Ułożenie twarzyczkowe

Ułożenie twarzyczkowe

Ułożenie twarzyczkowe – w tej pozycji szyja dziecka jest odgięta (rozciągnięta do tyłu) tak, że tył głowy dotyka pleców dziecka. Takie ułożenie głowy przed porodem uniemożliwia wejście dziecka w kanał rodny. W przypadku prowadzenia porodu metodą naturalną mogą wystąpić  liczne komplikacje, zarówno u dziecka, jak i u matki, m.in.: urazy twarzy płodu, liczne zasinienia i obrzęki oraz urazy pochwy.

Są trzy rodzaje przodowania twarzyczkowego:

 • Bródka przodem – w tej pozycji broda dziecka jest skierowana w kierunku miednicy matki.
 • Bródka tyłem – w tej pozycji broda dziecka jest skierowana w kierunku pleców i pośladków matki. Tutaj główka dziecka, razem z szyją i ramionami wychodzi na raz, co zazwyczaj nie jest możliwe ze względu na wąską miednicę. Ponadto, otwarta buzia dziecka może przeć na górne kości z tyłu miednicy, co również utrudnia wydostanie się dziecka z kanału rodnego.
 • Bródka bokiem – w tej pozycji dziecko ma skierowaną bródkę w bok kanału rodnego.

Ułożenie twarzyczkowe

Lekarz może ocenić położenie dziecka na podstawie badania fizykalnego. Jeżeli lekarz podejrzewa nieprawidłowe ułożenie dziecka, robi USG, w celu potwierdzenia swoich podejrzeń i podejmuje właściwe kroki, aby odebrać poród podczas przodowania twarzyczkowego. Oznacza to również szczegółowe monitorowanie dobrostanu płodu i  wykonanie cesarskiego cięcia.

Problemy oddechowe są powszechne u dzieci ułożonych twarzyczkowo, dlatego też zespół lekarzy powinien być przygotowany na natychmiastową intubację dziecka zaraz po porodzie.

Ułożenie twarzyczkowe – urazy

Kiedy poród z ułożeniem twarzyczkowym płodu jest źle przeprowadzony, mogą wystąpić poważne komplikacje, takie jak:

 • urazy mechaniczne oraz silny obrzęk
 • przedłużający się poród
 • ciężki stan urodzeniowy dziecka
 • nierówne bicie serca
 • śmierć dziecka

Urazy okołoporodowe mogą spowodować opuchliznę i obrzęk u noworodka. Taka sytuacja najczęściej skutkuje złym stanem dróg oddechowych dziecka, co może prowadzić do komplikacji, takich jak hiperwentylacja, niedotlenienie i encefalopatia. Urazy głowy lub niedotlenienie podczas porodu mogą prowadzić do:

 • krwotoku w mózgu
 • encefalopatii
 • porażenia mózgowego
 • wodogłowia

Ułożenie twarzyczkowe – co powoduje przodowanie twarzyczkowe?

Czynniki, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo ułożenia twarzyczkowego obejmują:

 • ciąża mnoga (bliźniaki, trojaczki)
 • wiele odbytych ciąż (na przykład 5 lub więcej)
 •  zdeformowanie płodu
 • wcześniactwo/niska waga ciała dziecka
 • wielowodzie (za dużo płynu owodniowego w macicy)
 • niewspółmierność porodowa (duża różnica między wielkością miednicy matki i ciałem dziecka)
 • makrosomia (duże dziecko)
 • pępowina wokół szyi dziecka
 • zbyt wąska miednica matki
 • cesarskie cięcie przeprowadzone w przeszłości

Ułożenie twarzyczkowe – komplikacje

Komplikacje i skutki uboczne przodowania twarzyczkowego:

 • przedłużający się poród
 • urazy twarzy
 • obrzęk twarzy
 • deformacje czaszki (niewłaściwy kształt głowy, który spowodowany jest naciskiem na główkę dziecka w trakcie porodu)
 • trudności w oddychaniu (dziecko niezdolne do wykonywania wdechu i wydechu), spowodowane przez uraz i obrzęk górnych dróg oddechowych
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • niewłaściwy rytm pracy serca
 • niska punktacja w skali Apgar
 • krwawienia do mózgu
 • krwotoki śródczaszkowe
 • encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
 • trwałe uszkodzenie mózgu
 • porażenie mózgowe
 • napady padaczkowe
 • niepełnosprawność intelektualna
 • opóźnienia rozwojowe
 • śmierć noworodka

Podczas porodu naturalnego z ułożeniem twarzyczkowym, dziecko może być narażone na ryzyko komplikacji, szczególnie kiedy używane są kleszcze albo podawana jest oksytocyna. Poród kleszczowy może spowodować dodatkowe urazy głowy. Podanie oksytocyny może pozbawić dziecka tlenu przez nadmierną stymulację macicy, co zwiększa moc i ilość skurczy. Nadmierna stymulacja macicy zwiększa ciśnienie krwi w żyłach, co może pozbawić dziecko dostawy tlenu. Urazy głowy oraz niedobór tlenu mogą spowodować trwałe urazy neurologiczne, takie jak encefalopatia, porażenie mózgowe, wylew krwi do mózgu, rozmiękanie okołokomorowe, czy wodogłowie.

Ułożenie twarzyczkowe – błąd lekarza podczas porodu

Istnieje ryzyko wystąpienia wielu komplikacji związanych z przodowaniem twarzyczkowym płodu. Dlatego też, niezbędna jest uważna obserwacja dziecka i przeprowadzenie porodu w obecności doświadczonego lekarza. Ponadto, lekarz musi szybko rozpocząć cesarskie cięcie, jeśli:

 • wystąpiły jakieś oznaki ciężkiego stanu dziecka (np. nieprawidłowe/patologiczne zapisy KTG)
 • brak postępu porodu
 • dziecku nie udało się obrócić do właściwej pozycji

Dodatkowo, kiedy diagnozowane jest przodowanie twarzyczkowe, lekarz powinien sprawdzić, czy miednica rodzącej jest przystosowana do porodu naturalnego. Kiedy miednica jest zbyt wąska, należy niezwłocznie przystąpić do przeprowadzenia cięcia cesarskiego. Od chwili, kiedy występują problemy z krążeniem u dziecka, zespół medyczny musi być gotowy do zaintubowania dziecka. Matka musi wyrazić świadomą zgodę na poród naturalny, kiedy ma urodzić dziecko przodujące twarzyczkowo. Oznacza to, że musi być wybrana najlepsza opcja pomiędzy cesarką i porodem naturalnym. Jedną z przyczyn, dla których matka wybiera cesarskie cięcie jest uniknięcie stłuczeń/urazów, które są powszechne u dzieci ułożonych twarzyczkowo.

Dodatkowo, lekarz musi zrozumiale i kompleksowo wyjaśnić rodzącej ryzyko i korzyści każdej z metod porodu (poród naturalny, poród kleszczowy czy cesarskie cięcie) i otrzymać od rodzącej zgodę na:

 • użycie kleszczy,
 • podanie oksytocyny,
 • przeprowadzenie operacji cesarskiego cięcia

w razie zaistnienia okoliczności, w których będzie trzeba ratować zdrowie i życie dziecka. Niespełnienie któregoś z powyższych standardów jest oznaką zaniedbania. Jeżeli to zaniedbanie skutkuje trwałym urazem  u matki lub dziecka, wówczas ma miejsce błąd medyczny.