Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej zmarłego

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznejWniosek o wydanie dokumentacji medycznej 

Niewątpliwie uzyskanie dokumentacji medycznej jest pierwszym krokiem w walce o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego. Należy pamiętać, że dokumentacja medyczna jest jednym z ważniejszych dowodów w procesie o błąd medyczny. Oczywiście placówka medyczna ma obowiązek wydać pełną dokumentację pacjenta z całego przebiegu leczenia. Co jednak, jeśli pacjent zmarł? Kto wówczas ma prawo dostępu do dokumentacji? Czy osoby bliskie mogą złożyć wniosek o jej wydanie?

bezpłatna porada prawna

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – zmiany przepisów

9 lutego 2019 r. nastąpiły zmiany przepisów odnośnie wydawania dokumentacji medycznej zmarłego. Do tej pory dokumentację medyczną osoby zmarłej wydawano wyłącznie osobie upoważnionej za jej życia lub jej przedstawicielowi ustawowemu.

Najnowsze zmiany przepisów umożliwiają uzyskanie dokumentacji przez osobę bliską. Została bowiem znowelizowana ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej osoby zmarłej będzie miała osoba bliska, chyba że jeszcze za życia sprzeciwił się temu pacjent. W tym przypadku osobą bliską będzie przede wszystkim: małżonek/ małżonka, dzieci, rodzice, dziadkowie, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Jeżeli udostępnieniu sprzeciwi się  inna bliska osoba, wówczas spór ten będzie rozstrzygał sąd.

Gdzie szukac pomocy?

Podejrzewasz, że podczas diagnozy lub leczenia doszło do błędu, w wyniku czego straciłeś bliską osobę?

Zgłoś się już dziś do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz  u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizuja Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu z winy lekarza.

bezpłatna konsultacja prawna