Kwasica płodu

Kwasica płodu

Płód musi mieć możliwość wymiany tlenu i dwutlenku węgla z matką, aby bezpiecznie się rozwijać. Tlen przemieszcza się przez płuca matki, serce, naczynia krwionośne, macicę i łożysko, w końcu przechodzi przez przewód pępowinowy do płodu. Dwutlenek węgla uwalniany przez płód przechodzi przez tę ścieżkę w odwrotnym kierunku i jest uwalniany, gdy matka wydycha powietrze. Przerwanie w dowolnym punkcie tej drogi może spowodować niedotlenienie płodu, które oznacza potencjalnie niebezpieczny spadek dostarczania tlenu do tkanek dziecka. Niedotlenienie płodu może prowadzić do kwasicy lub procesu, w którym krew staje się kwaśna. Ten stan wysokiej kwasowości (lub niskiego pH) jest określany jako kwasemia.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Kwasica płodu – przyczyny

W medycynie poporodowej, przyczyny kwasicy często są klasyfikowane jako oddechowe lub metaboliczne. Jednak kwasica płodowa jest często powodowana przez mieszankę czynników oddechowych i metabolicznych.

Zamiast rozróżniać przyczyny oddechowe i metaboliczne, bardziej przydatne może być zaklasyfikowanie przypadków kwasicy płodowej jako ostre  (trwające wiele godzin) lub przewlekłe.  W ostrej kwasicy oddechowej dochodzi do gwałtownego zatrzymywania dwutlenku węgla w organizmie. Kwasica  przewlekła rozwija się wolniej i staje się zauważalna po 2-5 dniach (utrzymująca się przez kilka dni).

Ostra kwasica płodowa może być spowodowana przez następujące czynniki:

 • Czynniki matczyne – obejmują powikłania prowadzące do niskiego ciśnienia krwi (takie jak niewłaściwe znieczulenie zewnątrzoponowe) lub niewielka objętość krwi (np. krwotok), nadmiernie silne lub częste skurcze macicy mogą również prowadzić do niedotlenienia noworodka oraz kwasicy. Czasami jest to spowodowane niewłaściwym stosowaniem leków wspomagających poród np. oksytocyny.
 • Łożysko – problemy łożyskowe, które zakłócają krążenie maciczno-łożyskowe, takie jak przerwanie łożyska lub pęknięcie macicy, mogą mieć szybki i niekorzystny wpływ na dziecko.
 • Powikłania pępowinowe – funkcją pępowiny jest dostarczenie tlenu do płodu. Różne powikłania pępowinowe, takie jak węzeł prawdziwy lub wypadanie pępowiny, mogą szybko doprowadzić do niedotlenienia i kwasicy płodu.

Przewlekła kwasica płodowa może być spowodowana przez następujące czynniki:

 • Matczyne – może być spowodowana chorobą układu oddechowego lub serca u matki, jak również zmniejszonym przepływem krwi do łożyska z powodu powikłań, takich jak stan przedrzucawkowy.
 • Łożyskowe – w ciążach z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu (IUGR) mniejsze łożysko transferuje niewystarczającą ilość tlenu, co może prowadzić do niedotlenienia oraz kwasicy płodu.
 • Płodowe –  do kwasicy u płodu mogą doprowadzić krwotok, zakażenie parwowirusem i poważne nieprawidłowości w sercu.

Kwasica płodu – objawy

Podczas ciąży ważne jest, aby lekarze sprawdzali wszystkie niepokojące objawy ze strony płodu, ponieważ ​​płód może być w niebezpieczeństwie, potencjalnie z powodu niedotlenienia oraz kwasicy. Niektóre objawy zaburzeń płodowych mogą obejmować:

 • zmniejszenie ruchu płodu
 • nieprawidłowości obserwowane w monitorowaniu płodu
 • nieprawidłowości zaobserwowane w testach bezstresowych (NST) lub w testach obciążeniowych (CST)
 • nieprawidłowy wskaźnik płynu owodniowego (AFI)
 • nieprawidłowy profil biofizyczny (BPP)
 • krwawienie z pochwy
 • skurcze u matki
 • nadciśnienie matki
 • niewystarczający lub nadmierny przyrost masy ciała matki

Kwasica płodu – diagnozowanie

Niedotlenienie i kwasicę można rozpoznać za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej, monitorowania częstości rytmu serca płodu lub oceny profilu biofizycznego, która składa się z następujących testów/pomiarów:

 • test bezstresowy (NST)
 • pomiar wskaźnika/objętości płynu owodniowego (AFI/AFV) za pomocą ultradźwięków
 • obserwacja ruchów oddechowych płodu
 • obserwacja aktywności płodu

W momencie porodu, kwasicę można również zdiagnozować za pomocą badania krwi pępowinowej. Może to również dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na temat czasu trwania niedotlenienia i kwasicy (tj. ostrej lub przewlekłej). Należy jednak pamiętać, że krew pępowinowa nie zawsze jest dokładnym wskaźnikiem kwasicy. Szczególnie, jeśli krążenie zostało przerwane bardzo krótko przed porodem lub w trakcie porodu. Wyniki mogą być również niewiarygodne z powodu błędu w pobraniu, przechowywaniu lub analizowaniu krwi. Dlatego niezwykle ważne jest, aby lekarze poważnie traktowali wszelkie objawy kwasicy. Nawet jeśli wyniki testu gazometrycznego krwi wydają się być prawidłowe.

Kwasica płodu – leczenie

Dzieci, które doświadczają niedotlenienia i kwasicy, zazwyczaj przychodzą na świat za pomocą cesarskiego cięcia. Lekarze, aby przygotować ciężarną do operacji, powinni podać jej tlen, zmienić pozycję ciała i zwiększyć podanie dożylne płynów. Jeśli dziecko rodzi się z kwasicą, bardzo ważne jest, aby lekarze podjęli natychmiastowe leczenie. Kwasica jest silnie skorelowana z niedotlenieniem, dlatego w przypadku jej wystąpienia, leczenie będzie prawdopodobnie obejmować terapię hipotermią, która może zminimalizować rozprzestrzenianie się uszkodzenia mózgu po pozbawieniu dziecka tlenu. Dziecko z kwasicą może również potrzebować innej terapii wspomagającej, a nawet zabiegów chirurgicznych.

Kwasica płodu – skutki

W przypadku wystąpienia kwasicy w trakcie ciąży, płód potrafi sobie radzić z nią przez krótki czas. Jeśli jednak kwasica jest bardzo ciężka lub przewlekła, może doprowadzić do śmierci lub trwałej niepełnosprawności dziecka. Możliwym skutkiem kwasicy jest:

 • encefalopatia niedotlenieniowo-nedokrwienna
 • porażenie mózgowe
 • leukomalacja okołokomorowa
 • krwotoki śródczaszkowe (krwawienia mózgowe)
 • drgawki
 • opóźnienie w rozwoju