Drgawki u noworodka

Drgawki u noworodka

Drgawki u noworodka to napadowe, powtarzające się stereotypowe zdarzenia, zwykle subtelnie wyrażone i dlatego trudne do odróżnienia od fizjologicznych zachowań noworodka. Spowodowane są nieprawidłową czynnością bioelektryczną mózgu. Drgawki po porodzie występują u 1,5–3 noworodków na 1000 żywych urodzeń. Wśród noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała zaburzenie występuje z częstością 57–130 na 1000 żywych urodzeń.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nie lada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowegoktóry dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Drgawki noworodkowe – rodzaje

Drgawki powstają w wyniku nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w mózgu, spowodowanych uszkodzeniem nerwów lub problemami z chemią mózgu. Około 80% drgawek występuje w pierwszych dwu dobach życia. Napady przeważnie są krótkie, trwają od 10 s do 2 min i powtarzają się, zazwyczaj z częstotliwością co 8 min.

Drgawki u noworodków są klasyfikowane jako subtelne, motoryczne, napadowe objawy wegetatywne:

 • Subtelne napady są często trudne do zauważenia. Stanowią one około 50% wszystkich napadów noworodków i są szczególnie częste u wcześniaków. Mogą wystąpić:  ruchy policzków, warg, języka przypominające mlaskanie, ssanie, żucie, wysuwanie języka, sekwencje ruchowe kończyn – ruchy kończyn przypominające pływanie, boksowanie, jazdę na rowerze (pedałowanie), złożone ruchy bezcelowe – epizody nagłego wybudzenia z niepokojem ruchowym i krzykiem, objawy oczne: – napadowe mruganie, napadowy oczopląs, przetrwałe nieprawidłowe
 • Drgawki motoryczne czyli kloniczne, jednoogniskowe, wieloogniskowe, toniczne, ogniskowe, uogólnione, miokloniczne, zgięciowe
 • Napadowe objawy wegetatywne współwystępują z około 35% drgawek subtelnych, czasem z drgawkami motorycznymi. Napadowe objawy wegetatywne są to napadowo występujące zmiany rytmu serca, liczby oddechów lub wartości ciśnienia tętniczego, ślinienie, zmiany szerokości źrenic, bezdech (sporadycznie występuje jako izolowany napad).

Najczęstszą postacią drgawek noworodkowych są drgawki subtelne, wśród nich objawy oczne. Wyróżnia się jeszcze drgawki elektrograficzne, czyli napadowe wyładowania bioelektryczne w zapisie EEG bez towarzyszących drgawek klinicznych. Wskazane jest rozważenie leczenia farmakologicznego. Bioelektryczny stan drgawkowy to czynność napadowa EEG utrzymująca się dłużej niż przez 50% godzinnego zapisu. Wymaga leczenia farmakologicznego.

Drgawki po porodzie – przyczyny 

Ataki mogą być spowodowane przez wiele rzeczy, w tym:

 • encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
 • krwawienia śródczaszkowe i udary
 • urazy okołoporodowe
 • neuroinfekcje
 • przejściowe zaburzenia metaboliczne
 • wrodzone błędy metaboliczne
 • malformacje ośrodkowego układu nerwowego
 • zespół abstynencji płodu
 • stwardnienie guzowate

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nie lada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędu przy porodzie. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Drgawki u noworodka – encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna 

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (asfiksja porodowa) jest najczęstszą przyczyną napadów u noworodków, a około 80% przypadków. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna. Napady drgawkowe pojawiają się najczęściej pod koniec pierwszej doby życia. Charakterystyczne są drgawki subtelne, w tym epizody nagłego obudzenia z niepokojem ruchowym i krzykiem oraz drgawki kloniczne.

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (asfiksja porodowa) jest stanem medycznym, w którym noworodek został pozbawiony tlenu czasie okołoporodowym – przed lub w trakcie porodu. Niektóre nagłe sytuacje medyczne, które mogą spowodować encefalopatię i drgawki u noworodka obejmują: ucisk pępowiny, problemy z łożyskiem lub macicą, takie jak pęknięta macica lub przodowanie łożyska , problemy z płodem i przedłużający się poród. Personel medyczny musi odpowiednio przygotowany i reagować na wszystkie zagrożenia położnicze aby zminimalizować możliwość wystąpienia encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej.

Drgawki u noworodka – krwawienia śródczaszkowe i udary

Krwawienia śródczaszkowe i udary – krwawienie podpajęczynówkowe może być przyczyną drgawek klonicznych wieloogniskowych, rzadziej drgawek subtelnych. Często drgawki występują w drugiej dobie życia.

