest zobowiązany do naprawienia szkody?

Złamanie obojczyka jest urazem okołoporodowym. Może być on zakwalifikowany jako błąd medyczny pod warunkiem, że:

  • postępowanie personelu medycznego było niezgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej można przypisać mu winę
  • podobna sytuacja ma miejsce, gdy nie można ustalić osoby winnej powstania szkody. Wtedy poszkodowany może wykazać, że niedbalstwa dopuścił się członek określonego zespołu pracowników szpitala. Podmiot ten pozostaje niezidentyfikowany, dlatego tę instytucję zwykło określać się w doktrynie i judykaturze winą anonimową

Lekarz jako sprawca odpowiada na zasadzie winy, ale nie zawsze jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Jeżeli został on zatrudniony w placówce służby zdrowia, do zapłaty odszkodowania jest zobowiązana placówka, co wynika z art. 430 k.c. W ramach stosunku pracy lekarz pozostaje pod kierownictwem osoby zarządzającej szpitalem. W takiej sytuacji placówka ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z jego winy przy świadczeniu pracy.

Obie wymienione przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie. O winie przesądza nawet najmniejszy stopień zawinienia. Wystarczy zatem wykazanie, że zachowaniu lekarza można przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo.

Zgłoś szkodę do naszej Fundacji. Spotkasz się ze zrozumieniem i wsparciem z naszej strony. Mamy duże doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa medycznego i możesz na nas polegać.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, jak najszybciej zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli podłaś ofiarą błędu medycznego przy porodzie odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotna renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.