Poród kleszczowy, poród vacuum

Poród kleszczowy i poród vacuum

Istnieją dwa przyrządy położnicze, które są stosowane podczas porodu, czyli: kleszcze i próżnociąg (vacuum).

 • kleszcze położnicze przypominają większe szczypce do sałaty. Są one umieszczane po obu stronach głowy dziecka, w pobliżu uszu i policzków. Wraz z wystąpieniem skurczy, lekarz kieruje główkę dziecka w dół, w stronę kanału rodnego.
 • próżnociąg (vacuum) wykorzystuje mały kubeczek, który jest przytwierdzany do głowy dziecka. Rurka przymocowana do kubeczka jest połączona z próżnociągiem, który produkuje ciśnienie zasysające. W trakcie skurczów, lekarz wyciąga lub delikatnie obraca głowę dziecka w kierunku wyjścia, a próżnociąg zasysa powietrze wyciągając w ten sposób główkę dziecka z kanału rodnego.

Próżnociąg konsekwencje / poród kleszczowy skutki dla dziecka

Jeśli przyrządy położnicze są używane prawidłowo, mogą przyspieszyć przyjście na świat dziecka. Jeśli nie, mogą spowodować trwałe urazy poporodowe. Urazy powiązane z niewłaściwym użyciem kleszczy lub próżnociągu to:

Podczas Twojego porodu użyto kleszczy lub vacuum? Doszło do uszczerbku na zdrowiu? Koniecznie zadzwoń lub wyślij zgłoszenie. Możemy Ci pomóc walczyć o odszkodowanie za błąd lekarski przy porodzie!

W niektórych przypadkach, kiedy akcja porodowa trwa zbyt długo, kleszcze lub vacuum mogą zostać użyte, w celu ułatwienia wydobycia dziecka z kanału rodnego. Takie działania wymagają wysoce wykwalifikowanego personelu medycznego. Niewłaściwe użycie któregokolwiek z przyrządów może prowadzić do krwawienia mózgu, wylewów i długotrwałych zaburzeń u noworodka. Istnieją bardzo surowe standardy stosowania kleszczy i próżnociągu – nie zawsze poród zabiegowy jest wskazany.

Mimo nawet najlepszego przygotowania do porodu, mogą wystąpić pewne komplikacje, zwłaszcza podczas fazy, w której występują skurcze. Czasami zdarza się tak, że poród się przedłuża i matka jest zbyt zmęczona, aby dostatecznie silnie przeć. Dlatego też, dziecko może mieć trudności z przejściem przez kanał rodny. Jednakże, najpoważniejszymi komplikacjami mogą być nieprawidłowości w rytmie serca dziecka i zbyt niski poziom tlenu. W takich przypadkach, zespół medyczny może zdecydować się na użycie przyrządów położniczych, aby jak najszybciej wydobyć dziecko.

Kiedy narzędzia położnicze są używane prawidłowo, dziecko przychodzi na świat szybko i bezpiecznie. Jeśli natomiast kleszcze lub próżnociąg są używane niewłaściwie, urazy u noworodka mogą być poważne oraz długotrwałe.

Poród kleszczowy lub poród vacuum, a bezpieczeństwo dziecka

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Poród vacuum lub poród kleszczowy – prawidłowe stosowanie

Szybki i bezpieczny poród jest możliwy, jeśli lekarz położnik właściwie umieści kleszcze na głowie rodzącego się dziecka. Jeżeli kleszcze położnicze zostaną nieprawidłowo użyte, może to spowodować zbyt duży nacisk na głowę dziecka, prowadzący do:

 • wylewów do mózgu
 • uszkodzenia kości twarzy
 • obrzęku mózgu i uszkodzenia mózgu, co z kolei prowadzi do innych problemów chorobowych, takich jak epilepsja, czy porażenie mózgowe

Podobne komplikacje mogą wystąpić przy użyciu vacuum (próżnociąg). Podczas używania próżnociągu bardzo ważny jest moment wydobywania dziecka. Lekarz nie powinien w żadnym wypadku wykręcać głowy lub szyi dziecka oraz pociągać na siłę, aby wydobyć noworodka z kanału rodnego. Nieprawidłowe użycie próżnociągu wiąże się z:

 • uszkodzeniem kości czaszki
 • wylewami wewnątrzczaszkowymi
 • uszkodzeniami splotu ramiennego/porażeniem Erba
 • wylewami do mózgu
 • porażeniem mózgowym

Niezależnie od tego, czy podczas porodu zostaną użyte kleszcze, czy próżnociąg, obowiązkiem lekarzy jest poinformowanie matki o ryzyku i upewnienie się, że przyrząd położniczy jest używany prawidłowo.  Zarówno matka, jak i dziecko powinni znajdować się pod stałą kontrolą podczas porodu, w celu uniknięcia urazów wynikających z porodu zabiegowego.

