Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Poród – od czego zależy czas pobytu noworodka w szpitalu ?

PoródPoród od czego zależy czas pobytu noworodka w szpitalu ?

Jednym z doniosłych wydarzeń w życiu każdej kobiety jest przyjście na świat dziecka. Wtedy to nawiązuje się między nimi jedyna w swoim rodzaju więź. Ale poród niesie ze sobą również inne konsekwencje. Poród ma wpływ na późniejszą kondycję fizyczną i psychiczną matki oraz na stan zdrowia noworodka. Dlatego też, niezwykle ważne jest profesjonalne i empatyczne podejście personelu medycznego do pacjentki.

Niestety, niejednokrotnie poród okazuje się być traumatycznym przeżyciem. Przede wszystkim ze względu na skandaliczne zachowanie lekarzy oraz brak zrozumienia i życzliwości wobec rodzących pacjentek. Bardzo duże znaczenie ma również to, czy rodząca jest przygotowana do opieki nad swoim dzieckiem. Czy posiada adekwatne wsparcie w domu. Czy ma dostęp do odpowiedniej opieki po wyjściu ze szpitala.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Kiedy matka i noworodek mogą opuścić szpital?

Określając czas pobytu w szpitalu lekarz uwzględnia, czy okres ten pozwoli na wykrycie problemów zdrowotnych noworodka, tych które ujawniają się we wczesnym okresie życia. Przyjmuje się, że średni okres pobytu matki i noworodka w placówce medycznej po urodzeniu trwa do 48 godzin w przypadku porodu naturalnego oraz do 96 godzin po cięciu cesarskim. W tym czasie można zorientować się, czy istnieją:

 • choroby układu krążenia oraz oddechowego (związane z przejściem ze środowiska wewnątrzmacicznego do zewnętrznego – ujawniające się w przeciągu pierwszych 12 godzin po urodzeniu)
 • żółtaczka kliniczna
 • przewodozależna wada serca
 • niedrożności przewodu pokarmowego
 • inne problemy zdrowotne

Kiedy matka i noworodek mogą opuścić szpital?

Przed ostatecznym wypisem matki i noworodka ze szpitala należy zidentyfikować lekarza rodzinnego, który zapewni im stałą opiekę medyczną oraz wdrożyć plan przekazywania mu w porę istotnych informacji klinicznych. Częścią tego planu będzie umówienie wizyty kontrolnej. Jej celem jest zbadanie noworodka w ciągu 48 godzin i nie później niż 72 godziny po wypisaniu do domu. Może się ona odbyć w domu lub w gabinecie lekarskim pod warunkiem, że osoba badająca noworodka posiada kompetencje w zakresie oceny neonatologicznej.

Niezbędne jest też przeanalizowanie barier, które by uniemożliwiały prowadzenie właściwej obserwacji noworodka oraz wizyt kontrolnych. To jest brak możliwości dojazdu do placówki medycznej, brak dostępu do łączności telefonicznej, rodzice mówiący tylko w obcym języku.

Nieodpowiednia ocena noworodka może stanowić zagrożenie

Nieodpowiednia ocena przeprowadzona w którymkolwiek z wyżej wymienionych obszarów może narazić noworodka na różne zagrożenia i doprowadzić do powtórnej hospitalizacji. Dlatego uważa się, że ścisła obserwacja dziecka po urodzeniu oraz lepsza koordynacja opieki nad noworodkiem po wypisaniu ze szpitala minimalizują to ryzyko.

Do kryteriów wypisu noworodka ze szpitala należą:

 • stabilny stan ogólny dziecka
 • umiejętności rodziny oraz gotowość zapewnienia noworodkowi opieki w domu
 • możliwości uzyskania wsparcia ze strony służb socjalnych
 • dostęp do systemu opieki zdrowotnej i jej zasobów

Jeśli stwierdza się występowanie czynników ryzyka, należy opóźnić wypis noworodka ze szpitala. Powinno to nastapic dopiero w momencie rozwiązania stwierdzonych problemów lub wdrożenia planu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. Plan ten może obejmować omówienie zaistniałych problemów ze służbami socjalnymi czuwającymi nad bezpieczeństwem dzieci.

Poród – błąd lekarza

Jeśli uważasz, że w podczas Twojego porodu presonel medyczny dopuscił się błędu w sztuce lekarskiej to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom. W Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizuja Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu z winy lekarza.

bezpłatna konsultacja prawna