Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Udar okołoporodowy u noworodka

Udar okołoporodowy u noworodkaUdar okołoporodowy u noworodka

Udar okołoporodowy występuje 17-krotnie częściej u noworodków niż u starszych dzieci. Jego częstość szacuje się na 1/2 300 u noworodków donoszonych. Na udar najbardziej narażone są noworodki urodzone przedwcześnie.

Niestety około 50% udarów w okresie noworodkowym nie daje objawów. Można przypuszczać, że doszło do udaru mózgu w okresie noworodkowym, jeśli u niemowlęcia w wieku 4-6 miesięcy obserwuje się asymetrię ruchową, przekładanie przedmiotów do drugiej (sprawniejszej) ręki lub pojawiają się napady padaczkowe.

W rozpoznaniu udaru okołoporodowego pomocne są badania neuroobrazowe, takie jak  ultrasonografia przezciemiączkowa i rezonans magnetyczny.

bezpłatna porada prawna

Udar okołoporodowy u noworodka powstaje w wyniku:

 • zakrzepu w naczyniu mózgowym
 • zatoru pochodzącego z serca
 • łożyska lub żyły pępowinowej

Czynnikami ryzyka udaru mózgu w okresie noworodkowym są czynniki matczyne, położnicze i noworodkowe.

Czynniki ryzyka udaru ze strony matki

 • leczona niepłodność
 • pierwszy poród
 • rzucawka i stan przedrzucawkowy
 • choroby autoimmunologiczne
 • stosowanie w ciąży leków/używek

Czynniki ryzyka udaru – położnicze

 • przedłużające się pęknięcie i zapalenie błon płodowych
 • zakrzepicę łożyska
 • mechaniczne metody wydobycia płodu, takie jak: próżniociąg, kleszcze, nie powodują udaru u noworodka w sposób bezpośredni

Czynniki ryzyka udaru ze strony noworodka

 • ciężki stan płodu (fetal distress)
 • wrodzone wady serca
 • nagłe cięcie cesarskie
 • owinięcie szyi płodu pępowiną o 360° (nuchal cord)
 • stan septyczny
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Udar okołoporodowy ma związek z:

 • encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną
 • wrodzonymi wadami serca
 • zaburzeniami krzepnięcia
 • zakażeniami
 • odwodnieniem
 • koniecznością stosowania ECMO (metodą pozaustrojowego wspomagania oddychania)

Udar okołoporodowy – możliwe powikłania

Powikłaniem udaru okołoporodowego jest najczęściej mózgowe porażenie dziecięce w postaci niedowładu połowiczego. Mózgowe porażenie dziecięce występuje u 37% dzieci z udarem rozpoznanym w okresie noworodkowym i nawet u 87% dzieci z historyczną diagnozą udaru. Wyjątkowo w przypadku obustronnych udarów obserwuje się niedowład czterokończynowy.

 

Gdzie szukać pomocy ?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie skutkującego udarem okołoporodowym mózgu u Twojego dziecka, niezwłocznie skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną udaru okołoporodowego mózgu Twojego nowonarodzonego dziecka był błąd medyczny przy porodzie?

Jeśli doszło do błędu medycznego przy porodzie Twojemu dziecku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

Zasługujesz na sprawiedliwość, a my zrobimy wszystko, aby dać Twojemu maleństwu szansę na nieprzerwaną opiekę medyczną i rehabilitację na najwyższym poziomie.

Już dziś wykonaj pierwszy krok i zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin, a uzyskasz informacje na temat tego jak zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka i  w jaki sposób uzyskać dokumentację medyczną.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli podłaś ofiarą błędu medycznego przy porodzie odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotna renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.

bezpłatna konsultacja prawna