Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Posocznica u noworodka

Posocznica u noworodkaPosocznica u noworodka – co to jest sepsa?

Posocznica (inaczej sepsa) to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie. Jest to zatem stan uogólnionej odpowiedzi zapalnej w przebiegu potwierdzonego lub podejrzewanego zakażenia. Ma zazwyczaj gwałtowny przebieg, często jest trudna do zdiagnozowania i nawet w kilka godzin może doprowadzić do śmierci.

Posocznica u noworodka spowodowana jest najczęściej brakiem antybiotykoterapii mimo ewidentnych wskazań czy też zbyt długim odpływaniem płynu owodniowego. Należy pamiętać, że każda infekcja może być ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia noworodka, dlatego jeżeli wyniki badań są nieprawidłowe czy też niepokojące, należy pogłębić diagnostykę. Z pewnością posocznicy nie wolno bagatelizować.

Najbardziej zagrożone są wcześniaki, noworodki urodzone z niską masą ciała oraz z zakażeniem.

bezpłatna porada prawna

Posocznica u noworodka skutki

Sepsa u noworodka jest niewątpliwie poważnym stanem. W ciężkim przebiegu sepsy u noworodka może dojść do uszkodzenia narządów czy też wstrząsu. Sepsa może spowodować postępującą niewydolność narządów, a nawet śmierć dziecka.

Powikłania, które mogą wystąpić w przebiegu sepsy, dotyczą przede wszystkim niedojrzałych narządów noworodka. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się one dla mózgu. Posocznica u noworodka zasadniczo obarczona jest dosyć dużą śmiertelnością, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Oczywiście nie ma skutecznych metod czy sposobów, które wykluczyłyby ryzyko wystąpienia sepsy, jednak z pewnością można je zminimalizować. Bez wątpienia podstawą jest zachowanie higieny i niedopuszczenie, by dziecko miało kontakt z osobami chorymi.

Inne możliwe skutki sepsy to w szczególności:

  • zaburzenia regulacji u niemowląt
  • uszkodzenie tkanek
  • rozsiane niszczenie naczyń włosowatych
  • upośledzenie czynności tkanek
  • dysfunkcja narządów
  • zapalenie płuc u noworodka

Posocznica u noworodka – postępowanie

W przypadku posocznicy u noworodka niezwykle ważna jest szybkość działania i podjęcie odpowiednich kroków oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Leczenie sepsy u noworodka zależy od ciężkości stanu klinicznego, rodzaju bakterii, a także stopnia dojrzałości pacjenta. Polega ono jednak przede wszystkim na wdrożeniu antybiotykoterapii. Niezwykle istotne jest również ustalenie drobnoustroju, który spowodował sepsę. Odbywa się to na podstawie wyniku badania posiewu krwi.

Co najważniejsze, lekarze nie powinni dopuścić do zakażenia u noworodka, wdrażając odpowiednie procedury medyczne już w czasie porodu. W przypadku, bowiem, infekcji u matki, istnieje ryzyko przeniesienia bakterii do organizmu dziecka podczas porodu.

bezpłatna konsultacja

Pomoc Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin

Podejrzewasz, że doszło do błędu lekarza podczas porodu lub zaraz po nim, w wyniku czego ucierpiało Twoje dziecko? Skorzystaj z naszej  pomocy. Powierz nam Twoją sprawę do bezpłatnej analizy.  Rzetelnie i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędy lekarza przy porodzie i czy masz realne szanse na uzyskanie odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty dla Twojego dziecka.