Ciąża i poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat
Nieinwazyjne badania prenatalne post image

Nieinwazyjne badania prenatalne

Standardowe badanie USG

USG genetyczne

Test Nifty, PAPPA, Potrójny, Zintegrowany

Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego

Inwazyjne badania prenatalne post image

Inwazyjne badania prenatalne

Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Diagnostyka preimplantacyjna

Biopsja tkanek płodu

Amniopunkcja

Biopsja trofoblastu

Kordocenteza

wady genetyczne płodu

Wady genetyczne płodu

Zespół Downa

Zespół Edwardsa

Zespół Warkany’ego

Zespół Patau

Bezmózgowie i bezczaszkowie

Choroby w ciąży post image

Choroby w ciąży

Cukrzyca ciężarnych

Stan przedrzucawkowy 

Wielowodzie

Małowodzie

Niewydolność szyjki macicy

Konflikt serologiczny

Przeziębienie w ciąży

Choroby ze strony matki post image

Choroby ze strony matki

Infekcje w ciąży

GBS zakażenie paciorkowcem grupy B

Zapalenie błon płodowych i łożyska

Zakażenie dróg moczowych

Bakteryjne zakażenie pochwy

Zakażenie połogowe

Infekcje w ciąży post image

Infekcje w ciąży

Powikłania w ciąży post image

Powikłania w ciąży

Poród przedwczesny

Poród po terminie

Łożysko przodujące

Makrosomia

Odklejenie łożyska

IUGR

Zespół aspiracji smółki

Zbyt krótka pępowina

Ułozenie posladkowe

Ułożenie pośladkowe

Ułozenie twarzyczkowe

Ułożenie twarzyczkowe

Ułozenie twarzyczkowe

Pytania i odpowiedzi 3

Ciężki poród post image

Ciężki poród

Przedłużający się poród

Opóźnione cesarskie cięcie post image

Opóźnione cesarskie cięcie

Dysproporcja matczyno-płodowa

Krwotok porodowy

KTG błędne monitorowanie płodu

Błędy w podaniu oksytocyny

Dystocja barkowa

Poród kleszczowy, próżnociąg

Skala Apgar

Reanimacja noworodka

Kwasica płodu

Niewydolność oddechowa u noworodka

Asfiksja u noworodka

Leukomalacja okołokomorowa

Zapalenie opon mózgowych

Zakażenie noworodka

Drgawki noworodkowe

Śmierć noworodka

Skutki ciężkiego porodu post image

Skutki ciężkiego porodu

Urazy u noworodka post image

Urazy u noworodka

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna

Niedotlenienie okołoporodowe

Udar okołoporodowy

Krwotok śródczaszkowy u noworodka

Uszkodzenia mózgu noworodka

Porażenie mózgowe

Porażenie splotu ramiennego

Opóźnienie w rozwoju