Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Przepływ przez zastawkę trójdzielną (TR) jest badaniem, które przeprowadza się pod koniec pierwszego trymestru ciąży. U 65% płodów z zespołem Downa, przepływ przez zastawkę trójdzielną jest nieprawidłowy. Co więcej, przeprowadzenie oceny przepływu przez zastawkę trójdzielną jako badania przesiewowego w pierwszym trymestrze ciąży, poprawia wskaźnik wykrywalności dla trisomii 21 pary chromosomów z ok. 90% do 95% (przy 3% wyników fałszywie dodatnich).

Generalnie, ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną jest szczególnie ważna w przypadku zwiększenia przezierności karkowej (NT) u płodu powyżej 2,5 mm.

Co to jest zastawka trójdzielna?

Zastawka trójdzielna znajduje się pomiędzy prawym przedsionkiem, a prawą komorą serca. Jej funkcja polega przede wszystkim na ukierunkowaniu przepływu krwi z przedsionka do komory serca. Zastawka trójdzielna jednocześnie uniemożliwia przepływ wsteczny, z komory do przedsionka. Nieprawidłowość przepływów polega na niedomykalności zastawki, co powoduje cofanie się części krwi do wnętrza przedsionka (zatem w przeciwnym kierunku do właściwego przepływu krwi).

Prawidłowe widmo przepływu oznacza małe ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu. W przeciwnym wypadku, mamy do czynienia z podwyższeniem ryzyka.

Oceny przepływu przez zastawkę trójdzielną krwi nie wykonuje się zazwyczaj rutynowo. Ponadto, tego typu badanie wymaga wysokiej jakości aparatu USG i spełnienia szeregu warunków. Wyniki mogą być zafałszowane przez przepływ krwi, ze względu na leżącą w pobliżu aortę wstępującą.

Co można wykryć dzięki badaniu przepływu przez zastawkę trójdzielną?

Niedomykalność zastawki trójdzielnej to jedna z głównych wad serca, która jest charakterystyczna dla płodów z trisomią 21, 18 i 13 pary chromosomów. Występuje u:

  • 55% płodów z trisomią 21 pary chromosomów (Zespół Downa)
  • 33% płodów z trisomią 18 i 13 pary chromosomów (Zespół Edwardsa i zespół Patau)
  • 1% płodów z euploidią
  • 8% płodów z prawidłowym kariotypem

Ocena ultrasonograficzna przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną jest szczególnie ważna, ponieważ dostarcza informacji na temat rokowania ciąży.

W czasie ciąży powinnaś zadbać o właściwą dietę, stosować się do zaleceń lekarza oraz pamiętać o wszystkich obowiązkowych badaniach. Ogólnie rzecz biorąc, badania prenatalne pozwalają na wczesne wykrycie poważnych wad u płodu. Dodatkowo, umożliwiają Ci przygotowanie się na wychowanie chorego dziecka lub decyzję o terminacji ciąży. Masz prawo do pełnej informacji o Twoim stanie zdrowia, jak również do przedporodowej oceny dobrostanu płodu.