Skala Apgar

Skala Apgar

Skala Apgar została opracowana w 1952 r. jako metoda pozwalająca szybko ocenić stan zdrowia dziecka zaraz po urodzeniu. Profesor Virginia Apgar wierzyła, że te same parametry, które anestezjolodzy uwzględniali, celem monitorowania stanu pacjenta w czasie operacji, mogą być wykorzystywane do oceny stanu dziecka po urodzeniu. Na podstawie oceny w skali Apgar można również przewidzieć prawdopodobieństwo przeżycia noworodka, ale należy pamiętać o tym, że skala ta jest subiektywna.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowegoktóry dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Skala Apgar

Badanie noworodka zwykle odbywa się w 1 i 5 minucie po urodzeniu. Ocenę skali Apgar można powtórzyć też później, jeżeli wynik okaże się niski. Ocenę w skali Apgar oblicza się, badając dziecko według pięciu kryteriów w skali od 0 do 2, a następnie dodając pięć uzyskanych wartości. Pięć kryteriów oceny Apgar to:

 • Napięcie mięśni – lekarz zgina i prostuje ręce oraz nogi noworodka. Jeśli ruchy kończyn są energiczne, silne, zostaną mu przyznane 2 punkty.  Jeżeli napięcie mięśni jest słabe – 1 punkt. Gdy są one całkowicie wiotkie – 0 punktów
 • Czynność serca – lekarz osłuchuje dziecko stetoskopem. Jeżeli serce uderza ponad 100 razy na minutę, noworodek dostaje 2 punkty. Jeśli mniej niż 100 – 1 punkt. Przy braku czynności serca – 0 punktów.
 • Reakcje na bodźce – noworodkowi drażni się okolice nozdrzy i ust – wkłada mu się cewnik do noska – dziecko powinno zareagować głośnym płaczem, krzykiem lub kichaniem i za to dostanie 2 punkty. Jeśli na buzi pojawi się tylko grymas – 1 punkt. Gdy nie będzie żadnej reakcji – 0 punktów.
 • Barwę skóry – prawidłowo ukrwiona skóra jest różowa i za to przyznawane są 2 punkty. Jeżeli noworodek ma sine ręce i nogi – lekarz przyzna 1 punkt. Jeśli skóra na całym ciele jest sina albo blada – 0 punktów.
 • Oddychanie – za pierwszy, donośny krzyk noworodek dostaje 2 punkty. Jeżeli krzyk jest nieregularny, słaby – 1 punkt. Gdy dziecko w ogóle nie krzyczy – 0 punktów.

Apgar

Skala Apgar – co oznaczają wyniki?

 • Wyniki 1 – 3 punkty są krytycznie niskie – jeżeli Twoje dziecko miało niski APGAR, koniecznie skontaktuj się z namiwyślij zgłoszenie
 •  4 – 6 punktów są poniżej normy
 • 7+ punktów nie wzbudzają niepokoju

Skala nie ma zastosowania przy ocenie potrzeby resuscytacji u noworodka. Resuscytacja może być konieczna w sytuacji, gdy dochodzi do niedotlenienia wewnątrzmacicznego oraz niedotlenienia okołoporodowegoDziałania resuscytacyjne mają na celu nie dopuścić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Konieczność resuscytacji po porodzie można przewidzieć w około 70% przypadków. Lekarz prowadzący poród powinien wnikliwie zapoznać się z przedporodowymi i okołoporodowymi czynnikami ryzyka niedotlenienia noworodka.

Jeśli punktacja Apgar pozostanie niska w kolejnych minutach po urodzeniu, to istnieje ryzyko, że dziecko będzie cierpiało na długotrwałe uszkodzenie neurologiczne. Wyższe oceny punktacji Apgar nie wykluczają niestety tego, że dziecko doznało uszkodzenia mózgu, którego skutkiem mogą być encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna lub porażenie mózgowe.

Należy pamiętać, że celem oceny Apgar jest szybkie ustalenie, czy noworodek potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Skala ta nie służy lekarzom do długoterminowych prognoz dotyczących zdrowia dziecka.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Przyczyny niskiej punktacji Apgar

Wszystko, co powoduje, że dziecko zostaje pozbawione tlenu, może spowodować, że noworodek osiągnie niską punktację Apgar po urodzeniu. Poniżej wymienione są niektóre z warunków, które mogą powodować niską punktację Apgar:

 • problemy z pępowiną (owinięcie ciała dziecka pępowiną, przodowanie pępowiny, węzeł prawdziwy)
 • odklejenie łożyska, które występuje, gdy część łożyska oderwie się od macicy
 • pęknięcie macicy
 • uraz głowy dziecka może wystąpić podczas porodu zabiegowego: kleszcze lub próżnociąg
 • makrosomia (duże dziecko)
 • dysproporcja matczyno-płodowa (miednica matki jest zbyt mała w stosunku do wielkości dziecka)
 • nieprawidłowe ułożenie płodu do porodu
 • dystocja barkowa 
 • nadmierna aktywność macicy może wystąpić po podaniu oksytocyny –  lek powoduje bardzo silne i częste skurcze, które pozbawiają dziecko tlenu
 • niezdiagnozowane lub niewłaściwie leczone infekcje u matki, takie jak zapalenie błon płodowych i zapalenie jelit, stwardnienie rozsiane,  GBS+ i wirus opryszczki pospolitej
 • ciężki stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie krwi u matki)
 • małowodzie to stan, który występuje, gdy spada ilość płynów w worku owodniowym, najczęściej ze względu na nieprawidłową pracę łożyska
 • nadmierne krwawienie z pochwy

Skala apgar 1/10, zero punktów w skali Apgar itd. Kiedy dziecko otrzymuje niską punktacje Apgar to oznacza, że podczas porodu mogło dojść do urazu mózgu, czego skutkiem są encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna lub porażenie mózgowe ( niski APGAR – trudne początki ). W takiej sytuacji, konieczne jest ustalenie przyczyny, czasu oraz okoliczności, które wpłynęły na niepełnosprawność dziecka. Jest to możliwe na podstawie wnikliwej analizy dokumentacji z przebiegu ciąży, całego procesu porodu oraz na podstawie badań gazometrycznych i badań obrazowych mózgu (usg przezciemiączkowe, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).