Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Porażenie mózgowe czy jest wynikiem błędu lekarskiego przy porodzie?

Ustalenie, czy dziecięce porażenie mózgowe jest wynikiem błędu lekarskiego, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia uprawnień poszkodowanej rodziny do odszkodowania, zadośćuczynienia i dożywotniej renty.

Najlepszym i jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy doszło do błędu okołoporodowego z winy personelu medycznego podczas porodu  jest skontaktowanie się z prawnikiem w celu analizy dokumentacji medycznej i konsultacji prawnej. Doświadczony adwokat, radca prawny specjalizujący się w błędach medycznych okołoporodowych przeprowadzi dokładne badanie dokumentacji medycznej oraz rekonstrukcję wydarzeń podczas porodu,  aby ustalić, czy zaniedbanie, błąd lekarza, położnej jest przyczyną dziecięcego porażenia mózgowego.

Czy hipoksja może powodować drgawki?

Niedotlenienie okołoporodowe może powodować drgawki. Gdy mózg jest pozbawiony tlenu, oznacza to, że komórki mózgowe są pozbawione jednego z kluczowych składników, których potrzebują do funkcjonowania. Kiedy komórki umierają, złożone połączenia, które pomagają różnym częściom mózgu komunikować się, zostają zakłócone. Może to spowodować drgawki, które są nieprawidłowymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu.

Jak długo dziecko może przeżyć bez tlenu?

Pytania o to, jak długo nienarodzone dziecko może przetrwać bez tlenu, są złożone. Po pierwsze, istnieje rozróżnienie między czasem przeżycia, a niekorzystnymi skutkami dla zdrowia (takimi jak uszkodzenie mózgu), a czasem przeżycia bez negatywne skutki dla zdrowia.
Płody zazwyczaj umierają po 25 minutach bez tlenu. W przypadku całkowitej utraty tlenu (np. z całkowitym zamknięciem przepływu tlenu prze pępowinę, masywną utratą krwi lub stałą bradykardią płodu) dziecko powinno przyjść na świat poprzez ciecie cesarskie w ciągu 5 minut i nie dłużej niż 15 minut.

Jakie są najczęstsze wady genetyczne płodu?

Najczęstszymi wadami genetycznymi diagnozowanymi u płodu podczas badań prenatalnych są : Zespół Downa, czyli Trisomia 21, Zespół EdwardsaZespół Warkany’ego oznacza trisomię chromosomu 8, Zespół Patau oraz Bezmózgowie.

Co dają inwazyjne badania prenatalne?

Celem prenatalnej diagnostyki genetycznej jest określenie, z maksymalną możliwą pewnością, czy u płodu występuje określona choroba uwarunkowana genetycznie. Inwazyjna diagnostyka prenatalna służy przede wszystkim diagnozowaniu wad u płodu w pierwszym trymestrze ciąży. Wady płodu wykrywane są podczas badań takich jak : amniopunkcja, kordocenteza, biopsja trofoblastu oraz biopsja tkanek płodu.

Co dają badania prenatalne?

Badania prenatalne pozwalają na wykrycie nieprawidłowości genetycznych oraz poważnych chorób płoduRozpoznanie wady u płodu pozwala na odpowiednie przygotowanie do porodu zarówno samej matki, jak i personelu medycznego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań prenatalnych można rozpoznać choroby genetyczne, na przykład zespół: Downa, Edwardsa, Pataua, Turnera, Klinefeltera, mukowiscydozę, fenyloketonurię, hemofilię, achondrogenezję, wrodzoną łamliwość kości, α-talasemię, rdzeniowy zanik mięśni, dystrofię mięśniową typu Duchenne’a, zespół Noonan, wady rozwojowe, między innymi układu pokarmowego, układu nerwowego, układu moczowo-płciowego.

Choroby w trakcie ciąży

Ciąża to czas, w którym mogą się pojawiać różnorodne powikłania. Ryzyko wystąpienia komplikacji podczas ciąży zwiększają przede wszystkim choroby przewlekłe u matki. Szczególnie niebezpieczne dla matki i dziecka są: konflikt serologiczny, nadciśnienie, otyłość, niedowaga, małowodzie, wielowodzie, przeziębienie, a także niewydolność szyjki macicy. Bardzo ważną rolę w przebiegu ciąży odgrywa wiek matki. Za ciążę wysokiego ryzyka uznajemy bowiem ciążę zarówno w wieku poniżej 17 roku życia, jak i powyżej 35 lat.

Możliwe infekcje u ciężarnej

Infekcje lubią pojawiać się w ciąży. Dlaczego? Z powodu obniżonej odporności organizmu, co sprawia, że słabiej radzi on sobie z zarazkami. Chorobie sprzyjają infekcje bakteryjne górnych dróg oddechowych, ucha czy pęcherza (często przytrafiają się kobietom w ciąży z powodu zastoju moczu w pęcherzu), stres (długotrwałe napięcie psychiczne też zmniejsza odporność) oraz seks (w czasie stosunku łatwo przenieść do pochwy bakterie bytujące w okolicy odbytu – o ile tam są nieszkodliwie, w pochwie wywołują zapalenie).