Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Cesarskie cięcie – kiedy i dla kogo

Cesarskie cięcie wskazaniaCesarskie cięcie wskazania

Cesarskie cięcie wskazania (wskazania do CC) jest poważną operacją brzuszną, polegającą na wydobyciu noworodka oraz łożyska z łona rodzącej. Z zasady cięcie cesarskie jest wykonywane tylko wtedy, gdy poród drogami natury jest niemożliwy. Bywa też tak, że cesarka nie zostaje przeprowadzona, mimo że istnieją ku temu wskazania.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Cesarskie cięcie jaki to poród?

Cięcie cesarskie (CC) to poród operacyjnym. Powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy istnieją ku temu istotne medyczne powody. Niesie większe ryzyko dla matki i dla dziecka niż poród naturalny. Niebezpieczeństwo podczas CC jest związane z groźbą wystąpienia poważnych powikłań. Najczęściej dochodzi do takich powikłań jak: infekcje, uszkodzenie pęcherza moczowego lub jelit, czy też naczyń krwionośnych w macicy, duża utrata krwi czy zakażenie rany.

W przeciwieństwie do tzw. cesarki poród naturalny jest fizjologicznym procesem, który stymuluje procesy adaptacji noworodka do nowych warunków poza ciałem matki. Natomiast dziecko, które nie przeszło przez drogi rodne, może mieć problemy z układem oddechowym. Jest też  bardziej narażone na wystąpienie astmy w przyszłości. Poza tym matka po cesarce dochodzi do pełnej formy przez kilka następnych miesięcy.  Zaś dolegliwości związane z blizną pooperacyjną mogą się utrzymywać latami. Blizna na macicy zaś może być przyczyną komplikacji w kolejnej ciąży.

Cesarskie cięcie planowane – dla kogo?

Planowe cięcie cesarskie najczęściej jest przeprowadzane ok. 38 tygodnia ciąży i nie może być wykonywane na życzenie” ( cesarka na życzenie ) ciężarnej, jeśli nie ma ku temu żadnych medycznych wskazań. Do wskazań medycznych ze strony matki do przeprowadzenia planowego CC należą przyczyny:

 • neurologiczne
 • psychiczne (stwierdzona choroba psychiczna)
 • okulistyczne
 • ortopedyczne (np. stan po urazie kości miednicy)
 • kardiologiczne
 • łożysko przodujące

Wskazaniami medycznymi ze strony dziecka do wykonania planowego cesarskiego cięcia są:

 • nieprawidłowe położenie dziecka (inne niż główką w dół)
 • dysproporcja płodowo-miedniczna (tj. gdy dziecko jest za duże w stosunku do miednicy)
 • ciąża wielopłodowa (powyżej 2 płodów)
 • ułożenie bliźniąt w sposób uniemożliwiający poród fizjologiczny

bezpłatna konsultacja

Cesarskie cięcie nieplanowane (nagłe) – kiedy?

Nagłe cesarskie ciecie najczęściej wykonuje się w trakcie trwania porodu lub przed jego rozpoczęciem. Najczęściej w sytuacji zagrożenie zdrowia i życia matki oraz rodzącego się dziecka. Wskazaniami medycznymi ze strony matki do przeprowadzenia nagłego cesarskiego cięcia są:

 • nadciśnienie tętnicze nie poddające się leczeniu farmakologicznemu
 • stan przedrzucawkowy(zespół objawów: ciśnienie tętnicze powyżej 140/90, białkomocz, uogólnione obrzęki, zaburzenia widzenia tzw. „mroczki”, ból głowy oraz w nadbrzuszu)
 • krwawienie z dróg rodnych (objaw odklejania się łożyska)
 • nasilająca się gorączka
 • objawy infekcji
 • brak postępu porodu w 1. okresie (tj. szyjka macicy rozwiera się częściowo lub nie rozwiera się w ogóle, pomimo dynamicznych skurczów macicy)
 • brak postępu w 2  okresie porodu

Natomiast do wskazań medycznych ze strony rodzącego się dziecka do wykonania nagłego cesarskiego cięcia należą zaburzenia tętna płodu, nieprawidłowe zapisy podczas rejestracji czynności serca płodu i czynności mięśnia macicy tzw. KTG).

Cesarka wskazania – pomoc z zakresu prawa medycznego

Jeżeli w Twoim przypadku cięcie cesarskie nie zostało przeprowadzone we właściwy sposób lub nie wykonano go, mimo występujących wskazań i doszło do powstania ciężkiego uszczerbku na Twoim zdrowiu lub zdrowiu Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom, których znajdziesz w Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację okołoporodową i wskażemy czy doszło do błędu lekarskiego przy porodzie.