Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Krwawienie w ciąży

Krwawienie w ciążyKrwawienie w ciąży

Krwawienie w ciąży, plamienie w ciąży – istnieje kilka przyczyn krwawienia w okresie ciąży. W każdym przypadku należy ocenić stan ciężarnej oraz objętość traconej krwi tak dokładnie, jak to możliwe oraz przeprowadzić wywiad w celu stwierdzenia jej koloru oraz ewentualnej obecności śluzowych upławów.

Podkreślić przy tym należy, że nawet przypadku niewielkiego epizodu krwawienia śmiertelność okołoporodowa płodów rośnie dwukrotnie w porównaniu z ciążą o prawidłowym przebiegu.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Co może być przyczyną krwawienia w ciąży – plamienia w ciąży?

Źródłem krwotoku może być oczywiste zdarzenie takie jak:

  • niedawny stosunek płciowy (uszkodzenie szyjki macicy)
  • wypadek (powodujący przedwczesne oddzielenie się łożyska)

Krwawieniu może towarzyszyć stały ból brzucha (jednak nie każdorazowo). Jego wystąpienie pozwala na odróżnienie pomiędzy:

  • łożyskiem przodującym(powikłanie polegające na nieprawidłowym umiejscowieniu łożyska tj. nad ujściem wewnętrznym szyjki macicy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie zamiast na ścianie macicy)
  • przedwczesnym oddzieleniem się łożyska(częściowe lub całkowite oddzielenie się prawidłowo usadowionego łożyska od ściany macicy)

Drugiemu, nie musi towarzyszyć widoczne krwawienie. W tym miejscu zaznaczyć należy, że podczas standardowej wizyty u prowadzącego lekarza ginekologa w 20 tygodniu wykonuje się badanie ultrasonograficzne określając umiejscowienie łożyska i tym samym wykluczenia wyżej wymienionych powikłań.

Badanie ultrasonograficzne pozwala również ukazać obecność krwiaka pozałożyskowego.

Krwawienie w ciąży – postępowanie

W przypadku wystąpienia krwawienia koniecznym jest wykonanie badania fizykalnego u ciężarnrj w celu ocenienia jej stanu oraz stanu płodu. Sprawdza się tętno, ciśnienie krwi. Wykonuje się badanie palpacyjne brzucha. Polega ono na dotykaniu macicy i dziecka przez powłoki brzuszne. Ma na celu zorientowanie się o stanie macicy, dokonaniu oceny jej bolesności i/lub obecności skurczów.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży początkowe badania diagnostyczne koncentrują się na pobraniu krwi. W sytuacji obfitego krwawienia wykonuje się próbę krzyżową w celu wyeliminowania niezgodności do przetaczania krwi pomiędzy dawcą, a biorcą. Każdorazowo, monitoruje się stan płodu (kardiotokogram).

bezpłatna konsultacja

Krwawienie w ciąży – plamienie w ciąży – nie lekceważ takich objawów!

Bardzo ważnym jest, by nie lekceważyć wystąpienia krwawienia. Nawet jeśli jego obfitość jest skąpa należy udać się na konsultację w celu ustalenia jego źródła. Brak dolegliwości bólowych nie można poczytywać jako niegroźny nawet przy niewielkim wycieku krwi, pacjentce o ujemnym czynniku Rh należy podać immunoglobulinę anty-D, aby zapobiec rozwojowi konfliktu w zakresie czynnika Rh w następnych ciążach tj. konfliktu serologicznego.