Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

EEG biofeedback – Zastosowanie treningu w rehabilitacji neurologicznej

EEG biofeedbackEEG biofeedback – Zastosowanie treningu w rehabilitacji neurologicznej

Plastyczność układu nerwowego

Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Nawet podczas snu między komórkami nerwowymi można zarejestrować przepływ impulsów elektrycznych o niskim napięciu. Częstotliwość i amplituda fal mózgowych zmienia się w ciągu doby, w zależności od stanu pobudzenia układu nerwowego.

EEG biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań. Dzięki informacji zwrotnej o zachodzących zmianach fizjologicznych, pacjent uczy się świadomie kontrolować pracę swojego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały prawidłowo i efektywnie.

Na czym polega trening?

Na skórze głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się specjalne elektrody. Rejestrują one fale mózgowe badanej osoby. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym jest wyświetlana wideogra.

Osoba trenująca steruje grą za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, zaczynamy przegrywać.

Jakie daje rezultaty?

Po pierwsze regularny trening EEG biofeedback poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji. U osób, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego (np. w mózgowym porażeniu dziecięcym) stosowanie EEG biofeedback sprzyja kompensowaniu funkcji uszkodzonych neuronów, wykorzystując plastyczność tkanki nerwowej (zdolność do wytwarzania nowych połączeń neuronalnych i wytwarzania obwodów zastępczych).

Po drugie metoda EEG biofeedback pozwala także na relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego.

EEG biofeedback  – dla kogo jest przeznaczony?

Jest to nowoczesna metoda rehabilitacji wykorzystywana w leczeniu:

 • mpd
 • padaczki
 • urazów czaszkowo-mózgowych
 • udarów
 • ADHD
 • uzależnień
 • depresji
 • zaburzeń snu

Wymagania i czas trwania sesji treningowych

Atutem EEG biofeedback  jest brak niepożądanych efektów ubocznych. Zajęcia można prowadzić już z dziećmi od 3 roku życia, jeżeli:

 • rozumieją zadanie do wykonania
 • mają motywację do współpracy
 • radzą sobie z zadaniem

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji. Następuje poprawa koncentracji, zmniejszenie impulsywności. W bardziej złożonych problemach, np. ADHD, potrzeba ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego leczenia.

Trening wraz z przygotowaniem trwa około 1 godziny. Zaleca się 2-3 treningi w tygodniu.

Metoda EEG biofeedback nie jest refundowana przez NFZ.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli Twoje dziecko zmaga się ze skutkami niedotlenienia okołoporodowego i podejrzewasz, że stało się to na skutek błędu lekarskiego, zadzwoń do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizuja Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu z winy lekarza.