Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze wady genetyczne płodu?

Najczęstszymi wadami genetycznymi diagnozowanymi u płodu podczas badań prenatalnych są : Zespół Downa, czyli Trisomia 21, Zespół EdwardsaZespół Warkany’ego oznacza trisomię chromosomu 8, Zespół Patau oraz Bezmózgowie.