Urazy u noworodka

Urazy u noworodka

Uraz okołoporodowy to każdy rodzaj urazu, który pojawia się podczas porodu. Obrażenia okołoporodowe mogą mieć różny stopień nasilenia od nieszkodliwego do bardzo ciężkiego. Wiele urazów przy porodzie prowadzi do trwałej niepełnosprawności, która może mieć wpływ na zdolności intelektualne, poznawcze i / lub fizyczne dziecka. Aby skutecznie zapobiegać urazom okołoporodowym lekarze powinni przestrzegać standardów  medycznych. Przede wszystkim ważne jest odpowiednie monitorowanie stan zdrowia matki i dziecka w trakcie ciąży i porodu, oraz niezwłoczne rozwiązywanie wszelkie podejrzanych problemów.

Niektóre urazy okołoporodowe ujawniają się bezpośrednio po urodzeniu. Typowe oznaki i objawy, które mogły wystąpić u noworodka zaraz po urodzeniu obejmują:

 • dziecko ma bladą lub niebieską barwę
 • oddech i / lub częstość akcji serca są powolne lub wymagane są działania resuscytacyjne
 • niemowlę jest ospałe lub letargiczne
 • brak zainteresowania lub trudności z karmieniem
 • nieparzyste ruchy twarzy, ramion lub nóg ( drgawki ) lub faworyzowanie jednej strony ciała
 • niska punktacja Apgar w 5 za minucie i / lub później

Zdarza się również tak,  że uraz okołoporodowy nie jest identyfikowany zaraz po porodzie. Diagnoza następuje dopiero w tedy, gdy dziecko zaczyna ominąć kluczowe etapy rozwoju lub osiąga wiek szkolny. Wówczas rodzice lub nauczyciele zauważają zaburzenia zachowania lub uczenia się, zaburzenia motoryczne, takie jak porażenie mózgowe lub zaburzenia mowy i języka.

Istnieje kilka różnych przyczyn urazów okołoporodowych, a wiele z nich jest ze sobą powiązanych. Czasami u matki mogą występować czynniki ryzyka powodujące obrażenia u płodu. W innych przypadkach uraz okołoporodowy może wynikać z:  trudnego porodu, niezidentyfikowanej infekcji u matki, która powoduje niedotlenienie płodu lub niewłaściwej opieki okołoporodowej ze strony personelu medycznego. Nierzadko obrażenia związane z porodem  mają wpływ na mózg dziecka. Dochodzi wówczas do zaburzeń motorycznych, poznawczych, behawioralnych lub emocjonalnych u noworodka.

Urazy u noworodka – przyczyny

Istnieje wiele potencjalnych winowajców urazów okołoporodowych takich jak: stan zdrowia matki i płodu, nieprawidłowe ułożenie płodu do porodu, problemy z łożyskiem i inne powikłania i komplikacje, które trudno przewidzieć i nie zawsze są możliwe do uniknięcia.

Około 2/3 urazów okołoporodowych jest nieuniknione – nie są one niczyją winą. Pozostałe 1/3 są jednak spowodowane zaniedbaniami lekarskimi lub błędami personelu medycznego podczas akcji porodowej.

Każdy poród  jest wyczerpujący i stresujący, zwłaszcza jeśli pojawiają się komplikacje i kiedy dochodzi do błędów ze strony personelu medycznego. Według najnowszych danych najczęstszym powodem występowania urazów okołoporodowychbłędy komunikacyjne pomiędzy personelem medycznym szpitala ( lekarz – położna ), które skutkują:

 • niezrozumienia diagnozy
 • podawaniem niewłaściwych leków rodzącej
 • brakiem zastosowania antybiotykoterapii w sytuacjach uzasadnionych
 • nieterminowym poinformowanie lekarza, gdy płód wykazuje oznaki niepokoju
 • opóźnieniem cięcia cesarskiego
 • niewłaściwym użyciem kleszczy lub próżnociągu
 • niewłaściwą techniką resuscytacyjną

