Powikłania w ciąży

Powikłania w ciąży

Kiedy przyszła mama słyszy od lekarza diagnozę ciążą powikłana, oznacza to, że pojawiły się niepokojące objawy i ciąża nie przebiega prawidłowo. Taka diagnoza sprawiła, że kobieta martwi się o swoje nienarodzone dziecko. Jednak niespodziewane kłopoty nie muszą oznaczać, że dziecko urodzi się przed terminem czy będzie chore. Oznacza to tylko, że ciąża będzie pod wzmożonym i specjalnym nadzorem medycznym. Jeżeli podczas ciąży dochodzi do powikłań ciężarna powinna bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza i bardzo o siebie dbać. Wtedy zazwyczaj ciążę udaje się zakończyć z pełnym sukcesem.

Przedwczesny poród

 

Poród przedwczesny – dzieci urodzone przedwcześnie są narażone na większe ryzyko urazów porodowych ze względu na ich nierozwinięte organy i niską wagę. Urazy okołoporodowe spowodowane przedwczesnym porodem mogą skutkować: encefalopatią niedokrwienno – niedotlenieniową, asfiksją lub wylewami wewnątrzczaszkowymi.

Poród po terminie

Łożysko przodujące

Pierwsze objawy łożyska przodującego są najczęściej diagnozowane, kiedy u matki zauważone zostanie krwawienie w trakcie drugiej połowy ciąży. Jeśli lekarz postawi niewłaściwą diagnozę lub wdroży nieadekwatne leczenie przodowania łożyska to dziecko może doświadczyć asfiksji lub encefalopatii, co może spowodować trwały uraz mózgu i porażenie mózgowe.

Makrosomia

Termin „makrosomia płodu” jest używany do opisania noworodka, który jest znacznie większy od przeciętnego. W praktyce oznacza to masę urodzeniową większą niż: 4000 g (makrosomia 1. stopnia), 4500 g (makrosomia 2. stopnia) i 5000 g (makrosomia 3. stopnia). Zwiększenie masy noworodka i obwodu jego barków może w przypadku porodu siłami natury prowadzić do urazów okołoporodowych i gorszego stanu dziecka po urodzeniu.

Odklejenie łożyska

Czasami zdarza się, że dochodzi do przedwczesnego oddzielenia łożyska od ściany macicy (po 20 tygodniu ciąży i przed przewidywanym terminem porodu)Kiedy to nastąpi, dziecko może przestać otrzymywać tlen i składniki odżywcze. Odklejenie się łożyska jest sytuacją nagłą i bardzo niebezpieczną zarówno dla matki, jak i dziecka. Jeśli dojdzie do całkowitego odklejenia łożyska, dziecko przestanie otrzymywać tlen od matki. Kiedy to nastąpi, lekarz powinien natychmiast przeprowadzić cięcie cesarskie, w celu ratowania życia noworodka. Częściowe odklejenie łożyska może bardzo szybko zmienić się w całkowite, zatem poród powinien nastąpić natychmiast.

IUGR – wewnątrzmaciczne zatrzymanie wzrostu płodu

Hipotrofia wewnątrzmaciczna (IURG) . Do schorzenia dochodzi kiedy dziecko nie rośnie prawidłowo. Skutkuje to mniejszą masą urodzeniową niż u przeciętnego noworodka. IUGR jest spowodowane zaburzeniami łożyska, podstawowymi problemami matki ze zdrowiem lub pewną kombinacją tych dwóch czynników. Kiedy wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu zostanie potwierdzone w trakcie ciąży, konieczne jest, aby lekarz odpowiednio ocenił i obserwował wzrost dziecka. Nieudane leczenie podstawowych przyczyn IUGR, nieprawidłowa kontrola lub niewłaściwe zaplanowanie terminu porodu może skutkować poważnymi, trwałymi urazami oraz stanowi to zaniedbanie medyczne.

Zespół aspiracji smółki

Zespół aspiracji smółki (MAS) jest poważnym stanem chorobowym, w którym dziecko wdycha smółkę i płyn owodniowy do płuc w czasie porodu. Smółka blokuje drogi oddechowe, zmniejsza dopływ tlenu i powoduje zapalenie płuc . Zespół medyczny musi szybko zareagować, aby przywrócić prawidłowy oddech dziecku oraz wyleczyć komplikacje. Zespół aspiracji smółki jest jednym z najczęstszych urazów porodowych, klasyfikowany jako nagły przypadek. Często, w przypadku wystąpienia zespołu aspiracji smółki konieczna jest resuscytacja noworodka, celem przywrócenia jego funkcji życiowych.

Krótka pępowina

Krótka pępowina może również stanowić poważne ryzyko licznych komplikacji i urazów okołoporodowych. Najpoważniejszym problemem związanym z krótką pępowiną jest tzw. nieciągłość łożyska, kiedy dziecko poruszając się ciągnie pępowinę powodując odklejenie się łożyska od macicy, a co za tym idzie krwawienie. Taka sytuacja położnicza wymaga natychmiastowego zakończenia ciąży cesarskim cięciem, aby zapobiec niedotlenieniu dziecka i uszkodzeniu mózgu.

Ułożenie pośladkowe

Położenie podłużne miednicowe, potocznie znane jako położenie pośladkowe, to przeciwieństwo położenia główkowego – dziecko przyjmuje pozycję pionową, ale głowę ma w górze, a bliżej wyjścia znajdują się pośladki lub nogi, które jako pierwsze schodzą do kanału rodnego. Prowadzenie porodu naturalnego przy ułożeniu pośladkowym płodu jest niebezpieczne, ponieważ może  powodować niedotlenienie dziecka z powodu wypadnięcia pępowiny, jak również urazowe uszkodzenia głowyprzerwanie rdzenia kręgowego oraz inne skutki powikłanego porodu.