Styczeń 2020

Błąd przy porodzie – Jakie roszczenia przysługują poczętemu dziecku za błąd medyczny przy porodzie

Błąd przy porodzie: Błąd medyczny przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie. Błąd lekarski przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolnośćPrzeczytaj cały artykuł