Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Urazy noworodka przy porodzie – krwiak u noworodka po porodzie

krwiak u noworodka po porodzieUrazy noworodka przy porodzie – krwiak u noworodka po porodzie

Urazy noworodka przy porodzie to mechaniczne i czynnościowe uszkodzenie ciała dziecka, zazwyczaj związane z trudnym porodem. Uszkodzenia ciała  noworodków występują z częstością 6 – 8 na 1000 porodów. Do jednych z najczęstszych urazów przy porodzie, zalicza się między innymi: niedotlenienie, przedgłowie oraz krwiak podokostnowy. Są to urazy mechaniczne, do których dochodzi podczas akcji porodowej.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Czynniki ryzyka urazu noworodka przy porodzie

Ryzyko urazu okołoporodowego jest większe u:

 • donoszonych noworodków z dużą masą ciała
 • wcześniaków, u których delikatne tkanki łatwo ulegają uszkodzeniu

Duże noworodki doznają urazu z powodu:

 • trudności przechodzenia przez kanał rodny, szczególnie głowy i ramion
 • patologicznego ułożenia w czasie porodu, np. pozycji pośladkowej
 • użycia kleszczy (poród kleszczowy)
 • użycia wyciągacza próżniowego
 • braku opieki medycznej
 • zbyt szybkiego lub przedłużającego się porodu
 • braku współpracy rodzącej z położną przy porodzie

Przedgłowie

Przedgłowie to często obserwowany, ciastowaty obrzęk tkanek miękkich części przodującej (zwykle głowy) narażonej na ucisk w kanale rodnym w czasie porodu drogami natury. Cechą charakterystyczną jest brak wyraźnych granic obrzęku. Ze względu na powszechność występowania i dobre rokowania przedgłowie zazwyczaj nie jest uznawane za uraz. Nie wymaga leczenia i ustępuje do 48 godziny życia.

Krwiak podokostnowy

Krwiak podokostnowy to zbiornik krwi w przestrzeni podokostnowej kości czaszki, spowodowany uszkodzeniem naczyń krwionośnych. Może pojawić się wskutek porodu siłami natury lub użycia próżnociągu. Szczególnie, gdy na rodzące się dziecko działają zbyt duże siły. Np. nasilone skurcze macicy, ucisk z zewnątrz lub zaburzone są mechanizmy adaptacyjne (np. zbyt szybki poród). Krwiak może być pojedynczy, w obrębie jednej kości lub może ich być kilka, w obrębie kilku kości czaszki.

Rozpoznanie możliwe jest na podstawie badania palpacyjnego oraz badania obrazowego. Lekarz zleca wykonanie tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) jeśli współwystępują objawy neurologiczne u dziecka.

Leczenie krwiaka podokostnowego zwykle nie jest potrzebne.  Objawy ustępują zwykle po 4 – 8 dniach od porodu.

Niekorzystnym zejściem krwiaka podokostnowego może być wodniak, chrzęstniak, kostniak lub ropniak. W około 5% noworodków krwiak podokostnowy jest związany ze złamaniem kości czaszki.

Więcej o urazach przy porodzie

Gdzie szukać pomocy ?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu lekarza przy porodzie, skutkującego urazem głowy Twojego dziecka niezwłocznie skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin

Zasługujesz na sprawiedliwość, a my zrobimy wszystko, aby dać Twojemu maleństwu szansę na nieprzerwaną opiekę medyczną i rehabilitację na najwyższym poziomie.

Już dziś wykonaj pierwszy krok i zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin, a uzyskasz informacje na temat tego jak zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka i  w jaki sposób uzyskać dokumentację medyczną.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli padłeś ofiarą błędu medycznego przy porodzie odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotnia renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.

bezpłatna konsultacja prawna