Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Bradykardia u noworodka

Bradykardia u noworodkaBradykardia u noworodka

Zwolniony rytm serca płodu nazywamy bradykardią. Generalnie, incydenty zwolnienia rytmu serca definiuje się, kiedy tętno płodu podczas porodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę. Ogólnie rzecz biorąc, bradykardia jest stanem zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka.

Długotrwała bradykardia u noworodka może ostatecznie prowadzić do niewydolności serca. Co więcej, niewydolne serce pompuje mniej natlenionej krwi do mózgu dziecka. Przedłużające się niedotlenienie mózgu płodu podczas porodu, w konsekwencji może być przyczyną trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, w skrajnych  sytuacjach, niedotlenienie płodu może także skutkować zgonem dziecka podczas porodu.

Obecnie, zaburzenia rytmu serca wykrywa się już w okresie prenatalnym podczas USG serca płodu, czyli tzw. echo serca płodu. Dodatkowo, podczas porodu lekarz powinien bacznie monitorować tętno płodu za pomocą KTG i właściwie reagować w sytuacji wystąpienia bradykardii u rodzącego się dziecka. Oznacza to, że w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz życia noworodka, lekarz niezwłocznie powinien wykonać cięcie cesarskie. Bez wątpienia, szybka reakcja lekarza może ocalić dziecko przed poważnymi konsekwencjami. W przeciwnym wypadku, poród może zakończyć się tragicznie.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.oń teraz

bezpłatna porada prawna

Bradykardia u noworodka klasyfikacja

Na podstawie zapisu EKG rozróżnia się, przede wszystkim:

 • bradykardię zatokową
 • zablokowane przedwczesne pobudzenie przedsionkowe
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • zespół wydłużonego QT

Bradykardia u noworodka – identyfikacja czynników ryzyka zgonu

Do czynników ryzyka zgonu noworodka z bradykardią zaliczają się:

 • po pierwsze, rytm serca <60/min
 • następnie, nieimmunologiczny obrzęk płodu
 • oraz prenatalne rozpoznanie całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, przede wszystkim z towarzyszącą wrodzoną wadą serca

Jeżeli występują czynniki ryzyka śmierci dziecka, to poród ostatecznie powinien odbyć się w ośrodku z oddziałem intensywnej terapii noworodka. Dodatkowo, w takiej sytuacji, konieczna jest konsultacja kardiologa dziecięcego. Szczególnie ważne jest, aby lekarz odbierający poród nie bagatelizował objawów sugerujących zagrożenie. W zasadzie, każdy niepokojący sygnał powinien skłonić lekarza do pogłębienia diagnostyki, zatem do pełnej oceny dobrostanu płodu.

Bradykardia u noworodka – postępowanie po porodzie

Postępowanie po porodzie obejmuje, przede wszystkim:

 • ocenę wydolności oddechowej noworodka
 • następnie, podawanie środków farmakologicznych, w celu ustabilizowania rytmu serca
 • badania kontrolne, to znaczy: gazometria, jonogram, mocznik, kreatynina, morfologia
 • wyrównanie zaburzeń kwasowo-zasadowych i jonowych
 • prócz tego, rozważenie drenażu w przypadku nieimmunologicznego obrzęku płodu z wysiękiem do jam ciała
 • wykonanie EKG
 • leczenie przyczyn bradykardii zatokowej w przypadku jej rozpoznania
 • ponadto, przekazanie noworodka do ośrodka kardiologii dziecięcej wszczepiającego stymulatory serca, w przypadku rozpoznania całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego

Przeniesienie na oddział kardiologii dziecięcej

Pilnego przeniesienia do ośrodka kardiologii dziecięcej, wymagają noworodki, u których:

 • mimo podania leków nie udaje się uzyskać stabilnego rytmu serca, czyli rytmu o częstości 70–80/min
 • występuje deficyt tętna z powodu komorowych zaburzeń rytmu serca
 • występuje wada wrodzona serca

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, jak najszybciej zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli podłaś ofiarą błędu medycznego przy porodzie, odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotna renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.

bezpłatna konsultacja prawna