Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Pytania o to, jak długo nienarodzone dziecko może przetrwać bez tlenu, są złożone. Po pierwsze, istnieje rozróżnienie między czasem przeżycia, a niekorzystnymi skutkami dla zdrowia (takimi jak uszkodzenie mózgu), a czasem przeżycia bez negatywne skutki dla zdrowia.
Płody zazwyczaj umierają po 25 minutach bez tlenu. W przypadku całkowitej utraty tlenu (np. z całkowitym zamknięciem przepływu tlenu prze pępowinę, masywną utratą krwi lub stałą bradykardią płodu) dziecko powinno przyjść na świat poprzez ciecie cesarskie w ciągu 5 minut i nie dłużej niż 15 minut.