Dziecięce porażenie mózgowe pierwsze objawy i przyczyny

Dziecięce porażenie mózgowe pierwsze objawy i przyczyny

Każdego roku prawie u 10 000 dzieci diagnozuje się porażenie mózgowe. Oznacza, że choroba ta jest najczęstsza źródłem niepełnosprawność wśród młodych ludzi. Przyczyny powstania choroby są złożone. Niemniej jednak do części z nich dochodzi w wyniku błędu medycznego przy porodzie z winy lekarza lub położnej.

Podejrzewasz, że Twoje dziecko cierpi na mózgowe porażenie dziecięce z winy personelu medycznego? Pomożemy uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie. Zadzwoń po poradę tel. 603 363 309

Porażenie mózgowe to zaburzenie, które powoduje fizyczne upośledzenie, w niektórych przypadkach upośledzenie funkcji poznawczych i epilepsję. Dziecięce porażenie mózgowe jest spowodowane uszkodzeniem części mózgu kontrolującej ruch ( często w wyniku niedotlenienia okołoporodowego ). Powoduje zaburzenia mięśniowo-szkieletowe,  problemy z dobrą koordynacją ruchową, drżenie, deformacje stawów i kości,  problemy z równowagą i chodzeniem.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nie lada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Mózgowe porażenie dziecięce – co to takiego? 

Porażenie mózgowe to grupa niestabilnych stanów ruchowych, które powodują niepełnosprawność fizyczną. Niepełnosprawność dziecka jest spowodowana uszkodzeniem centrów kontroli ruchowej rozwijającego się mózgu. Do szkodzenia mózgu może dojść podczas ciąży, porodu lub w późniejszym okresie, nawet do trzeciego roku życia dziecka.

Ograniczenia w ruchu i postawie oraz zakłócenia w odczuwaniu i postrzeganiu głębi, upośledzenie funkcji poznawczych i epilepsja występują u około jednej trzeciej dzieci. Ponadto porażeniu mózgowemu często towarzyszą wtórne dolegliwości mięśniowo-szkieletowe powstające w wyniku zaburzeń podstawowych.

Obecnie na porażenie mózgowe nie ma lekarstwa. Zazwyczaj interwencja  medyczna ogranicza się do leczenia i zapobiegania powikłaniom wynikającym z porażenia mózgowego.Dziecięce porażenie mózgowe pierwsze objawy

 

 

Skutki dziecięcego porażenia mózgowego przypadają na kontinuum dysfunkcji motorycznych, które mogą obejmować od niewielkich upośledzeń do upośledzeń tak poważnych, że uniemożliwiają ruchy koordynowane (czterokończynowe porażenie mózgowe). czterokończynowe porażenie mózgowe
mózgowe porażenie dziecięce przyczynymózgowe porażenie dziecięce przyczynyMózgowe porażenie dziecięce rodzaje 
Porażenie mózgowe dzieli się na cztery główne klasyfikacje w celu opisania różnych zaburzeń ruchowych. Klasyfikacje te odzwierciedlają również obszary mózgu, które są uszkodzone i są to:

 • spastyczne porażenie mózgowe
 • ataksyjne porażenie mózgowe
 • atetoidalne / dyskinetyczne porażenie mózgowe
 • porażenie mózgowe mieszane

mózgowe porażenie dziecięce przyczynyDziecięce porażenie mózgowe spastyczne
Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce jest zdecydowanie najczęstszym rodzajem porażenia mózgowego (70-80% wszystkich przypadków). Dzieci ze spastycznym mózgowym porażeniem dziecięcym mają zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Uszkodzenia te wpływają na poziom neurotransmiterów w mózgu, prowadząc do  hipertonii  (skrajnego napięcia mięśniowego) w mięśniach, które otrzymują sygnały z uszkodzonych części mózgu.

Hipertonia może powodować mimowolne skurcze mięśni, ból wtórny i / lub stres. Spastyczność może i zwykle prowadzi do zapalenie stawów i zapalenie ścięgien. Skutki uboczne spastycznego dziecięcego porażenia mózgowego obejmują przykurcze, ból, deformacje stawów, skoliozę, zwichnięcie stawu biodrowego i wiele innych.

Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce ataksyjne

Ataksyjne dziecięce porażenie mózgowe wywodzi swoją nazwę od ataksji, zaburzenia neurologicznego spowodowanego dysfunkcją układu nerwowego, która wpływa na koordynację ruchów mięśni. Występuje w około 5-10% wszystkich przypadków porażenia mózgowego i jest wynikiem uszkodzenia móżdżku, części mózgu odpowiedzialnej za regulację równowagi.

Porażenie mózgowe ataksyjne charakteryzuje się hipotonią (obniżonym napięciem mięśniowym) i drżeniem, wpływającymi na kontrolowane ruchy i zdolności motoryczne. Obejmuje postawę i równowagę (szczególnie podczas chodzenia) oraz ruchy, takie jak pisanie, pisanie na maszynie lub używanie nożyczek. Dzieci z ataksyjnym porażeniem mózgowym często doświadczają trudności w przetwarzaniu wzrokowym (percepcja głębi i kontrola ruchu gałek ocznych) i / lub przetwarzanie słuchowe.mózgowe porażenie dziecięce przyczyny

Porażenie mózgowe Atetoidalne / Dyskinetyczne

Atetoidalne / dyskinetyczne porażenie mózgowe występuje w około 15% dzieci z porażeniem mózgowym. Jest wynikiem uszkodzenia zwojów podstawy mózgu, części mózgu odpowiedzialnej za regulację ruchów mimowolnych.

W wielu przypadkach dyskinetyczne porażenie mózgowe może być wywołane przez encefalopatię bilirubinową  – żółtaczkę jąder podkorowych (stan, w którym wysoki poziom bilirubiny u noworodka nie jest leczony, powodując uszkodzenie zwojów podstawy).

Athetoidalne / dyskinetyczne porażenie mózgowe powoduje połączenie hipertonii, hipotonii i ruchów mimowolnych. Dzieci z dyskinetycznym porażeniem mózgowym mają problemy z utrzymaniem się w pozycji wyprostowanej, stabilnej do siedzenia lub chodzenia, precyzyjnym wykonywanie czynności takie jak np. drapanie nosa czy sięganie po filiżankę. Napięcie mięśniowe i trudności z utrzymaniem postawy mogą utrudniać trzymanie różnych obiektów, zwłaszcza tych, które wymagają drobnej kontroli motorycznej np. szczoteczki do zębów lub ołówka.

Athetoidalne / dyskinetyczne porażenie mózgowe charakteryzuje się ponadto trzema podgrupami w zależności od charakteru ruchów:

 • dystonia (dystoniczne porażenie mózgowe) : mimowolne skurcze mięśni, które powodują powtarzające się ruchy skrętne, nieprawidłowe postawy i bolesny ruch
 • atetoza : nieprawidłowe skurcze mięśni, które powodują powolne, mimowolne ruchy skręcające
 • chorea : nieregularne, nieprzewidywalne ruchy szarpnięćmózgowe porażenie dziecięce przyczyny

Mózgowe porażenie dziecięce mieszane

Porażenie mózgowe mieszane charakteryzuje się zarówno hipertonią (nienormalnie wysokim napięciem mięśniowym), jak i hipotonią (nienormalnie niskim napięciem mięśniowym). Dzieci z mieszanym porażeniem mózgowym doświadczają różnych zaburzeń motorycznych w różnych kończynach. Gdy pojedynczy przypadek porażenia mózgowego obejmuje upośledzenia i cechy spastycznego i nie spastycznego porażenia mózgowego, uznaje się je za porażenie mózgowe mieszane.

Dziecięce porażenie mózgowe pierwsze objawy

 • noworodek nie płacze po porodzie
 • dziecko nie oddycha zaraz po porodzie
 • dziecko wymaga resuscytacji
 • występują drgawki,  drżenie – mimowolne ruchy, atetoza (ruchy wijące się)
 • występują mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni: kostek, stóp lub nadgarstków
 • występuje niskie napięcie mięśni (hipotonia)
 • występuje wysoki poziom napięcia mięśniowego (hipertonja)
 • występują skurcze i sztywność mięśni, zła kontrola mięśni, sztywność stawów
 • obserwuje się nieprawidłowe ustawienie kończyny, nieprawidłowe ułożenie głowy
 • występuje deformacje stawów i kości, skolioza, kość miednicy przechyla się
 • występują neurologiczne objawy, takie jak nadmierna drażliwość

