Przedłużający się poród

Przedłużający się poród

Specjaliści wyznaczyli pewne ramy czasowe dla porodu, który postępuje prawidłowo, czyli bez jakichkolwiek powikłań. Jeżeli niektóre z wyznaczników postępu porodu (takie jak rozszerzanie i skracanie szyjki macicy) są opóźnione lub utknęły w martwym punkcie, personel medyczny musi ocenić, czy doszło do „zatrzymania porodu„. Jeśli tak jest, lekarze mogą próbować szeregu różnych interwencji, aby pomóc kobiecie urodzić w sposób naturalny. Poród, który trwa za długo niesie ze sobą niebezpieczeństwo, zarówno dla matki, jak i dziecka. Dlatego też, jeśli początkowe próby interwencji lekarzy zakończą się niepowodzeniem, specjaliści muszą być przygotowani na wykonanie cięcia cesarskiego, w celu uniknięcia urazów okołoporodowych u matki i dziecka, spowodowanych długotrwałym porodem.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Przedłużający się poród – co to takiego?

Poród jest uważany za przebiegający prawidłowo, gdy skurcze macicy powodują postępujące rozszerzanie i skracanie się szyjki macicy. Typowy poród postępuje powoli i rozpoczyna się tzw. fazą utajoną. Gdy szyjka macicy rozszerzy się do ponad 4 cm, rozpoczyna się szybsza, aktywna faza porodu. Podczas aktywnego porodu, szyjka macicy powinna stopniowo rozszerzać się z prędkością nie mniejszą niż 1,2 cm na godzinę (dla pierwszych dzieci) lub 1,5 cm na godzinę (dla kolejnych dzieci). Jeśli poród postępuje wolniej, wówczas można mówić o zatrzymaniu porodu. Zatrzymanie akcji porodowej to brak postępu porodu – brak rozszerzenia szyjki macicy i zejścia części przodującej dziecka – przez co najmniej 2 godziny.

Niektóre badania wykazały, że poród przedłuża się, gdy czas pierwszego i drugiego etapu porodu jest dłuższy niż 20 godzin w pierwszej ciąży, a ponad 14 godzin w przypadku kobiet, które już kiedyś rodziły. Inni eksperci twierdzą, że przedłużający się poród występuje po 18-24 godzinach pierwszego i drugiego etapu porodu. Przedłużający się poród występuje częściej w pierwszej ciąży oraz u kobiet w wieku powyżej 35 lat.

Przedłużający się poród

Przedłużający się poród – przyczyny

Przedłużający się poród i zatrzymanie akcji porodowej spowodowane są przede wszystkim mechanicznymi przeszkodami i/lub niedostatecznymi skurczami porodowymi. Komplikacje, które mogą powodować zatrzymanie porodu to m.in. nieprawidłowe ułożenie płodu, czy też dysproporcja matczyno-płodowa.

Przedłużający się poród – objawy

 • poród trwa dłużej niż 14-20 godzin (w zależności od tego, czy jest to pierwsze dziecko, czy kolejny poród)
 • matka wygląda na zmęczoną i wyczerpaną (rodząca może się odwodnić)
 • ból może występować bardziej z tyłu i po bokach ciała, promieniując do ud, a nie z macicy w jamie brzusznej – wynika to z nadmiernego i długiego nacisku na mięśnie i więzadła grzbietu
 • częstotliwość tętna jest wysoka z powodu odwodnienia, wyczerpania i stresu
 • jelita są rozszerzone i mogą być odczuwalne wzdłuż obu boków macicy jako duże, grube struktury wypełnione powietrzem
 • macica jest delikatna w dotyku i nie rozluźnia się całkowicie między skurczami
 • pęknięcie pęcherza płodowego – w przypadku wczesnego pęknięcia pęcherza płodowego, gdy u matki wynik badania GBS jest dodatni lub wystąpiła infekcja, istnieje ryzyko zakażenia dziecka (ważne jest, aby lekarz podał rodzącej odpowiednie antybiotyki we właściwym czasie)

