Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Tachykardia u noworodka

Tachykardia u noworodkaTachykardia u noworodka

Tachykardię u płodu można zidentyfikować podczas porodu, dzięki prowadzeniu śródporodowego zapisu KTGZasadniczym celem monitorowania śródporodowego jest rozpoznanie przez lekarza objawów niedotlenienia wewnątrzmacicznego w czasie, gdy nie powoduje ono jeszcze nieodwracalnych zmian w organizmie dziecka. Generalnie, tachykardię u noworodka rozpoznaje się, gdy częstotliwość rytmu serca wynosi >180/min.

Brak reakcji lekarza, czy położnej na pojawienie się wczesnych sygnałów alarmowych, które świadczą o zagrożeniu płodu w czasie porodu (czyli m.in. o tachykardii), może doprowadzić do trwałego upośledzenia lub nawet zgonu wewnątrzmacicznego dziecka. W związku z tym, natychmiastowa decyzja o cesarskim cięciu pozwala zapobiec tragedii.

W sytuacji zidentyfikowania długotrwałej tachykardii płodu podczas porodu, lekarz powinien niezwłocznie wykonać cięcie cesarskie, w celu ratowania zdrowia i życia rodzącego się dziecka. Opóźniona decyzja lekarza lub jej brak, jest błędem w sztuce lekarskiej.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

Więcej o odszkodowaniu za urazy okołoporodowe

Więcej o urazach przy porodzie

bezpłatna porada prawna

Tachykardia u noworodka występowanie

Częstość występowania arytmii u noworodków szacowana jest na 1–2% wszystkich urodzeń.

W okresie noworodkowym przyczyną zaburzeń rytmu serca mogą być stany przejściowe, takie jak:

 • po pierwsze, istotne zaburzenia jonowe
 • następnie, hipoglikemia
 • hiperbilirubinemia
 • niedokrwistość
 • prócz tego, niedotlenienie okołoporodowe
 • oraz choroby matki w okresie ciąży

Co więcej, zaburzenia rytmu serca mogą pojawić się już w okresie życia płodowego, a ich przebieg jest bardzo zróżnicowany – od całkowicie bezobjawowego, przez gwałtownie postępującą niewydolność serca aż do zgonu. Ponadto, śmiertelność zależy nie tylko od rodzaju arytmii, ale również od współistniejących patologii oraz szybkości i skuteczności postępowania leczniczego. Z tego powodu, w postępowaniu leczniczym niezwykle ważna jest ocena czynników ryzyka wynikających zarówno z charakteru arytmii, jak i chorób współistniejących.

Obecnie, arytmie wykrywa się już w okresie prenatalnym podczas USG serca płodu, zatem można prowadzić wzmożoną obserwację jeszcze w czasie ciąży.  Wzrasta także częstość wykrywania arytmii w oddziałach noworodkowych w związku z powszechną dostępnością aparatury monitorującej czynność serca. Właściwie rozpoznany typ arytmii pozwala ustalić zagrożenie dla dziecka i kwalifikację do jej leczenia.

 • Czy podczas Twojego porodu doszło do nieprawidłowych zapisów KTG wskazujących na tachykardię u Twojego dziecka?
 • Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z nieprawidłowym monitorowaniem KTG przez lekarza podczas porodu?
 • Czy lekarz zbyt późno podjął decyzje o cesarskim cięciu, kiedy spadało tętno Twojego dziecka?

Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie roszczenie, czyli odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Tachykardia u noworodka klasyfikacja

Wyróżnia się trzy podstawowe grupy zaburzeń rytmu, czyli:

 • tachykardię
 • bradykardię
 • rytm nieregularny

Tachykardia u noworodka rozpoznawana jest, gdy częstość rytmu serca wynosi >180/min.

Tachykardia u noworodka – czynniki ryzyka zgonu

Do czynników ryzyka zgonu z powodu tachykardii u noworodka zaliczają się, przede wszystkim:

 • wstrząs
 • niewydolność krążenia
 • obrzęk płodu
 • złożona wada wrodzona serca
 • zaburzenia oddychania: zachłystowe zapalenie płuc, przepuklina przeponowa
 • zakażenie
 • wcześniactwo
 • zaburzenia elektrolitowe
 • niewłaściwe lub zbyt późne postępowanie terapeutyczne
 • częstość rytmu serca >280/min
 • długi czas trwania zaburzenia.

Tachykardia u płodu – leczenie

Jeżeli tachykardia została rozpoznana u Twojego nienarodzonego dziecka, to poród powinien odbyć się w ośrodku dysponującym oddziałem intensywnej terapii noworodkowej.

Przygotowanie do porodu

Przygotowanie do porodu obejmuje:

 • wywiad, który uwzględnia takie kwestie jak, m.in.: w którym tygodniu ciąży rozpoznano tachykardię u płodu, czy płód był leczony i jakimi lekami,  czy rozwinął się nieimmunologiczny obrzęk płodu i czy ustąpił pod wpływem leczenia, czy rozpoznano prenatalnie wadę wrodzoną serca?
 • dodatkowo, również konsultację kardiologa dziecięcego
 • oraz zapewnienie stanowiska intensywnej terapii

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że Ty lub Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, jak najszybciej zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli podłaś ofiarą błędu medycznego przy porodzie odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotna renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.

bezpłatna konsultacja prawna