Dziecięce porażenie mózgowe objawy ujawniające się w późniejszym okresie u dziecka

 • spastyczność
 • niezdolność samodzielnego siedzenia po upływie 6 lub 7 miesięcy od urodzenia
 • niemożliwość przewrócenia po 6 miesięcy życia
 • niemożność przejścia od 12 do 18 miesięcy życia
 • trudność w mówieniu przez 12 miesięcy i brak mówienia w prostych zdaniach przez 24 miesiące
 • niezdolność do trzymania głowy w pozycji siedzącej lub leżącej
 • brak mrugnięcia, reakcji na głośny dźwięk po pierwszym miesiącu życia
 • faworyzowanie jednej strony ciała
 • opóźnione reakcje postury: reakcje skorygowania (utrzymanie wyrównania głowy i ciała), reakcje ochronne (ochrona przed upadkiem), reakcje w stanie równowagi (powrót ciała przemieszczonego do pierwotnej pozycji pionowej)
 • długotrwałe nietrzymanie moczu
 • trudności w posługiwaniu się małymi przedmiotami lub wykonywaniu zadań, takich jak używanie przyborów i nożyczek, trudności z trzymaniem przedmiotów za pomocą kciuka i palca wskazującego
 • ustne nieprawidłowości funkcji motorycznych: mówienie, połykanie, jedzenie, żucie i problemy z karmieniem, problemy z kontrolą śliny, problemy z oddychaniem, problemy z komunikacją, problemy z otwieraniem i zamykaniem ust, nieprawidłowe wzory języka, takie jak chowanie i pchanie języka, nieprawidłowe wzorce ust, takie jak ukąszenie toniczne (gryzienie twarde i nie puszczanie), wrażliwość ust i częste grymasy
 • atetoza
 • ruch dynastyczny
 • ataksja
 • niezdolność siadania bez podpór
 • utrata równowagi
 • nieprawidłowe umieszczenie palców np. chodzenie na palcach
 • nierówny rozkład ciężaru ciała podczas chodzenia, kołyszące się, powolne ruchy, chód nożycowy, przeciąganie stóp lub nóg
 • niedowidzenie
 • upośledzenie słuchu
 • zaburzenia rozwojowe
 • napięcie
 • drażliwość
 • zmęczenie
 • problemy behawioralne i emocjonalne
 • nieprawidłowości sensoryczne

 

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego często różnią się i ewoluują w zależności od wieku dziecka.

Dziecięce porażenie mózgowe, a urazy okołoporodowe

Czasami nie można identyfikować mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, jednak najczęściej do choroby dochodzi podczas rozwoju wewnątrzmacicznego (np. z powodu choroby lub zakażeniu u matki), asfiksja przed porodem, brak tlenu w mózgu dziecka podczas porodu, uraz lub powikłań okołoporodowych. Porażenie mózgowe występuje również częściej w porodach mnogich i przedwczesnych.

40-50% dzieci z porażeniem mózgowym rodzi się przedwcześnie. Wcześniak są wrażliwe, ponieważ ich narządy nie są w pełni rozwinięte, co zwiększa ryzyko niedotlenienia mózgu, które może powodować porażenie mózgowe. Niska waga urodzeniowa jest czynnikiem ryzyka porażenia mózgowego, a wcześniak mają zazwyczaj niską masę urodzeniową. Infekcje u matki mogą również powodować przedwczesne porody i predysponować dziecko do porażenia mózgowego.

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego obejmują:

 • infekcja matek
 • zapalenie błony płodowej spowodowane infekcją bakteryjną podczas ciąży
 • poród pośladkowy
 • ciężka lub nieleczona żółtaczka u noworodka
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowych – jest to infekcja bakteryjna, która powoduje zapalenie w błonach otaczających mózg i rdzeń kręgowy dziecka
 • wirusowe zapalenie mózgu – jest to infekcja wirusowa, która powoduje stan zapalny mózgu dziecka

Warto jednak zauważyć, że powyższe czynnikami ryzyka nie gwarantują, że u dziecka dojdzie do mózgowego porażenia dziecięcego. W wielu przypadkach można go uniknąć przestrzegając standardów opieki nad ciążą oraz porodem przez personel medyczny szpitala.

bezpłatna porada prawna

Mózgowe porażenie dziecięce kiedy diagnoza?

