Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Błąd przy porodzie odszkodowanie

Błąd przy porodzie odszkodowanie

Błąd przy porodzie odszkodowanie – błąd medyczny czy błąd lekarski?

Błąd medyczny wiąże się z naruszeniem zasad, do których przestrzegania zobowiązany jest lekarz. Podczas udzielania świadczeń medycznych pacjent nie może być narażony na uszczerbek na zdrowiu, czy utratę życia. Specjaliści mają za zadanie przestrzegać norm i standardów, które są przyjęte jako właściwy model postępowania w danej sytuacji. Błąd medyczny wiążę się także z nieumyślnym działaniem, czy też zaniechaniem, które może prowadzi do pogorszenia stanu pacjenta. Nad przestrzeganiem wytycznych, pieczę sprawuje palcówka medyczna. O takim błędzie mówimy, kiedy dopuści się go szeroko rozumiany personel medyczny.

Błąd lekarski wiążę się z zaniedbaniami podczas wykonywania zawodu lekarza. Ginekolog ma za zadanie dołożyć wszelkiej staranności i ostrożności podczas przeprowadzanych czynności, aby poprawić stan zdrowia pacjenta. Lekarz, który nie zleci wykonania koniecznych badań, czy też w konsekwencji stawia błędną diagnozę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nieprawidłowe działanie prowadzi do wdrożenia leczenia, które może bardzo poważnie wpłynąć na zły stan zdrowia pacjenta.

Błędem przy porodzie może okazać się zbyt późna decyzja o  cięciu cesarskim, brak przeprowadzania badań diagnostycznych, czy inne rażące zaniedbania. W konsekwencji, istnieje możliwość doprowadzenia do niedotlenienia dziecka, które bardzo negatywnie wpływa na rozwój noworodka.

bezpłatna porada prawna

Błąd przy porodzie odszkodowanie – roszczenie poszkodowanego

Uprawdopodobnienie wystąpieniu błędu medycznego czy lekarskiego, daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Na wysokość kwoty, o którą możemy walczyć przed sądem, wpływa rodzaj i rozmiar poniesionej szkody oraz krzywdy. To bardzo trudne do oszacowania, gdyż tak naprawdę żadne pieniądze nie są wstanie w pełni zrekompensować cierpienia i bólu. Masz prawo ubiegać się także o rentę na zwiększone potrzeby oraz rentę z tytułu utraty zdolności do pracy.

Błąd przy porodzie odszkodowanie – pomoc naszych prawników

Jeżeli masz zastrzeżenia co do postępowania personelu medycznego podczas porodu, skontaktuj się Fundacją Od Poczęcia Do Narodzin. Nasze doświadczenie pozwala na ocenę, czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym przy porodzie. Oceniamy ryzyko procesowe po przeprowadzeniu bezpłatnej analizy. Wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie może pomóc Ci w łagodzeniu skutków popełnionych uchybień w placówce medycznej.

bezpłatna konsultacja