Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Cięcie cesarskie – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Cięcie cesarskieRekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – Cięcie cesarskie

Czy wiesz w jakich sytuacjach lekarz powinien wykonać cesarskie cięcie?

Bez wątpienia, gdyby lekarze w każdym przypadku stosowali rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), wielu błędów okołoporodowych udałoby się uniknąć. Niestety, z długoletniego doświadczenia wiemy, że dość często przyczyną dziecięcego porażenia mózgowego jest za późno przeprowadzona operacja cesarskiego cięcia.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Cięcie cesarskie – rekomendacje PTG – wskazania planowe

Co do zasady, wskazania do przeprowadzenia cesarskiego cięcia dzielimy na cztery grupy: wskazania elektywne (planowe), wskazania pilne, wskazania naglące i wskazania nagłe (natychmiastowe). Zgodnie z rekomendacjami PTG  do wskazań planowych wykonania zabiegu zalicza się m. in.:

  • wskazania pozapołożnicze (a zatem wskazania neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, kardiologiczne, hematologiczne, psychiatryczne).
  • nieprawidłowe położenie płodu.
  • niewspółmierność płodowo-miedniczna (a zatem wady anatomiczne miednicy, makrosomia płodu od 4500 g, duży płód w cukrzycy od 4250g).
  • zagrażająca dystocja barkowa.
  • cienka blizna macicy, po przebytym cięciu cesarskim.

Planowe cesarskie cięcie – decyzja lekarza

Cesarskie cięcie jest zabiegiem chirurgicznym, który polega na rozcięciu powłok brzusznych i macicy w celu wyjęcia dziecka. Co do zasady, wykonuje się go wówczas, kiedy poród naturalny jest niemożliwy albo istnieją istotne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Co więcej, cięcie cesarskie jest poważną interwencją chirurgiczną i niesie ze sobą ryzyko powikłań. Należy zatem pamiętać, że decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia podejmuje doświadczony ginekolog-położnik. Warto również dodać, że każdy przypadek jest inny, zatem decyzję o cesarskim cięciu rozpatruje się indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem

Pamiętaj, co do zasady sprawy, które dotyczą błędów okołoporodowych są bardzo trudne i skomplikowane. Mamy świadomość, że po takiej tragedii, jaką jest dziecięce porażenie mózgowe, raczej nie masz już siły walczyć o sprawiedliwość. Bez wątpienia, nie powinieneś jednak rezygnować.

Jeśli uważasz, że w podczas Twojego porodu personel medyczny dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom. W Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizują Twoją dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu z winy lekarza.

bezpłatna konsultacja prawna