Diagnoza mózgowego  porażenia  dziecięcego można zdiagnozować już w wieku jednego miesiąca, ale większość przypadków nie jest diagnozowana, dopóki dziecko nie osiągnie wieku 18-24 miesięcy.  Diagnoza MPD zwykle opiera się na badaniu fizykalnym i historii medycznej matki i dziecka. Czasami mózgowe porażenie dziecięce pozostaje niezauważone, dopóki dzieci nie omijają ważnych etapów rozwojowych, zwykle pomiędzy 1 a 5 rokiem życia.

Ponieważ objawy porażenia mózgowego ewoluują wraz z dojrzewaniem układu nerwowego dziecka, proces diagnostyczny zwykle obejmuje wielokrotne wizyty u pediatry, neurologa oraz kilku innych specjalistów. Co więcej, czas rozpoznania choroby często zależy od rodzaju porażenia mózgowego dziecka. Na przykład:

 • spastyczne porażenie mózgowe jest często diagnozowane około 6 miesiąca życia
 • dyskinetyczne porażenie mózgowe jest często diagnozowane około 18 miesiąca życia

Mózgowe porażenie dziecięce diagnoza

Personel medyczny, aby zdiagnozować mózgowe porażenie dziecięce musi dokładnie badać dziecko w celu określenia ciężkości uszkodzenia mózgu, lokalizacji uszkodzenia mózgu i postaci porażenia mózgowego. Powszechnie stosowane testy i procedury w celu diagnozy dziecka zagrożonego porażeniem mózgowym obejmują:

 • niski Apgar  – wyniki określają ogólny stan zdrowia noworodka w ciągu pierwszych kilku minut życia
 • testy gazometryczny z krwi pępowinowej  mierzą ilość tlenu i dwutlenku węgla w krwi dziecka, które wpływają na pH krwi (kwasowość). Jeśli krew dziecka jest kwaśna, oznacza to, że komórki dziecka zaczęły działać w warunkach beztlenowych, co wskazuje, że dziecko doznało urazu związanego z deprywacją tlenu.  Kwasica zwiększa prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało porażenie mózgowe.
 • neuroobrazowanie  – techniki te pozwalają personelowi medycznemu na tworzenie obrazów struktur i aktywności mózgu i układu
 • testy mięśni, postawy i koordynacji
 • testy rozwojowe oceniają, czy niemowlęta spełniają określone etapy rozwoju w oczekiwanym czasie
 • badania przesiewowe pod kątem: upośledzenie słuchu / wzroku, niepełnosprawności rozwojowej, problemów z mową i językiem, problemy z mięśniami jamy ustnej, trudności z uwagą
 • testy genetyczne 
 • badania krwi w celu wykrycia koagulacji lub innych zaburzeń krwi

Rozpoznanie porażenia mózgowego tak wcześnie, jak to możliwe, jest kluczowym elementem maksymalizacji niezależności, funkcji i potencjału dziecka. Im szybciej dzieci zostaną zdiagnozowane z porażeniem mózgowym, tym szybciej będą mogły rozpocząć leczenie i rehabilitację w celu zachowania funkcji mózgu, zmniejszenia upośledzeń i poprawy zdolności funkcjonalnej.

Mózgowe porażenie dziecięce leczenie

Najlepszym sposobem na „leczenie” mózgowego porażenia dziecięcego jest przede wszystkim minimalizacja ryzyka.  Gdy jednak u dziecka zostanie zdiagnozowane porażenie mózgowe leczenie jest głównie wspomagające i koncentruje się na pomocy dziecku w rozwijaniu jak największej liczby umiejętności motorycznych lub w nauce, jak rekompensować ich brak.