poród vacuum

Poród kleszczowy, poród vacuum – wytyczne

Istnieją pewne wytyczne, które muszą stosować lekarze położnicy i inni lekarze podczas używania kleszczy oraz próżnociągu, aby poród był bezpieczny oraz skuteczny. Ważne jest, aby narzędzia położnicze były używane przez doświadczonego lekarza na właściwym etapie porodu. Błędy pojawiają się, gdy wytyczne nie są przestrzegane lub lekarz nie ma wystarczającego doświadczenia w korzystaniu z tych narzędzi. Błędy te obejmują:

 • używanie zbyt dużej siły ssania w przypadku vacuum lub zbyt dużego nacisku kleszczami na głowę dziecka
 • nieprawidłowe umieszczenie przyssawki do vacuum
 • długotrwałe stosowanie próżnociągu (np. przez ponad 20 minut) lub przekroczenie zalecanej liczby prób; po 3 nieudanej próbie wydobycia dziecka lekarz powinien zadecydować o  cięciu cesarskim
 • używanie kleszczy lub próżnociagu, gdy dziecko jest za duże, rodzi się przedwcześnie lub występuje dysproporcja matczyno – płodowa (głowa dziecka jest za duża, aby zmieścić się w miednicy matki)

 • nadmierne pociągnięcie dziecka
 • używanie narzędzi w niewłaściwym czasie podczas porodu, np. gdy głowa dziecka nie jest u wchodu (co oznacza, że ​​jeszcze nie przeszła przez miednicę) lub gdy szyjka macicy nie jest w pełni rozwarta
 • niewłaściwe umiejscowienie kleszczy na głowie dziecka może spowodować ucisk głowy, a także krwawienia i krwotoki mózgu. Inne potencjalne problemy to zniekształcenia twarzy, obrzęk mózgu oraz uszkodzenia mózgu, które mogą generować inne problemy, takie jak drgawki, epilepsja, czy niedokrwienie.

Poród kleszczowy, poród vacuum – konsekwencje i skutki uboczne

Niewłaściwie zastosowanie kleszczy i próżnociągu może powodować uszkodzenie mózgu noworodka w wyniku niedoboru tlenu lub na skutek urazów mechanicznych.

Jednym z najczęstszych potencjalnych skutków niewłaściwego użycia kleszczy lub próżnociągu są krwawienia mózgowe. Istnieje wiele powikłań, które mogą wystąpić, w tym krwotok:

 • podtwardówkowy lub krwiak podtwardówkowy – to pęknięte naczynie krwionośne w przestrzeni podtwardówkowej (obszar między powierzchnią mózgu, a cienką warstwą tkanki oddzielającą mózg od czaszki). Krwotokom tym towarzyszą zwykle drgawki, wysokie stężenie bilirubiny we krwi, gwałtowny obrzęk głowy i krwotoki siatkówki.
 • podpajęczynówkowy krwawi poniżej wewnętrznej części dwóch błon pokrywających mózg i może powodować drgawki, ospałość i bezdech.
 • mózgowy to krwawienie, które występuje wewnątrz samej tkanki mózgowej

 • wewnątrzkomorowy jest najpoważniejszy i występuje u wcześniaków oraz niemowląt z niską masą urodzeniową, u których niedojrzałe naczynia krwionośne mają tendencję do osłabienia. Krwawienie występuje w systemie komorowym mózgu, w którym wytwarzany jest płyn rdzeniowy.
 • przedgłowie to krwawienie, które występuje pomiędzy czaszką a jej okryciem (okostną) i pojawia się jako wypukły guz. Przedgłowie zwykle ustępuje w ciągu kilku dni, bez trwałego uszkodzenia dziecka.

Poród kleszczowy, poród vacuum – oznaki niewłaściwego użycia instrumentów położniczych

Oznaki niewłaściwego użycia kleszczy lub próznociągu mogą pojawić się natychmiast lub po upływie pewnego czasu po porodzie (nieprawidłowości mogą ujawnić się w momencie, gdy dziecko rośnie, rozwija się). Dzieci mogą mieć jeden lub więcej następujących objawów:

 • powolność (letarg)
 • bezdech
 • napady padaczkowe
 • problemy z karmieniem

Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, bardzo ważne jest, aby wykonać tomografię komputerową lub MRI, żeby potwierdzić krwawienie i wdrożyć prawidłowe leczenie.

Jeżeli masz jakieś pytania jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zachowanie dzieci po vacuum?