Zapalenie opon mózgowych

Zapalenie opon mózgowych u noworodka

Zapalenie opon mózgowych jest bardzo poważną i często zagrażającą życiu infekcją. Do infekcji dochodzi u około  400 dzieci na każde 100 000 żywych urodzeń. Jest to zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy.

Najczęstszą przyczyną zapalenia opon mózgowych u noworodków w jest Streptococcus grupy B, ale czasami są również powodowane przez Listerię i E. coli. W celu rozpoznania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wykonuje się nakłucie lędźwiowe i pobiera do badania płyn mózgowo rdzeniowy. Zapalenie opon mózgowych jest leczone antybiotykami lub lekami przeciwwirusowymi, w zależności od tego, czy jest spowodowane infekcją bakteryjną czy wirusową. Niemowlęta z zapaleniem opon mózgowych wymagają również opieki pomocniczej w oddziale intensywnej terapii noworodków. W przypadku szybkiego i odpowiedniego leczenia u noworodków z zapaleniem opon mózgowych może dojść do pełnego wyzdrowienia. Jednakże, jeśli leczenie jest opóźnione lub niewłaściwe, noworodkowe zapalenie opon mózgowych może spowodować poważną niepełnosprawność taką jak porażenie mózgowe , epilepcję , zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzenia widzenia i słuchu.

Zapalenie opon mózgowych u noworodka – GBS+ 

Przyczyny zapalenia opon mózgowych są najczęściej bakteryjne, chociaż zdarzają się przypadki wirusowego i grzybiczego zapalenia opon mózgowych. Około 50% wszystkich przypadków u noworodków bakteryjne zapalenie opon mózgowych spowodowane przez na grupy paciorkowca grupy B. Inne przyczyny bakteryjne obejmują E. coli (która stanowi około 20% przypadków) i Listeria monocytogenes (co stanowi 5-10% przypadków).

Być może przyczyną tak wielu przypadków zapalenia opon mózgowych jest rozpowszechnienie infekcji  paciorkowcem grupy B. Jeśli matka nie zostanie zdiagnozowana przed porodem i prawidłowo leczona, istnieje ryzyko przeniesienia paciorkowcy grupy B na dziecko co w konsekwencji może prowadzić do zapalenia opon mózgowych. Z tego powodu wszystkie kobiety ciężarne powinny być badane na obecność paciorkowców grupy B w trzecim trymestrze ciąży. Jeśli testy maja wynik pozytywny ( dodatni + ), personel medyczny jest zobowiazany do podania rodzącej antybiotyków podczas porodu, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia infekcji na dziecko.

Zapalenie opon mózgowych u noworodka – objawy i leczenie

Następujące objawy wskazują, że noworodek może mieć zapalenie opon mózgowych:

  • drażliwość
  • problemy z oddychaniem
  • brak łaknienie
  • uwypuklone ciemiączko (miękkie miejsce na czubku głowy dziecka)
  • biegunka lub wymioty
  • nieprawidłowa temperatura ciała
  • napady padaczkowe

Ponieważ zapalenie opon mózgowych może być śmiertelne lekarze muszą natychmiast rozpocząć leczenie lekami przeciwdrobnoustrojowymi. Opóźnienia diagnozy i leczenia mogą spowodować znaczące, nieodwracalne szkody. Nakłucie lędźwiowe wykonuje się w celu potwierdzenia zapalenia opon mózgowych. Inne terapie obejmują płyny dożylne i leki przeciwdrgawkowe (jeśli noworodek ma napady padaczkowe ). Personel medyczny może monitorować ciśnienie śródczaszkowe niemowlęcia i oceniać je pod kątem ropni mózgowych (masy w mózgu od zakażenia) lub wodogłowia (nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego, który może prowadzić do obrzęku głowy i poważnego uszkodzenia mózgu.