Opóźnione cesarskie cięcie

Opóźnione cesarskie cięcie

Istnieją takie sytuacje, w których poród musi nastąpić natychmiast ze względu na zagrożenie zdrowia i życia rodzącej oraz jej dziecka.

Zostały opracowane ściśle określone standardy dotyczące tego, kiedy należy przeprowadzić cesarskie cięcie. Jeśli decyzja o cesarskim cięciu zostaje podjęta zbyt późno lub sama operacja przedłuża się, mamy do czynienia z błędem medycznym.

Natychmiastowe przeprowadzenie cesarskiego cięcia jest konieczne w przypadku, m.in. wystąpienia:

 • zaburzeń matczyno-płodowych
 • pęknięcia macicy
 • wypadnięcia pępowiny
 • przedwczesnego odklejenia się łożyska
 • braku postępu porodu

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Opóźnione cesarskie cięcie

Opóźnione cesarskie cięcie – wskazania nagłe

Zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, cięcie cesarskie ze wskazań nagłych powinno zostać wykonane natychmiast, czyli w przeciągu kilku minut, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych oraz wynik badania grupy krwi. Niestety, w wielu przypadkach decyzja o cesarskim cięciu jest podejmowana zbyt późno. Zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim najczęściej kończy się poważnymi powikłaniami neurologicznymi u dziecka, uszkodzeniem mózgu lub nawet śmiercią noworodka.

Lekarze często forsują poród siłami natury, pomimo oczywistych objawów zagrożenia płodu. Niekiedy bywa też tak, że zbyt późna decyzja o cesarskim cięciu jest spowodowana błędami organizacyjnymi i brakami kadrowymi.

Złe decyzje mogą prowadzić do narodzin dziecka z poważnymi problemami, takimi jak:

 • dziecięce porażenie mózgowe
 • napady padaczkowe
 • leukomalacja okołokomorowa
 • trudności w uczeniu się
 • opóźnienia rozwojowe
 • wodogłowie
 • porażenie Erba
 • inne urazy porodowe

Opóźnione cesarskie cięcie – kiedy konieczne jest wykonanie cesarskiego cięcia ze wskazań nagłych?

Szacuje się, że około 1 na 159 porodów kończy się cesarskim cięciem ze wskazań nagłych. Istnieje wiele sytuacji krytycznych, które mogą wystąpić podczas porodu. Najczęstsze obejmują:

 • Nieprawidłowy zapis KTG (zaburzenia tętna płodu):  jest to najczęstszy powód przeprowadzania cesarskiego cięcia i występuje, gdy tętno dziecka spada zbyt nisko lub jest zbyt wysokie. Może to mieć miejsce w przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego, nagłego spadku ciśnienia krwi matki lub niekontrolowanego krwawienia u matki w wyniku problemów z łożyskiem, takich jak np. przedwczesne odklejenie się łożyska. Nieprawidłowy zapis KTG może być oznaką niedoboru tlenu (niedotlenienia płodu).
 • Łożysko przodujące
 • Pęknięcie macicy: dzieje się tak, gdy macica pęka podczas porodu. Szacuje się, że zdarza się to w około 1 na każde 1500 urodzeń. Pęknięcie macicy może prowadzić do krwotoku i tragicznego w skutkach niedotlenienia dziecka.
 • Wypadnięcie pępowiny: dzieje się tak, gdy pępowina rodzi się przed dzieckiem.
 • Brak postępu porodu:  czasami szyjka macicy nie rozszerza się prawidłowo lub akcja porodowa się zatrzymuje.

Opóźnione cesarskie cięcie – liczą się minuty od podjęcia decyzji o cesarskim cięciu…

W sytuacji zagrożenia płodu, liczą się minuty – każda minuta opóźnienia może mieć wpływ na całe przyszłe życie rodzącej i jej dziecka. Opóźnienie w przeprowadzeniu operacji może prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu lub śmierci niemowlęcia, dlatego też w każdej sytuacji konieczna jest szybka reakcja personelu medycznego.

Brak wdrożenia odpowiednich działań może oznaczać dla dziecka głęboką i trwałą niepełnosprawność, z którą będzie zmagało się całe swoje życie. Leczenie i rehabilitacja są kosztowne, dlatego też w przypadku błędu medycznego, warto jest postarać się o godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Jeżeli szpitale naruszają standardy postępowania, powinny za to odpowiedzieć oraz zabezpieczyć finansową przyszłość poszkodowanej rodziny. Szpital odpowiada za szkodę solidarnie ze swoim ubezpieczycielem.