Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Błąd przy porodzie odszkodowanie

Pomagamy uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd przy porodzie, wyślij zgłoszenie lub zadzwoń ☎ 603 363 309

Błąd medyczny wiąże się z naruszeniem zasad, do których przestrzegania zobowiązany jest lekarz. Podczas udzielania świadczeń medycznych pacjent nie może być narażony na uszczerbek na zdrowiu, czy utratę życia. Specjaliści mają za zadanie przestrzegać norm i standardów, które są przyjęte jako właściwy model postępowania w danej sytuacji. Błąd medyczny wiążę się także z nieumyślnym działaniem, czy też zaniechaniem, które może prowadzi do pogorszenia stanu pacjenta. Nad przestrzeganiem wytycznych, pieczę sprawuje palcówka medyczna. O takim błędzie mówimy, kiedy dopuści się go szeroko rozumiany personel medyczny.

Błąd lekarski wiążę się z zaniedbaniami podczas wykonywania zawodu lekarza. Ginekolog ma za zadanie dołożyć wszelkiej staranności i ostrożności podczas przeprowadzanych czynności, aby poprawić stan zdrowia pacjenta. Lekarz, który nie zleci wykonania koniecznych badań, czy też w konsekwencji stawia błędną diagnozę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nieprawidłowe działanie prowadzi do wdrożenia leczenia, które może bardzo poważnie wpłynąć na zły stan zdrowia pacjenta.

Błędem przy porodzie może okazać się zbyt późna decyzja o  cięciu cesarskim, brak przeprowadzania badań diagnostycznych, czy inne rażące zaniedbania. W konsekwencji, istnieje możliwość doprowadzenia do niedotlenienia dziecka przy porodzie, które bardzo negatywnie wpływa na rozwój noworodka.

bezpłatna porada prawna

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie to rekompensata pieniężna, w związku ze szkodą doznaną na skutek niedołożenia przez personel medyczny należytej staranności, przy udzielaniu świadczeń medycznych związanych z opieką okołoporodową oraz samym przebiegiem porodu. Odszkodowanie za błąd przy porodzie może sięgać nawet kwoty ponad 2 000 000 złotych

 

Błąd przy porodzie odszkodowanie – roszczenie poszkodowanego

Uprawdopodobnienie wystąpieniu błędu przy porodzie, daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Na wysokość kwoty odszkodowania za błąd przy porodzie, o którą możemy walczyć przed sądem, wpływa rodzaj i rozmiar poniesionej szkody oraz krzywdy. To bardzo trudne do oszacowania, gdyż tak naprawdę żadne pieniądze nie są wstanie w pełni zrekompensować cierpienia i bólu. Masz prawo również ubiegać się także o rentę na zwiększone potrzeby oraz rentę z tytułu utraty zdolności do pracy.

Błąd przy porodzie odszkodowanie – pomoc naszych prawników

Jeżeli masz zastrzeżenia co do postępowania personelu medycznego podczas porodu, skontaktuj się Fundacją Od Poczęcia Do Narodzin. Nasze doświadczenie pozwala na ocenę, czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym przy porodzie. Oceniamy ryzyko procesowe po przeprowadzeniu bezpłatnej analizy. Wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd przy porodzie może pomóc Ci w łagodzeniu skutków popełnionych uchybień w placówce medycznej.

bezpłatna konsultacja