Dysproporcja matczyno-płodowa

Dysproporcja matczyno-płodowa

Dysproporcja matczyno-płodowa jest powikłaniem ciąży, które oznacza niedopasowanie rozmiarów miednicy matki i głowy płodu. Głowa płodu jest proporcjonalnie zbyt duża lub miednica matki jest zbyt mała, aby umożliwić dziecku przedostanie się przez otwór miednicy do kanału rodnego. Wystąpienie dysproporcji matczyno-płodowej może prowadzić do przedłużonego porodu i spowodować realne zagrożenie dla płodu, w postaci niedotlenienia, a nawet śmierci w trakcie porodu. Jedynie szybka decyzja lekarza o cięciu cesarskim może uratować życie, zarówno dziecka, jak i matki. Długotrwały poród  może spowodować liczne obrażenia okołoporodowe, takie jak encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna oraz porażenie mózgowe.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

dysproporcja matczyno - płodowa

Dysproporcja matczyno-płodowa – niewspółmierność porodowa

Niewspółmierność porodowa występuje, kiedy dziecko jest zbyt duże, aby wydostać się przez miednicę lub kanał rodny. Lub dziecko jest ułożone w pozycji uniemożliwiającej poród. Przyczynami dysproporcji matczyno-płodowej są:

 • wielkość dziecka (makrosomia płodu) – makrosomia może być spowodowana m.in. cukrzycą ciężarnej. Inne czynniki mogą obejmować zbyt gwałtowny wzrost dziecka w trakcie ciąży, w tym ciążę po terminie i wodogłowie (zwiększenie obwodu głowy spowodowane nagromadzeniem się płynów)
 • miednica matki jest zbyt mała
 • narośle kostne na miednicy
 • nieprawidłowe przodowanie dziecka
 • kość kręgosłupa ześlizguje się i zsuwa na kość pod nią

Dysproporcja matczyno-płodowa – czynniki ryzyka

U niektórych kobiet występują czynniki ryzyka, takie jak:

 • cukrzyca ciężarnych
 • nieprawidłowe ułożenie płodu
 • wiek powyżej 35 lat
 • wzrost poniżej 160 cm
 • wiek ciążowy powyżej 41 tygodni
 • osteomalacja miednicy (zmiękczenie kości miednicy)
 • urazy miednicy, krzywica lub gruźlica w wywiadzie chorobowym
 • nowotwory kości miednicy
 • wrodzona deformacja kości ogonowej
 • spłaszczenie przedniej części miednicy, tworząca miednicę o trójkątnym kształcie
 • guzy włókniste macicy
 • wrodzona przegroda pochwy
 • szyjka macicy, która nie rozszerza się prawidłowo

Dysproporcja matczyno-płodowa – przyczyny

Dysproporcja matczyno-płodowa może być pochodzenia matczynego lub płodowego. W niektórych przypadkach miednica matki jest niezwykle mała, a w innych, głowa płodu znacznie odbiega od przeciętnych rozmiarów. Możliwe jest również połączenie tych dwóch nieprawidłowości. Niektóre z najczęstszych przyczyn niewspółmierności porodowej to:

 • wymiary miednicy kobiety są co najmniej 2 cm mniejsze od przyjętych norm (prawidłowe wymiary: wymiar miedzykolcowy 25-26 cm, wymiar miedzygrzebieniowy 28-29 cm, wymiar miedzykrętarzowy 31-32 cm, zewnętrzny wymiar prosty miednicy 20-21 cm). Każde odstępstwo od normy jest odchyleniem, które może stanowić o problemach w przebiegu porodu. Wymiary pobierane są w badaniu położniczym przed samym porodem
 • miednicowe egzostozy: są to kościste narośla na miednicy
 • kręgozmyk: jest to stan, w którym kość w kręgosłupie wysuwa się z właściwej pozycji na kości poniżej
 • duże dziecko: może to być spowodowane cukrzycą ciążową i innymi stanami, które powodują makrosomię (masa> 4000 lub 4500 gramów). Późne ciąże i wodogłowie (płyn w mózgu dziecka, który prowadzi do obrzęku) mogą również powodować, że dziecko będzie duże