Różne formy terapii są dostępne dla dzieci z porażeniem mózgowym. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa dziecka na przezwyciężenie trudności rozwojowych. Wyróżniamy następujące metody:

 • leczenie hipotermią (chłodzenie mózgu) w przypadku encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwienne w ciągu 6 godzin od urodzenia
 • technologia asystująca: sprzęt adaptacyjny, szelki i ortezy, chodziki, laski, wózki inwalidzkie itp, komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • operacja w celu skorygowania nieprawidłowości anatomicznych lub uwolnienia napiętych mięśni
 • leki i terapia lekowa dla długoterminowej spastyczności i kontroli napadów
 • terapia komórkami macierzystymi (potencjalne przyszłe leczenie, nadal w badaniach klinicznych)
 • terapia w porażeniu mózgowym: fizykoterapia, terapia zajęciowa, terapia mowy, terapia rekreacyjna, terapia wspomagana przez zwierzęta (Hipoterapia – terapia z udziałem koni / terapeutyczna jazda konna ), terapia dla zwierząt: psy, koty, ryby, gady, terapia muzyczna, terapia behawioralna i emocjonalna, integracyjna terapia sensoryczna, elektryczna terapia stymulacyjna, elektryczna stymulacja progowa, funkcjonalna stymulacja elektryczna, elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowa, terapia społeczna, terapia sportowa, terapia wodna, terapia uzupełniająca i alternatywna, hiperbaryczna terapia tlenowa, akupunktura, terapia czaszkowo-krzyżowa, chiropraktyka, terapia żywieniowa, terapia oddechowa, joga itd.

 

Choć nie ma jednego lekarstwa na porażenie mózgowe dziecięce, pacjenci są zachęcani do uczestnictwa w kompleksowej i różnorodnych terapii, aby złagodzić związane z nim problemy społeczne, fizyczne, emocjonalne i poznawcze.

dziecięce porażenie mózgowe przyczyny

Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny

Czy można zapobiec dziecięcemu porażeniu mózgowemu?

Mózgowe porażenie dziecięce jest często wynikiem błędów medycznych popełnionych podczas ciąży, porodu lub w okresie noworodkowym, którym można zapobiec. Według standardów opieki medycznej okołoporodowej, personel medyczny ( lekarze, położne ) są zobowiązani do zapewnienia optymalnej, bezpiecznej opieki medycznej zgodnie z określonymi standardami i aktualną wiedzą medyczną w celu zapobiegania uszczerbkom na zdrowiu podczas porodu matki i jej dziecka ( porażenie mózgowe przy porodzie )

Personel medyczny jest odpowiedzialny za:

 • wykrywanie i diagnozowanie przyczyn oraz czynników ryzyka okołoporodowego mózgowego porażenia dziecięcego
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w obecności czynników ryzyka okołoporodowego niedotlenienia u noworodka
 • szybkie diagnozowanie uszkodzeń mózgu u noworodka
 • właściwe zarządzanie wszystkimi czynnikami ryzyka podczas porodu
 • zapewnienie wszystkich niezbędnych metod leczenia u dziecka z okołoporodowym uszkodzeniem mózgu 

Chociaż wyłącznie lekarze są odpowiedzialni za zapobieganie błędom medycznym, które mogą powodować porażenie mózgowe, pacjenci i ich bliscy mogą podjąć kroki, aby zapewnić bezpieczny poród i optymalną opiekę dla rodzącej i jej dziecka. Najważniejsze jest bowiem poszerzanie wiedzy z zakresu ciąży i porodu, standardów opieki okołoporodowej, praw rodzącej i procedur medycznych, aby móc reagować na wszelkie nieprawidłowości lub zagrożenia zdrowia i życia matki i dziecka.

Równie ważna jest otwarta komunikacja z lekarzem, położną podczas przyjęcia do szpitala oraz samego porodu. Wiele niebezpiecznych błędów przy porodzie powstaje w wyniku nieporozumienia między personelem medycznym. Dlatego tak ważna jest precyzyjna i otwarta komunikacji z lekarzami, położnymi podczas porodu.

Porażenie mózgowe czy można wykryć w ciąży?

Porażenia mózgowego nie można wykryć badaniami ultrasonograficznymi w trakcie ciąży.

Co można zrobić? Kobieta rodząca powinna być świadoma ryzyka, zagrożeń oraz możliwych powikłań, do których może dojść podczas porodu. Czujność rodzącej oraz osoby towarzyszącej podczas porodu, szybka reakcja na niepokojące sygnały oraz współpraca z personelem medycznym może pomóc w zapobieganiu błędom w sztuce lekarskiej oraz urazom okołoporodowym skutkującym porażeniem mózgowym u dzieci.