Kordocenteza

Kordocenteza

Kordocenteza jest najtrudniejszym do wykonania inwazyjnym badaniem prenatalnym, czyli badaniem dziecka znajdującego się w łonie matki. Dzięki takiemu badaniu, możliwa jest ocena chromosomów oraz DNA płodu. Ogólnie rzecz biorąc, kordocenteza polega na pobraniu krwi z żyły pępowinowej. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Lekarz za pomocą długiej i cienkiej igły punkcyjnej wkłuwa się przez powłoki brzuszne do pępowiny, a następnie z pętli pępowinowej pobiera krew do analizy. Generalnie, kordocenteza jest dość trudna do wykonania, szczególnie w sytuacji złego umiejscowienia łożyska. Dlatego też, pobieranie krwi odbywa się pod kontrolą USG. Niemniej jednak, takie rozwiązanie gwarantuje dziecku i przyszłej mamie bezpieczeństwo. Samo badanie trwa kilkanaście minut, jednakże bezpośrednio po badaniu, ciężarna pozostaje przez kilka godzin pod opieką lekarską. Ostatecznie, na wynik badania czeka się zwykle około 7 dni.

Przeciwwskazaniami do wykonania kordocentezy są m.in. WZW typu B i C u matki.

Co bada kordocenteza?

Niewątpliwie, dzięki zastosowaniu kordocentezy, podczas której pobrano krwinki białe płodu, możliwa jest ocena i badanie, m.in.:

 • cytogenetyczne
 • grupy krwi płodu
 • morfologii
 • równowagi kwasowo-zasadowej
 • wrodzonej infekcji

Ponadto, kordocenteza stosowana jest w diagnostyce i leczeniu m.in.:

 • choroby hemolitycznej płodu
 • wad genetycznych
 • transfuzji krwi lub podania leków przez pępowinę do płodu

Co można zdiagnozować za pomocą kordocentezy?

Kordocentezę wykonuje się około 18 tygodnia ciąży. Lekarz zleca badanie, gdy u ciężarnej wystąpi konflikt serologiczny. Na podstawie wyników kordocentezy można zdiagnozować, w szczególności.

 • kariotyp, czyli zestaw chromosomów
 • DNA stwierdzając, czy dziecko jest obarczone chorobą genetyczną np.: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau
 • istniejące zakażenia
 • gazometrię płodu
 • morfologię i grupę krwi, w szczególności przy ryzyku wystąpienia konfliktu serologicznego
 • anemię płodu
 • małopłytkowość płodu
 • koagulopatię płodu
 • hemoglobinopatię płodu
 • ilość przeciwciał w krwi matki niszczących czerwone ciałka płodu – w przypadku, gdy liczba przeciwciał jest duża, możliwe jest wykonanie przetaczania krwi jeszcze w łonie matki (transfuzje dopłodowe)
 • niedokrwistość płodu
 • obrzęk uogólniony płodu o nieznanej przyczynie
 • wady serca płodu
 • hipotrofię płodu
 • infuzje dopłodowe
 • niepowodzenia hodowli komórek płynu owodniowego
 • potencjalnie uleczalne wady wrodzone
 • znacznego stopnia opóźnienie rozwoju płodu o niejasnej przyczynie
 • niektóre zaburzenia metaboliczne
 • zakażenia wewnątrzmaciczne, czyli m.in. toksoplazmoza, parwowiroza B19, cytomegalia lub różyczka

Kordocenteza kiedy i gdzie jest wykonywana?

Kordocenteza wykonywana jest w warunkach szpitalnych. Powikłania kordocentezy występują najczęściej w sytuacji, kiedy zabieg jest przeprowadzany przed 19 tygodniem ciąży i w usadowieniu łożyska na ścianie tylnej. Największym ryzykiem związanym z kordocentezą jest poronienie, zatem Twoja decyzja o poddaniu się badaniu musi być świadoma. Poronienie zdarza się mniej więcej raz na 100 procedur. Do innych zagrożeń związanych z kordocentezą należą, przede wszystkim:

 • utrata krwi w miejscu, w którym wbijano igłę
 • infekcja wewnątrzmaciczna
 • zakażenie
 • uszkodzenie struktur płodu
 • zmniejszenie tętna płodu
 • bradykardia płodu
 • ryzyko pęknięcia pęcherza płodowego
 • krwiak pępowinowy lub zakrzep w pępowinie
 • alloimmunizacja matki krwinkami płodu
 • przedwczesne pęknięcie błon płodowych
 • wewnątrzmaciczne obumarcie płodu

Ponadto, wobec ryzyka wystąpienia powyższych powikłań, wskazana jest profilaktyka antybiotykowa. Natomiast, matka z grupą krwi Rh (–) powinna otrzymać immunoglobulinę anty-D bezpośrednio po zabiegu.