Urazy u noworodka – zapobieganie

Obrażenia porodowe, zarówno możliwe do uniknięcia, jak i nieuniknione wpisują się w ryzyko porodu. Jednak są pewne rzeczy, które każda kobieta w ciąży może zrobić, aby zminimalizować ryzyko urazu okołoporodowego:

 • Po pierwsze bardzo ważny jest właściwy wybór lekarza prowadzącego ciążę ( jeśli to możliwe lekarz prowadzącego poród ) oraz szpital, w którym nastąpi rozwiązanie. Zweryfikuj referencje oraz doświadczenie swojego lekarza. Porozmawiaj z nim o możliwych scenariuszach porodu, znieczuleniu, możliwych komplikacjach, które mogą wystąpić podczas przyjścia dziecka na świat.
 • Po drugie, bądź aktywna i czujna w trakcie trwania ciąży. Nie przegap żadnych wizyt i badań lekarskich. Zadawaj lekarzowi pytania i wyjaśniaj na bieżąco wszystkie wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia. Im więcej wiesz, tym lepiej będziesz przygotowana do porodu.
 • Wreszcie – i to nie jest łatwe – aktywnie uczestnicz w decyzjach medycznych dotyczących porodu. Oznacza to uważne słuchanie wszystkiego, co mówią lekarze i zadawanie pytań, aby upewnić się, że wszystko jest zrozumiałe. Współpracuj z personelem medycznym wykonując uważnie zalecenia. Pamiętaj, aby bliska Ci osoba towarzyszyła Ci podczas akcji porodowej. Osoba towarzysząca może zadawać lekarzowi pytania i zwracać uwagę na bezpieczeństwo Twoje i rodzącego się dziecka.

Urazy u noworodka – jakie są najczęstsze rodzaje obrażeń okołoporodowych?

Chociaż występuje wiele różnych rodzajów urazów okołoporodowych, najczęściej dochodzi do: złamania obojczyków  lub innych kości, urazy splotu ramiennego, takie jak porażenie Erb’a lub Klumpke’a, siniaki i encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej. Uszkodzenia mózgu spowodowane krwawieniem, urazem lub niedotlenieniem są również bardzo powszechne. Często skutki urazu okołoporodowego obejmują: porażenie mózgowe, niepełnosprawność intelektualną lub rozwojową oraz zaburzenia napadowe u dziecka.

Urazy u noworodka – możliwa diagnoza

Istnieją pewne diagnozy, które mogą wskazywać na trudny poród i zaniedbania ze strony personelu medyczne:

Urazy u noworodka spowodowane niedoborem tlenu

Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna  (udar niedokrwienny)

Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna jest oficjalną nazwą medyczną deprywacji tlenowej występującą w chwili urodzenia lub w jej pobliżu. Jeśli podaż tlenu u dziecka zostanie zubożona lub odcięta, jego mózg (a w niektórych przypadkach inne narządy) mogą zacząć wykazywać oznaki dysfunkcji, gdyż komórki pozbawione tlenu zaczną umierać. Encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej można zapobiec, gdy personel medyczny przestrzega standardów opieki medycznej i odpowiednio reaguje na oznaki niepokoju płodowego.

Encefalopatię niedotlenieniowo – niedokrwienna może być spowodowane przez wiele czynników, w tym:

 • ucisk lub wypadanie pępowiny (gdy przepływ krwi do dziecka przez pępowinę jest częściowo lub całkowicie przerwany)
 • pęknięcie macicy (gdzie macica pęka , powodując masywny krwotok)
 • odklejenie łożyska (gdy łożysko oddziela się od ściany macicy, powodując krwawienie)
 • poród zabiegowy (poród z użyciem kleszczy, próżnociągu może powodować krwotoki śródczaszkowe – krwawienia mózgu u noworodka)

Urazy u noworodka spowodowane porodem zabiegowym

Niewłaściwie zastosowanie kleszczy i próżnociągu może powodować uszkodzenie mózgu w wyniku niedoboru tlenu lub na skutek urazu mechanicznego. Jednym z najczęstszych potencjalnych skutków niewłaściwego użycia kleszczy lub próżnociągujest krwawienie w mózgu. Przyczyną może być niewłaściwe stosowanie przyrządów lub technik położniczych prze lekarza. Urazom okołoporodowym spowodowanym porodem zabiegowym można zapobiec poprzez przestrzeganie standardów opieki przez personel medyczny szpitala podczas porodu oraz ścisłe monitorowanie zarówno matki jak i dziecka w trakcie porodu.

