Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodoweZielone wody płodowe świadczą o tym, że dziecku grozi niebezpieczeństwo. Jest wiele przyczyn zmiany barwy płynu owodniowego, czyli m.in.: niedotlenienie płodu, infekcje, stres wewnątrzmaciczny, a w konsekwencji również poważne powikłanie porodu, jakim jest zespół aspiracji smółki. Zespół aspiracji smółki to zespół zaburzeń oddychania związany z przedostaniem się do dróg oddechowych dziecka smółki. Generalnie, do tej patologii dochodzi jeszcze w jamie macicy, przed samym porodem.

Smółka to pierwszy stolec wydalany przez noworodka po urodzeniu. Zawiera on głównie wody płodowe, maź płodową, złuszczony nabłonek śluzówki przewodu pokarmowego oraz enzymy trawienne.

Zespół aspiracji smółki występuje u 1–2 na 1000 żywo urodzonych noworodków. Częstość występowania zespołu aspiracji smółki u chłopców i dziewczynek jest podobna. Dodatkowo, częściej smółkę w wodach płodowych obserwuje się w przypadkach porodów po 42 tygodniu ciąży, czyli w ok. 30% przypadków.

Co więcej, chorują zazwyczaj duże noworodki, które dysponują silnymi mięśniami oddechowymi i potrafią w trakcie ruchów oddechowych przemieścić część smółki do dystalnych części płuc. Przedostanie się smółki do płuc rodzącego się dziecka może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania po urodzeniu.

Zielone wody płodowe bardzo często pojawiają się również u dzieci kobiet, które przechodziły ostrą infekcję w ostatnim miesiącu ciąży.

Obecność smółki w wodach płodowych zawsze jest objawem sugerującym głównie zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Jak istotne jest to zagrożenie, zwykle dowiadujemy się dopiero po porodzie. Wtedy staję się jasne, czy część smółki wydalonej do wód płodowych została zaabsorbowana do dróg oddechowych dziecka, czy też jedynie zmieniła kolor odpływającego w czasie porodu płynu owodniowego.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Zielone wody płodowe – objawy

W przypadku wystąpienia zielonych wód płodowych najczęściej obserwuje się u noworodka:

 • niewydolność oddechową (czyli nasiloną duszność, sinicę), która postępuje w zatrważającym tempie
 • zmianę zabarwienia paznokci
 • smółkę w przewodach słuchowych zewnętrznych i przewodach nosowych
 • suchą, łuszczącą się skórę
 • długie paznokcie

Wody płodowe zielone – skutki

Płód najczęściej oddaje smółkę do wód płodowych w wyniku niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub zakażenia. Niedotlenienie może stymulować ruchy oddechowe u płodu, a w konsekwencji smółka dostaje się do tchawicy oraz oskrzeli. Ponadto, po urodzeniu, obecność smółki w drogach oddechowych powoduje przede wszystkim:

 • zaburzenia drożności oskrzelików – powstawanie ognisk niedodmy w płucach
 • uszkodzenie pęcherzyków płucnych – chemiczne zapalenie płuc
 • upośledzenie drożności drobnych oskrzeli, powstanie mechanizmu zastawkowego na poziomie oskrzeli, a w konsekwencji tego u 20–50% noworodków powikłaniem MAS jest odma opłucnowa
 • rozwój przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków na skutek zmian w łożysku naczyniowym płuc, wynikający z niedotlenienia

Zielone wody płodowe – leczenie noworodka

Leczenie noworodka, w przypadku stwierdzenia smółki w płynie owodniowym, musi być podejmowane wspólnie przez położników i pediatrów, a zasadnicze znaczenie ma opracowanie jasnych zasad działania.

Pierwszym celem leczenia jest zapewnienie prawidłowego utlenowania krwi dziecka. W zależności od stanu dziecka, stosuje się różne metody wsparcia układu oddechowego, czyli: 

 • po pierwsze, tlenoterapię bierną, a w przypadku niepowodzenia – utrzymanie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych
 • dodatkowo, wentylację mechaniczną
 • prócz tego, utrzymywanie właściwej temperatury ciała
 • korekcję zaburzeń metabolicznych
 • oraz utrzymywanie prawidłowego ciśnienia tętniczego i perfuzji narządowej

W opiece nad noworodkiem z zielonych wód płodowych, ogranicza się do minimum zabiegi i inne działania pielęgnacyjne oraz diagnostyczne, w celu zmniejszenia niepokoju u dziecka.

Ze względu na ryzyko zakażenia układu oddechowego noworodka, najczęściej podaje się mu dożylnie antybiotyki. Ich podawanie kontynuuje się do momentu uzyskania ujemnych wyników badań mikrobiologicznych.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Nowe metody wentylacji, stosowanie surfaktantu oraz wziewnego tlenku azotu istotnie poprawiły rokowanie u dzieci z zespołem aspiracji smółki. Według aktualnych danych, śmiertelność noworodków urodzonych z zielonych wód płodowych zmniejszyła się do 5–10%, a odległe następstwa neurologiczne obserwuje się jedynie u około 10–20% dzieci, które przeżyły okres noworodkowy.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na rokowanie u dzieci urodzonych z zielonych wód płodowych są:

 • stopień niedotlenienia okołoporodowego (skala Apgar w 1 minucie < 3 punktów)
 • wentylacja mechaniczna dłużej niż 48 godzin po urodzeniu
 • współistnienie wad wrodzonych
 • stosowanie katecholamin w okresie noworodkowym

 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, jak najszybciej zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli podłaś ofiarą błędu medycznego przy porodzie odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotna renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.

bezpłatna konsultacja prawna