Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Odszkodowanie od szpitala

odszkodowanie od szpitalaJakie odszkodowanie od szpitala

Dla poszkodowanego pacjenta niezwykle istotna jest informacja, jaką kwotę rekompensaty za szkodę otrzyma od placówki medycznej.

Niestety, co do zasady nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala będziemy w stanie uzyskać. Warto pamiętać, że sytuacja każdego pacjenta jest inna, a sąd bierze pod uwagę szereg okoliczności przy ustalaniu odpowiedniej sumy rekompensaty. W konsekwencji, każdą sprawę analizujemy indywidualnie, żeby w maksymalnie rzetelny sposób ocenić, o jaką kwotę możemy starać się w postępowaniu cywilnym.

bezpłatna porada prawna

Odszkodowanie od szpitala

Po pierwsze należy wskazać, że istnieje różnica pomiędzy odszkodowaniem i zadośćuczynieniem, są to dwa odrębne świadczenia.

A zatem odszkodowanie ma na celu zrekompensować rzeczywiste straty, które poszkodowany pacjent był zmuszony ponieść. Przede wszystkim są to koszty leków, wizyt lekarskich, koszty rehabilitacji i wykonanych badań. W konsekwencji, jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć, na podstawie przedstawionych przez klienta dowodów, należną wysokość odszkodowania.

Zadośćuczynienie od szpitala

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to rekompensata cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego pacjenta, które wynikają z popełnionego błędu medycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być to kwota odpowiednia. Bez wątpienia, niezwykle trudno jest wykazać, jaka kwota jest tą odpowiednią, w zawsze przecież bardzo indywidualnej sytuacji poszkodowanego pacjenta.

Jakie zadośćuczynienie i odszkodowanie od szpitala?

Podczas przygotowywania pozwu przeciwko placówce medycznej ważne jest wskazanie, jakiego odszkodowania i zadośćuczynienia będziemy się domagać. W przypadku odszkodowania będziemy musieli udowodnić wysokość poniesionej straty. Co za tym idzie, pacjent musi przekazać wszelkie rachunki, kserokopię recept czy zalecenia odnośnie wymaganego sprzętu rehabilitacyjnego, które umożliwią nam wyliczenie poniesionych wydatków. Dodatkowo, w skład odszkodowania wchodzić będą także koszty opieki i utracone zarobki osoby poszkodowanej.

O tym jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pisaliśmy tutaj.

bezpłatna konsultacja prawna

Kto może udzielić Ci pomocy?

Czy podejrzewasz, że w trakcie Twojego leczenia doszło do błędu medycznego? W takiej sytuacji, możesz starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizuja Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu z winy lekarza.