Poród przedwczesny

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny – dzieci urodzone przedwcześnie są narażone na większe ryzyko urazów porodowych ze względu na ich nierozwinięte organy i niską wagę. Przedwczesne porody zdarzają się:

 • częściej w przypadku ciąży mnogiej
 • w przypadkach nieleczonych zaburzeń macicy
 • u kobiet z wywiadem chorobowym obciążonym porodem przedwczesnym
 • u kobiet chorujących przewlekle lub na skutek nieleczonych infekcji

Przedwczesny poród jest możliwy do przewidzenia – lekarze mogą  przedłużać ciążę do odpowiedniego momentu wdrażając leczenie farmakologiczne podtrzymujące ciążę, leczenie tokolityczne lub też bardziej inwazyjne metody, jakimi są założenie szwu okrężnego lub pessaru na skracającą się szyjkę macicy.  Kiedy czynniki ryzyka porodu przedwczesnego zostaną już wykryte, lekarze muszą zastosować taki sposób leczenia, aby uchronić dziecko. Plan leczenia jest różny dla każdego przypadku i uzależniony od przyczyn przedwczesnego porodu.

Poród przedwczesny – skutki

Urazy okołoporodowe spowodowane przedwczesnym porodem są niebezpieczne i mogą być opłakane w skutkach. Jeżeli dziecko urodziło się przedwcześnie to mogą mu zagrażać:

 • porażenie mózgowe
 • zaburzenia rozwojowe i intelektualne
 • trwały uraz mózgu
 • zaburzenia poznawcze

i wiele innych trwałych upośledzeń oraz zaburzeń może wyniknąć z tego typu urazów, w tym encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna, asfiksja lub wylewy wewnątrzczaszkowe. Obowiązkiem lekarzy jest zidentyfikować i w porę zaradzić przyczynom przedwczesnego porodu. Celem nadrzędnym lekarza jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i możliwie długie utrzymanie ciąży.

Poród przedwczesny – błędy personelu medycznego

Błędem medycznym jest nieprawidłowe rozpoznanie zagrożenia porodem przedwczesnym, nieprawidłowe monitorowanie ciąży oraz leczenie zakończone porodem przedwczesnym z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka. Najczęstszym skutkiem zaniedbań ze strony lekarza jest niedotlenienie okołoporodowe i porażenie mózgowe.

Lekarze, pielęgniarki i położne są zobowiązani, żeby zrobić wszystko, aby zapobiec porodowi przedwczesnemu. Działania medyczne podejmowane przez lekarzy powinny obejmować:

 • diagnozę czynników ryzyka porodu przedwczesnego
 • zapobieganie przyczynom porodu przedwczesnego
 • planowanie porodu
 • zainicjowanie cięcia cesarskiego jeżeli jest konieczne
 • i zapewnienie wszelkich obowiązujących standardów opieki zdrowotnej

Niepowodzenie w leczeniu może oznaczać niedopatrzenie lekarzy. Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, możesz uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę. Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Nasz zespół prawniczy posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby wygrać każdy proces. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji. Ocenimy twój przypadek za darmo, zajmiemy się prawnie problemem bliskiej Ci osoby i poinformujemy o możliwościach dochodzenia roszczeń. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – po prostu tak jak Ci jest wygodnie.