Urazy okołoporodowe mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym:

 • nieprawidłowe ułożenie dziecka do porodu –  ułożenie podłużne miednicowe
 • niewłaściwe użycie próżnociagu lub kleszczy przez lekarza (użycie zbyt dużej siły lub nieodpowiedniej techniki położniczej )
 • sytuacje, w których dziecko „utknęło” w kanale rodnym z powodu niedopasowania wielkości między miednicy matki do głowy dziecka (dysproporcja matczyno – płodowa ) lub gdy dziecko jest duże w stosunku do wieku płodowego ( makrosomia płodu )
 • przedłużająca się lub niepostępujący poród ( ma miejsce, kiedy dziecko porusza się zbyt wolno w kanale rodnym lub nie przemieszcza się wzdłuż kanału. Skurcze porodowe  mogą wywierać presję na głowę dziecka, powodując ściśnięcie głowy, co z kolei może spowodować brak przepływu krwi do niektórych części mózgu )

Urazy u noworodka – nieprawidłowa opieka prenatalna

Bardzo ważne jest, aby opieka prenatalna była prowadzona w sposób rzetelny zgodnie ze standardami i aktualną wiedzą medyczną. Dzięki wnikliwej ocenie stanu zdrowia matki  oraz płodu lekarz jest w stanie zidentyfikować czynniki ryzyka urazu okołoporodowego. Badanie ultrasonograficzne pomagają lekarzowi rozpoznać nieprawidłowości związanych z : długością sznura pępowinowego,  ilością płynu owodniowego czy też zahamowaniem wzrost płodu ( IUGR ) w okresie prenatalnym. Dzięki rozpoznaniu czynników ryzyka lekarz może w sposób właściwy zakwalifikować pac jętkę do szpitala o odpowiednim stopniu referencyjności w celu odbycia bezpiecznego porodu.

Urazy u noworodka –  infekcja

Podczas porodu  dzieci mają kontakt z kanałem rodnym matki co oznacza, że ​​są narażone na wszystkie bakterie, których matka jest nosicielem. Szkodliwe bakterie lub wirusy mogą przenieść się z matki na dziecko podczas porodu, dlatego przed porodem lekarz powinien przeprowadzać zalecane testy na niektóre rodzaje infekcji. Jeśli infekcje u matki nie są odpowiednio leczone (odpowiednimi antybiotykami lub lekami przeciwwirusowymi) bakterie lub wirusy mogą przemieszczać się i infekować mózg dziecka ( zapalenie mózgu ), błony otaczające mózg i rdzeń kręgowy ( zapalenie opon mózgowych) lub płuc (zapalenie płuc). Najczęściej dochodzi do infekcji: E. Coli, Listerią, GBS+

Lekarz powinien także badać kobietę pod kątem infekcji podczas ciąży, w tym zapalenie błon płodowych i jajowodów, infekcje dróg moczowych i bakteryjne zapalenie pochwy. Infekcje z tych chorób mogą być przenoszone na dziecko.

Urazy u noworodka w sytuacjach nagłych

Prawidłowo przebiegający poród może nagle zmienić się i wymagać natychmiastowej interwencji. Personel medyczny powinien być odpowiednio przeszkolony i posiadać doświadczenie w radzeniu sobie z nagłymi sytuacjami położniczymi takimi jak:

