IUGR

IUGR – wewnątrzmaciczne zatrzymanie wzrostu płodu

Hipotrofia wewnątrzmaciczna (IURG). Mówimy o niej, kiedy dziecko nie rośnie prawidłowo. Wewnątrzmaciczne zatrzymanie wzrostu płodu skutkuje mniejszą masą urodzeniową niż u przeciętnego noworodka. IUGR może być spowodowane zaburzeniami łożyska, podstawowymi problemami matki ze zdrowiem, lub pewną kombinacją tych dwóch czynników. IUGR naraża dziecko na ryzyko wystąpienia wielu zaburzeń rozwojowych, takich jak:

 • niski poziom tlenu
 • osłabiony system odpornościowy
 • hipotermia
 • upośledzenie ruchowe
 • choroby neurologiczne

IUGR diagnozuje lekarz w czasie ciąży za pomocą badania USG oraz poprzez analizę czynników ryzyka. Dzieci z hipotrofią są zazwyczaj niezdolne do zniesienia trudów porodu. Dlatego ważne jest, aby lekarz podjął właściwą decyzję odnośnie sposobu rozwiązania ciąży. IUGR może być tragiczne w skutkach dla noworodka. Powikłania zdrowotne noworodka dotyczą m.in. encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej i kwasicy płodu. Niestety, IUGR może zakończyć się też śmiercią dziecka. Hipotrofia wewnątrzmaciczna to poważny problem, jeżeli lekarz zignorował takie powikłanie w czasie Twojej ciąży to dopuścił się błędu medycznego.

IUGR przyczyny

Najczęstszą przyczyną IUGR są problemy z łożyskiem. Łożysko jest narządem płodowym, które łączy matkę i dziecko. Dostarcza tlen oraz substancje odżywcze rozwijającemu się dziecku.

Dodatkowo, oprócz sytuacji dotyczących zaburzeń łożyska, IUGR może wystąpić, kiedy matka ma problemy ze zdrowiem, na przykład:

 • zaawansowana cukrzyca
 • wysokie ciśnienie krwi (stan przedrzucawkowy), choroba serca lub zaburzenia płucne
 • zakażenia takie jak różyczka, wirus cytomegalii, toksoplazmoza lub kiła
 • zaburzenia nerek
 • niedożywienie lub anemia
 • anemia krwinek sierpowatych
 • palenie, picie lub stosowanie narkotyków
 • pozostałymi powodami są defekty chromosomalne lub ciąża mnoga

IUGR diagnozowanie

Ciąża obciążona IUGR jest ciążą podwyższonego ryzyka. Jeśli lekarze zdiagnozują IUGR konieczne jest wdrożonie właściwe procedury:

 • USG to podstawowe badanie potrzebne do ustalenia wielkości dziecka. Ultrasonograf używa fal dźwiękowych, aby odzwierciedlić kształt i wymiary rozwijającego się płodu. Za pomocą USG bada się także ilość płynu owodniowego (zbyt mała ilość płynu owodniowego może świadczyć o IUGR).
 • Badanie Dopplera wykorzystuje fale dźwiękowe do oceny prędkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Takie badanie jest zazwyczaj stosowane do oceny przepływu krwi w pępowinie. Nieprawidłowe wartości przepływów świadczą o poważnym zagrożeniu!
 • Kontrola wagi ciężarnej: waga matki jest oceniana na każdej wizycie podczas ciąży. Jeżeli matka waży zbyt mało, może to spowodować zaburzenia wewnątrzmacicznego wzrostu dziecka.
 • Amniopunkcja jest procedurą, gdzie pobiera się za pomocą strzykawki próbkę płynu owodniowego z macicy, celem pogłębienia diagnostyki prenatalnej. Może to pomóc w wykryciu ewentualnego zakażenia lub nieprawidłowości chromosomowych, które prowadzą do IUGR.
 • Pamiętaj o regularnych kontrolach lekarskich oraz o wykonywaniu zleconych badań!

IUGR leczenie

Leczenie jest uzależnione od zaawansowania ciąży:

 • Jeśli matka jest w ciąży w 34 tygodniu lub powyżej 34 tc, lekarz może zaproponować wcześniejszy termin porodu.
 • Jeśli matka jest w ciąży poniżej 34 tygodnia, lekarz będzie kontynuował obserwacje do 34 tygodnia i dalej. Obserwowane będą: ogólny stan zdrowia dziecka i poziom płynu owodniowego. Jeśli któryś z tych dwóch czynników będzie nieprawidłowy, lekarz może zaproponować natychmiastowy poród. Jeśli termin porodu dziecka zostanie wyznaczony przed 34 tygodniem ciąży lekarz powinien pamiętać o podaniu sterydów na rozwój płuc płodu.

IUGR pozostałe zagrożenia występujące z :

 • zespół nadlepkości – ograniczony przepływ krwi ze względu na zbyt dużą liczbę czerwonych krwinek
 • hipotermia – brak możliwości utrzymania prawidłowej temperatury ciała
 • niskopłytkowość – niski poziom płytek krwi spowodowany niewydolnością łożyska, co może być związane z IUGR
 • hipokalemia – nieprawidłowy poziom wapnia we krwi
 • wylew płucny – poważne krwawienie płuc
 • aspiracja smółki
 • zaburzenia ruchowe i neurologiczne
 • porażenie mózgowe

Po porodzie, dziecko z IUGR może być mniejsze lub wyglądać na niedożywione. Dziecko może być blade i chude, zazwyczaj posiada luźną, suchą skórę. Pępowina jest cienka oraz matowa (u zdrowych dzieci jest gruba i błyszcząca).

IUGR i zaniedbania medyczne

Kiedy występują czynniki ryzyka IUGR, lub kiedy wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu zostanie potwierdzone w trakcie ciąży ważne jest, aby lekarz odpowiednio ocenił i obserwował wzrost dziecka. W niektórych przypadkach, konieczne może być zaplanowanie porodu nieco wcześniej. Nieudane leczenie podstawowych przyczyn IUGR, nieprawidłowa kontrola lub niewłaściwe zaplanowanie terminu porodu może skutkować poważnymi, trwałymi urazami oraz stanowi to zaniedbanie medyczne.