Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Chwyt Kristellera

Chwyt KristelleraChwyt Kristellera

Chwyt Kristellera to manewr położniczy, stosowany podczas porodu gdy rodzą się główka i barki. Chwyt Kristellera jak wygląda? Polega on na ucisku na dno macicy. Ma on na celu skrócenie drugiego etapu porodu. Pierwsze wzmianki w literaturze fachowej o rękoczynie Kristellera pochodzą z 1867 r.

Wykonanie chwytu Kristellera często niesie ze sobą groźne powikłania zarówno dla matki, jak i dziecka. Przez wielu ginekologów i położników nazywany jest brutalnym rękoczynem. Mimo to, przez niektórych lekarzy jest on wciąż stosowany.

Chwyt Kristellera ma zwiększyć skuteczność parcia poprzez gwałtowne podwyższenie ciśnienia wewnątrzmacicznego, co skutkuje skróceniem porodu. Lekarz uciska dno macicy podczas skurczów, co powoduje u rodzącej ogromny ból.

Chwyt Kristellera powikłania

Mimo że chwyt Kristellera ma w swym założeniu pomóc kobiecie i skrócić poród, często wcale go nie skraca. A wręcz powoduje liczne negatywne konsekwencje, takie jak: pęknięcie macicy, uszkodzenie krocza, krwotok, przedwczesne oddzielenie łożyska. U dziecka może natomiast dojść do uszkodzenia splotu ramiennego, wystąpienia dystocji barkowej, czy niedotlenienia. Niestety znane są przypadki, gdzie dziecko po zastosowaniu chwytu Kristellera zmarło z powodu niedotlenienia przy porodzie, zaś matka z powodu krwawienia.

W 2015 roku dwoje lekarzy z Poznania zostało skazanych za wykonanie manewru w 2009 roku, co doprowadziło do śmierci matki i dziecka.

Chwyt Kristellera, oprócz urazów na ciele, może również prowadzić do przykrych, a niekiedy i traumatycznych doświadczeń i wspomnień. Rodząca, która doświadczyła przy porodzie brutalności, jest bardziej podatna na traumę poporodową, czy depresję.

Mimo, że oficjalni przedstawiciele szpitali i lekarze zaprzeczają jakoby stosowali chwyt Kristellera, doświadczenia pacjentek świadczą  niestety o wciąż dużej popularności tego manewru.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nie lada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Chwyt Kristellera odszkodowanie

Gdzie szukać pomocy, gdy podejrzewasz, że lekarz zastosował nieumiejętnie chwyt Kristellera?

Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny i spowodowało to ciężki uszczerbek na zdrowiu Twoim lub Twojego dziecka, jak najszybciej zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam oceni możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie ocenią czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym. Odszkodowanie i zadośćuczynienie może pomóc Ci w łagodzeniu skutków popełnionych uchybień w placówce medycznej.