 • Niepokój płodu (niedotlenienie płodu widoczne w zapisach KTG), który może przyczynić się do zespołu aspiracji smółki
 • Ucisk lub wypadnięcie pępowiny (gdzie przepływ krwi do dziecka przez pępowinę jest albo częściowo, albo całkowicie przerwany)
 • Pęknięcie macicy (macica pęka powodując masywny krwotok)
 • Oddzielenie się łożyska (gdy łożysko oddziela się od ściany macicy, powodując krwawienie)
 • Poród z łożyskiem przodującym (nisko położone łożysko, które częściowo lub całkowicie zasłania szyjkę macicy)
 • Poród naturalny po uprzednim cięciu cesarskim (VBAC) – kobiety z wcześniejszymi bliznami w przekroju poprzecznym mają zwiększone ryzyko pęknięcia szwu w jamie brzusznej powodującej krwotok i niebezpiecznie niskie ciśnienie krwi
 • Resuscytacja noworodkowa – noworodki, które nie oddychają zaraz po porodzie lub mają z tym trudności, wymagają natychmiastowej reanimacji. Jeśli resuscytacja zostanie wykonana niepoprawnie, może dojść do uszkodzenia płuc u noworodka

Inne sytuacje i błędy okołoporodowe personelu medycznego, które zwiększają ryzyko urazu u noworodka to:

 • Zbyt późna decyzja lekarza o cięciu cesarskim w sytuacji zagrożenie zdrowia i życia matki i / lub dziecka. Od podjęcia decyzji do porodu operacyjnego nie powinna upłynąć więcej niż 30 minut.
 • Niewłaściwe monitorowanie płodu – czynność serca u płodu podczas porodu powinna być stale monitorowana . Jeśli monitorowanie dobrostanu dziecka odbywa się w niewłaściwy sposób, personel medyczny może pominąć oznaki niepokoju lub niedotlenienia tym samym tracą cenne minuty, które decydują o tym czy dziecko urodzi sie zdrowe.
 • Niewłaściwe podanie znieczulenia  – wiele kobiet decyduje się na znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu. Ważne jest zatem, aby pamiętać, że znieczulenie zewnątrzoponowe czasami wiąże się z ryzykiem. Nieprawidłowo podane znieczulenie może wpływać na drugi etap porodu powodując niskie ciśnienie krwi u rodzącej, co z kolei może przełożyć się na niewystarczający przepływ krwi do dziecka.
 • Niewłaściwe stosowanie oksytocyny – oksytocyna jest często stosowane w celu zwiększenia skurczów porodowych. Jednak w niektórych sytuacjach może powodować zbyt silne skurcze i zmniejszenie przepływu krwi do dziecka.

Urazy u noworodka leczenie

Obrażenia okołoporodowe mogą powodować trwałe uszkodzenie mózgu. Po wystąpieniu trwałego uszkodzenia mózgu, większość dostępnej opieki medycznej jest wspomagająca i paliatywna, z wyjątkiem terapii hipotermią w celu zmniejszenia ciężkości urazu w przypadku encefalopatii niedotlenieniowo – niedkrweinnej. Leczenie hipotermią powinno odbyć się w ciągu pierwszych 6 godzin od urodzenia.

Urazy u noworodka, a bład w sztuce lekarskiej

Gdy pojawiają się powikłania i komplikacje porodu, obowiązkiem pielęgniarek, lekarzy lub innych pracowników personelu medycznego jest szybkie i odpowiednie działanie w celu zminimalizowania ryzyka dla matki i dziecka. Błąd w sztuce lekarskiej ma miejsce, gdy dochodzi do urazu na skutek zaniedbania, pomyłki lub złej organizacji pracy zespołu medycznego. Niektóre przykłady błędów medycznych obejmują:

 • nieumiejętne zidentyfikowanie i zaplanowanie skomplikowanego porodu
 • niepowodzenie w diagnozowaniu i leczeniu problemów przed porodem takich jak np.: łożysko przodujące lub infekcja u matki
 • nierozpoznawania problemów z pępowiną
 • zbyt późna decyzja o cesarskim cięciu w sytuacjach nagłych
 • niepowodzenie w identyfikacji i odpowiedniej reakcji na problemy z płodem  – nieprawidłowe zapisy KTG
 • błędy związane z lekami (np.  podanie zbyt dużych dawek oksytocyny, niepodanie antybiotyku po zidentyfikowaniu infekcji u matki )
 • niewłaściwe użycie instrumentów położniczych ( kleszcze, próznociąg )