Przedłużający się poród – zagrożenia dla płodu

 • niepokój płodowy wywołany zmniejszeniem ilości dostarczanego tlenu do dziecka
 • krwotok śródczaszkowy
 • zwiększone ryzyko porodu zabiegowego (poród kleszczowy, próżnociąg) lub porodu operacyjnego, tj. cięcie cesarskie
 • długotrwałe ryzyko rozwoju u dziecka ciężkich chorób neurologicznych, takich jak porażenie mózgowe i encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna

Przedłużający się poród – niebezpieczeństwo dla matki

 • infekcje wewnątrzmaciczne
 • urazy kanału rodnego
 • krwotok poporodowy
 • infekcja poporodowa

Przedłużający się poród – diagnostyka

W diagnozowaniu przedłużającego się porodu, zespół medyczny będzie prawdopodobnie badał:

 • czy występują czynniki ryzyka
 • czy występują oznaki przedłużającego się porodu
 • jak długo trwa poród
 • częstotliwość i siłę skurczów
 • czy poród przebiega zgodnie z poszczególnymi etapami

Prawidłowy poród składa się z następujących etapów:

 • Etap 1 porodu: występują skurcze macicy prowadzące do całkowitego rozszerzenia się szyjki macicy. Ten etap dzieli się na fazę ukrytą i aktywną. W fazie ukrytej występują nieregularne skurcze macicy z powolną i stopniową zmianą oraz rozszerzeniem szyjki macicy. Faza aktywna wykazuje zwiększone tempo rozszerzania szyjki macicy i schodzenia dziecka do kanału rodnego. Faza aktywna zwykle rozpoczyna się od 3-4 cm rozszerzenia się szyjki macicy i jest podzielona na fazy przyspieszania, maksymalnego nachylenia i opóźnienia.
 • Etap 2 porodu: określa się jako całkowite rozszerzenie szyjki macicy  (10 cm rozwarcia) do porodu niemowlęcia.
 • Etap 3 porodu: obejmuje poród łożyska.

Przedłużający się poród – leczenie i zapobieganie urazom okołoporodowym

Jeśli u rodzącej przedłuża się tzw. aktywna faza porodu to lekarze podają oksytocynę. Jeśli oksytocyna nie zadziała i nastąpi zatrzymanie porodu, zwykle wykonywane jest cięcie cesarskie. Lekarze mogą stosować oksytocynę z zamiarem uniknięcia przeprowadzenia cięcia cesarskiego.

Nie można stosować oksytocyny, gdy występują następujące warunki:

 • stan wzmożonego napięcia macicy, zagrażające pęknięcie macicy oraz atonia macicy
 • rodząca ma stan przedrzucawkowy, rzucawkę lub sepsę
 • dysproporcja matczyno-płodowa
 • dziecko znajduje się w niekorzystnej pozycji porodowej
 • poród naturalny jest niewskazany, tak jak w przypadku: aktywnej opryszczki genitaliów, przedwczesnego oddzielenia się łożyska, łożyska przodującego, wypadnięcia pępowiny
 • nadwrażliwość na oksytocynę

Przedłużający się poród – kleszcze i próżnociąg

Są to narzędzia, które służą do wspomagania porodu naturalnego. Przy odpowiednim zastosowaniu mogą przyspieszyć poród. Niewłaściwe użycie kleszczy oraz próżnociągu może spowodować u dziecka poważne uszkodzenie ciała, które może być trwałe i nieodwracalne. Do urazów związanych z niewłaściwym użyciem tych narzędzi należą: krwawienia mózgu i krwotoki, drgawki, porażenie Erba, encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna oraz porażenie mózgowe.

Przedłużający się poród – cięcie cesarskie

Istotne jest, aby zespół medyczny bardzo uważnie monitorował matkę i dziecko w czasie porodu, szczególnie, gdy istnieją przesłanki, że poród będzie przebiegał z komplikacjami.  Personel medyczny musi być przygotowany na poradzenie sobie z powikłaniami i koniecznością bezzwłocznego wykonania cięcia cesarskiego.

Jeżeli personel medyczny w trakcie porodu niewłaściwie monitoruje matkę i dziecko, dopuszcza się błędu w sztuce medycznej. Nieumiejętność szybkiego i sprawnego działania stanowi zagrożenie, a co za tym idzie – jest zaniedbaniem. Jeśli to zaniedbanie prowadzi do urazów u matki lub dziecka, jest to błąd w sztuce lekarskiej.