Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Indukcja porodu – najczęstsze błędy lekarzy

Indukcja poroduIndukcja porodu – najczęstsze błędy lekarzy

Indukcja porodu jest wywołaniem czynności skurczowej mięśnia macicy przed jej samoistnym rozpoczęciem.

Preindukcja porodu to postępowanie mające na celu przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy i zwiększenie skuteczności indukcji porodu. Sytuacje, w których kontynuowanie ciąży jest potencjalnie bardziej ryzykowne dla płodu i/lub matki niż jej zakończenie, stanowią wskazanie do preindukcji/indukcji porodu.

Metody indukcji porodu i preindukcji porodu mogą być farmakologiczne oraz mechaniczne.

W tym artykule opiszemy jak właściwie przygotować rodzącą do podania oksytocyny i prawidłowo monitorować parametry życiowe matki i płodu, aby nie doszło do błędu medycznego, który może być tragiczny w skutkach np. : pęknięcie macicy lub/i niedotlenienie noworodka, które mogą doprowadzić do niepełnosprawności dziecka.

bezpłatna porada prawna

Do najczęściej spotykanych błędów w indukcji porodu zaliczamy:

 • niespełnione warunki do indukcji porodu
 • nieuwzględnienie przeciwwskazań do indukcji porodu
 • nieuwzględnienie wskazań do indukcji porodu
 • zastosowanie nieprawidłowej metody indukcji porodu
 • nieprawidłowe dawkowanie oksytocyny
 • nieznajomość metod reanimacji/resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu
 • nieuwzględnienie przeciwwskazań do stosowania prostaglandyn
 • nieprawidłowe dawkowanie mizoprostolu
 • nieznajomość nowych preparatów prostaglandyn
 • nieznajomość bardzo bezpiecznej, niepowodującej tachysystole metody indukcji porodu – założenia cewnika Foleya

Indukcja porodu – warunki i postępowanie

Indukcja powinna być poprzedzona szczegółowym wywiadem położniczym i badaniem klinicznym. Należy dokładnie określić:

 • położenie i dobrostan płodu
 • umiejscowienie łożyska
 • wskazania do indukcji, uwzględniając przeciwwskazania

Najistotniejszym elementem decydującym o skuteczności indukcji porodu jest stan szyjki macicy i jej dojrzałość. W sytuacji, gdy szyjka macicy jest niedojrzała, należy przeprowadzić preindukcję porodu. W takim przypadku wskazania do indukcji porodu stają się jednocześnie wskazaniami do preindukcji porodu. Stan i dojrzałość szyjki macicy oceniane są podczas badania, standardem jest skala punktowa według Bishopa.

Ustalenie wartości wskaźnika szyjkowego według Bishopa polega na ocenie pięciu jej parametrów:

 • zgładzenia
 • rozwarcia
 • konsystencji
 • usytuowania w kanale rodnym
 • oraz stosunku części przodującej do linii międzykolcowej

Ocena dojrzałości szyjki macicy w skali Bishopa stanowi najbardziej wiarygodny wskaźnik prawdopodobieństwa przeprowadzenia skutecznej indukcji porodu.

Ocena dojrzałości szyjki macicy

Wyróżnia się następujące stopnie dojrzałości szyjki macicy:

 • szyjka macicy niedojrzała: ≤5 pkt w skali Bishopa
 • szyjka macicy dojrzała: ≥6-8 pkt w skali Bishopa
 • bardzo dojrzała szyjka macicy: >8 pkt w skali Bishopa

Warunkiem bezwzględnie koniecznym podczas indukcji i stymulacji czynności skurczowej macicy z żywym płodem jest stałe monitorowanie jego stanu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (badanie kardiotokograficzne, KTG).

bezpłatna konsultacja

Indukcja porodu – wskazania

Do najczęstszych wskazań należą:

 • przekroczenie terminu porodu >41 tygodnia ciąży
 • samoistne przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (bez czynności skurczowej)
 • schorzenia przebiegające z nadciśnieniem w ciąży
 • wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR)
 • schorzenia matczyne
 • konflikt serologiczny
 • psychosomatyczne, np: wyczerpanie matki
 • logistyczne, np: ryzyko nagłego porodu, duża odległość od szpitala

Indukcja porodu – przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań są:

 • regularna czynność skurczowa
 • łożysko przodujące, naczynia przodujące
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • przodowanie/wypadnięcie pępowiny
 • bezwzględna niewspółmierność główka-miednica
 • poprzeczne położenie płodu
 • ciąża wielopłodowa z płodem przodującym w położeniu miednicowym albo poprzecznym
 • przebyte cięcie cesarskie (poza cięciem poprzecznym w dolnym odcinku) albo stan po uterotomii (otwarcie jamy macicy: histeroskopowe, laparoskopowe, laparotomia)
 • stan po pęknięciu macicy
 • aktywna objawowa opryszczka narządów płciowych w czasie porodu
 • objawowy zespół zakażonej owodni
 • inwazyjny rak szyjki macicy
 • przeciwwskazania farmakologiczne
 • alergie na preparaty prostaglandynowe, względnie ich składniki
 • matczyny stan astmatyczny w przeszłości/w czasie ciąży
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego z ciężkim ostrymi nawrotami

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko doznaliście trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, niezwłocznie zadzwoń do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Od wielu lat wspieramy poszkodowane dzieci i ich rodziców. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację okołoporodową i wskażemy czy doszło do błędu lekarskiego przy porodzie.