Masywne krwawienia dokomorowe mogą powodować napady toniczne uogólnione (przypominające pozycję odmóżdżeniową lub odkorowania). Występują przede wszystkim u noworodków urodzonych przedwcześnie. Udary tętnicze i żylne, krwiaki podtwardówkowe i śródmózgowe mogą prowadzić do napadów ogniskowych klonicznych lub tonicznych. Udary są najczęstszą przyczyną drgawek ogniskowych u noworodków donoszonych. Rozpoznaje się je na podstawie rezonansu magnetycznego (MR) lub tomografii komputerowej (TK) głowy.

Drgawki u noworodka po porodzie – urazy okołoporodowe

Urazy okołoporodowe – mogą wynikać: z ułożenia lub wielkości płodu w stosunku do kanału rodnego ( dysproporcja matczyno – płodowa ), makrosomii płodu ( dziecko ważące powyżej 4500 g. ), poród zabiegowego – kleszcze , próżnociag, przedłużającego się porodu lub zbyt późnej decyzji lekarza o wykonaniu cięcia cesarskiego.

bezpłatna porada prawna

Drgawki noworodkowe – neuroinfekcje

Neuroinfekcje bez względu na pochodzenie, infekcje uogólnione oraz zakażenia wrodzone z grupy TORCH (toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, zakażenia wywołane wirusem herpes i inne, np. kiła, AIDS) najczęściej prowadzą do drgawek subtelnych lub klonicznych wieloogniskowych. Mogą również powodować drgawki miokloniczne lub toniczne. Ropnie mózgu prowadzą do napadów ogniskowych.

Drgawki noworodkowe – przejściowe zaburzenia metaboliczne

Przejściowe zaburzenia metaboliczne – drgawki subtelne lub kloniczne mogą być m.in. następstwem: hipoglikemii, hipokalcemii, hipomagnezemii, hiponatremii, hiperbilirubinemii.

Drgawki noworodkowe – wrodzone błędy metaboliczne 

Wrodzone błędy metaboliczne  – we wrodzonych błędach metabolicznych występują drgawki miokloniczne, w tym tzw. mioklonie wędrujące, oraz inne postacie drgawek.

Drgawki noworodkowe – malformacje ośrodkowego układu nerwowego

Malformacje ośrodkowego układu nerwowego – duże wady rozwojowe OUN, w tym malformacje kory mózgu, np. heterotopie istoty szarej, mogą powodować napady drgawkowe od pierwszego miesiąca życia. Najczęściej obserwowane są napady toniczne, zgięciowe, kloniczne,  ogniskowe.

Drgawki noworodkowe – zespół abstynencji płodu

Zespół abstynencji płodu – ujawnia się w pierwszych 3–5 dniach życia u noworodków matek uzależnionych, rzadziej dzieci matek przewlekle leczonych w trakcie ciąży lekami psychotropowymi lub innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Do najczęstszych objawów zaliczają się: zaburzenia oddechowe, pobudzenie ruchowe, nasilone drżenie kończyn, drgawki.

Drgawki noworodkowe – Stwardnienie guzowate

Stwardnienie guzowate – w stwardnieniu guzowatym charakterystyczne są napady zgięciowe. Rzadko pojawiają się już w pierwszym miesiącu życia, częściej występują w późniejszym okresie.

Drgawki u noworodka po porodzie – diagnozowanie

Podstawowym testem diagnostycznym służącym do weryfikacji aktywności napadów i określenia części mózgu, której to dotyczy, jest EEG. W EEG elektrody są tymczasowo przymocowane do głowy dziecka. Elektrody odczytują aktywność elektryczną mózgu i pokazują zmiany zachodzące w czasie. Wyniki pojawiają się na ekranie, a także na drukowanych paskach.

Ponadto podczas diagnostyki należy wykonać:

 • badanie przedmiotowe, w tym ocenę neurologiczną
 • badania laboratoryjne: stężenie glukozy w surowicy,  gazometrię, morfologię krwi obwodowej z rozmazem mikroskopowym,  jonogram, włącznie z oznaczeniem stężenia wapnia i magnezu, stężenie wykładników zakażenia (CRP, PCT, IL6), mocznika, amoniaku, kwasu mlekowego, badanie ogólne moczu
 • nakłucie lędźwiowe i przeprowadzić badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego
 • badania mikrobiologiczne (posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego)
 • USG lub aEEG (amplitude-integrated EEG – przyłóżkowa metoda wykorzystywana w neonatologii do neuromonitorowania), jeśli tylko jest dostępne

Wskazane jest wykonanie badań:

 • w kierunku zakażeń wrodzonych z grupy TORCH
 • w kierunku chorób metabolicznych
 • MR lub TK głowy (szczególnie ważne u noworodków donoszonych)