Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Urazy okołoporodowe u matki

Urazy okołoporodowe u matkiUrazy okołoporodowe u matki

Poród to niewątpliwie niezwykły i ważny moment w życiu każdej matki. Wita ona bowiem na świecie swoje maleństwo. Zazwyczaj jest to wydarzenie, które budzi niemałe emocje, a często również i strach, a nawet przerażenie.

Oczywiście w trakcie porodu może dojść do pewnych nieprzewidzianych, a przede wszystkim, niepożądanych sytuacji, które mogą zaważyć na zdrowiu, a nawet życiu dziecka. Może się również zdarzyć, że podczas porodu ucierpi także matka.

Należy zaznaczyć, że urazy okołoporodowe mogą być typowymi powikłaniami, za które nie możemy winić lekarzy, jak również mogą powstać w wyniku błędu medycznego. Wówczas rodzącej należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę i cierpienie, których doznała kobieta.

bezpłatna konsultacja prawna

Urazy okołoporodowe u matki

Poród jest z pewnością niemałym wysiłkiem zarówno dla matki, jak i dziecka. Głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia urazów przy porodzie są przede wszystkim:

 • poród wspomagany (czyli poród przy użyciu kleszczy czy próżnociągu)
 • nieproporcjonalny stosunek główki dziecka do rozmiarów miednicy matki
 • makrosomia (czyli nadmierna masa płodu)

Najczęstszymi urazami okołoporodowymi u rodzącej są uszkodzenia krocza oraz pęknięcia brzegów szyjki macicy.

Urazy okołoporodowe u matki – pęknięcie krocza

Zazwyczaj używa się czterostopniowej klasyfikacji pęknięcia krocza, gdzie pęknięcie IV stopnia definiuje się jako uszkodzenie nie tylko samego krocza, ale również ścian odbytu.

Za główne jego przyczyny uznaje się:

 • dużą masę urodzeniową noworodka
 • niewłaściwe położenie płodu
 • przedłużający się poród
 • środkowe nacięcie krocza
 • porody zabiegowe

Nacięcie krocza jest bardzo powszechnym zabiegiem wykonywanym w położnictwie. Z pewnością ma on swoje wady i zalety. Przede wszystkim chroni przed niekontrolowanym pęknięciem krocza, a tym samym zabezpiecza także zwieracz odbytu. Niekiedy jednak zbyt rozległe nacięcie lub nacięcie złą techniką może doprowadzić do szeregu niepożądanych konsekwencji, takich właśnie jak uszkodzenie odbytu.

Z pewnością ryzyko pęknięcia krocza z uszkodzeniem odbytu wzrasta w sytuacji, gdy dochodzi do porodu zabiegowego. Uważa się, że użycie kleszczy jest obarczone większym ryzykiem wystąpienia urazów niż zastosowanie próżnociągu.

Podsumowując, istotny wpływ na ryzyko pęknięcia krocza ma głównie:

 • duża masa urodzeniowa dziecka
 • ukończenie porodu sposobem zabiegowym
 • przedłużający się poród (zwłaszcza II faza)
 • pozycja rodzącej
 • niewłaściwe położenie płodu (czyli inne niż główkowe)

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania za pęknięcie krocza!

Jeśli uważasz, że tak było w Twoim przypadku i spowodowało to ciężki uszczerbek na zdrowiu Twoim lub dziecka, zgłoś się do nas!

Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizują Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu z winy lekarza.

bezpłatna porada prawna