Ważne jest, aby pamiętać, że nieprawidłowe ułożenie płodu (tj. gdy dziecko znajduje się w nietypowej pozycji, co uniemożliwia bezpieczny poród) może utrudniać głowie dziecka dopasowanie się do kanału rodnego matki. Niezwykle ważne jest, aby lekarze dokładnie zbadali matkę i dziecko. Badanie powinno wyjaśnić, co przeszkadza główce płodu w przedostawaniu się przez kanał rodny i  na czym dokładnie polega problem. Odpowiednia interpretacja wyników badań w przypadku identyfikowania dysproporcji matczyno-płodowej oraz podjęcie właściwej decyzji o rodzaju porodu, może doprowadzić do bezpiecznego przyjścia dziecka na świat.

Dysproporcja matczyno-płodowa – objawy

Obecność pewnych czynników podczas ciąży i porodu wskazuje, że może wystąpić dysproporcja matczyno-płodowa. Jeśli płód utrzymuje wysoką pozycję, nawet po znacznej ilości skurczów, oznacza to, że zejście płodu przez kanał rodny może być utrudnione. Długotrwały poród może powodować niedobór tlenu, dlatego lekarze powinni również zwracać uwagę na wszystkie oznaki zaburzeń płodowych.

Dysproporcja matczyno-płodowa – diagnozowanie

Niewspółmierność porodowa nie zawsze może być jasno rozpoznana przed rozpoczęciem porodu. Jeśli lekarze uważają, że mogą mieć do czynienia z niewspółmiernością porodową (ale nie są pewni), mogą rozpocząć poród siłami natury pod bacznym i stałym nadzorem. Jednakże powinni być przygotowani, aby szybko przejść do operacji cięcia cesarskiego lub innych interwencji, jeśli poród zatrzyma się, a życie dziecka lub matki będzie zagrożone.

Jeśli zaś niewspółmierność matczyno-płodowa zostanie zdiagnozowana przed porodem, najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie z wyprzedzeniem cięcia cesarskiego.

Dysproporcja matczyno-płodowa – urazy porodowe

Lekarze, którzy mają do czynienia z niewspółmiernością porodową, muszą mieć dużą wiedzę i doświadczenie położnicze. Aby zapewnić matce i dziecku bezpieczeństwo podczas porodu.  Poniżej wymienione są problemy i komplikacje, które mogą wystąpić, gdy ma miejsce niewspółmierność matczyno-płodowa podczas porodu:

 • przedawkowanie oksytocyny: jednym z głównych problemów związanych z niewspółmiernością porodową jest to, że lekarze mogą reagować na zbyt wolno postępujący poród poprzez podawanie oksytocyny. Zbyt duża dawka leku może powodować nadmierne i traumatyczne skurcze, które mogą przyczynić się do komplikacji oraz pogorszenia stanu zdrowia dziecka.
 • długotrwały poród: wielu lekarzy pozwala na zbyt długi czas trwania akcji porodowej. Poród to czas próby dla dziecka, a jeśli jest on przedłużony, mogą wystąpić obrażenia związane z niedoborem tlenu. Obrażenia te mogą prowadzić do encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej, porażenia mózgowego i opóźnienia rozwojowego. Co więcej, uraz spowodowany przez przedłużający się poród może doprowadzić do poważnych krwotoków wewnątrzczaszkowych (krwawienia mózgu).
 • dystocja barkowa: kiedy występuje dysproporcja matczyno-płodowa, może dojść do dystocji barkowej, a w konsekwencji noworodek może cierpieć z powodu porażenia Erba lub porażenia Klumpke.
 • ucisk pępowiny: kiedy w macicy jest mało miejsca, z powodu dużego dziecka lub małej miednicy, może wystąpić niedobór tlenu (niedotlenienie) spowodowany uciśnięciem sznura pępowinowego

Gdy istnieją czynniki ryzyka wystąpienia niewspółmierności porodowej, lekarz powinien bardzo uważnie monitorować matkę i dziecko oraz być przygotowanym na cięcie cesarskie. Niewspółmierność porodowa może być tragiczna w skutkach. Brak szybkiej decyzji o cesarskim cięciu stanowi poważne zagrożenie.