Zakażenie dróg moczowych

Zakażenie dróg moczowych w ciąży

Zakażenie dróg moczowych może dotyczyć: pęcherza, nerek i dróg łączących te dwa organy. Nieleczone infekcje mogą powodować poważne urazy porodowe oraz komplikacje u noworodka, w tym:

 • przedwczesny poród
 • sepsę
 • zapalenie opon mózgowych
 • encefalopatię niedotlenieniowo – niedokrwienną
 • porażenie mózgowe

Zakażenie dróg moczowych może nie wykazywać żadnych symptomów u ciężarnej, dlatego też standardową procedurą jaką lekarz musi podjąć jest obserwacja kobiety pod tym kątem i leczenie odpowiednimi antybiotykami w przypadku wykrycia infekcji (rodzaj antybiotyków ustala się na podstawie badań laboratoryjnych). Zakażenie dróg moczowych może nawracać, zatem lekarz po zakończeniu leczenia musi ustalić, czy zakażenie zostało całkowicie wyleczone.

Zmiany hormonalne podczas ciąży mogą osłabić ciężarną i narazić ją na zakażenie dróg moczowych. Nieprawidłowa diagnoza, wdrożenie niewłaściwego leczenia lub jego brak mogą skutkować poważnymi, trwałymi urazami porodowymi, komplikacjami i problemami zdrowotnymi u noworodka.
Zakażenie dróg moczowych w ciąży

Zakażenie dróg moczowych – przyczyny

 • Macica znajduje się powyżej pęcherza, a jej rozrost może zahamować przepływ moczu z pęcherza i tym samym spowodować infekcję.
 • E.Coli: bakterie te powodują około 80-85% infekcji dróg moczowych.
 • Paciorkowiec: infekcja paciorkowcem powoduje średnio 5-10% infekcji dróg moczowych.
 • Paciorkowiec grupy B: jest to specyficzny rodzaj paciorkowca i stanowi 5% infekcji układu moczowego.
 • Wirusowe i grzybicze infekcje: niektóre zakażenia układu moczowego wynikają z infekcji wirusami oraz grzybami. Bakteria zazwyczaj powoduje infekcję przez przedostanie się do pęcherza moczowego, ale infekcja może też być spowodowana dostaniem się drobnoustrojów do limfy lub krwi. Bakteria może dostać się do macicy drogą płciową, przez cewnik, stolec lub częściowe zablokowanie przepływu w układzie moczowym.

Zakażenie dróg moczowych – czynniki ryzyka

 • infekcja pęcherza
 • cukrzyca
 • cewnikowanie pęcherza
 • użycie środka plemnikobójczego
 • aktywność seksualna (u młodych kobiet)
 • podobne problemy w rodzinie w przeszłości

Zakażenie dróg moczowych – symptomy

 • ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu
 • potrzeba częstego oddawania moczu
 • krew lub śluz w moczu
 • skurcze lub bóle w dolnych częściach brzucha
 • ból w trakcie stosunku
 • dreszcze
 • wyciekanie moczu
 • budzenie się w nocy w celu oddania moczu
 • zmiana w ilości oddawanego moczu
 • gęsty mocz
 • ból, ucisk lub wrażliwość okolic pęcherza moczowego
 • ból pleców, dreszcze
 • gorączka
 • nudności i wymioty

Zakażenie dróg moczowych – leczenie

Zakażenia dróg moczowych w ciąży są leczone antybiotykami. Przez to, konieczne jest przeprowadzanie badania podatności szkodliwych organizmów na antybiotyki, aby wdrożona terapia poskutkowała na daną infekcję.

Zakażenie dróg moczowych cechuje wysoki czynnik nawrotów u kobiet w ciąży, dlatego ważne są regularne kontrole lekarskie i wykonywanie zleconych badań laboratoryjnych. Zalecana jest też zmiana antybiotyku, jeśli infekcja u ciężarnej nie została wyleczona lub kiedy bakteria jest odporna na dany antybiotyk. W skomplikowanych przypadkach, może wystąpić konieczność przedłużenia okresu przyjmowania leku lub nawet podawanie dożylne antybiotyków, jeśli symptomy zakażenia mimo terapii nie ustępują.

Najczęstszą przyczyną braku poprawy, mimo wdrożenia leczenia jest odporność szkodliwych organizmów na antybiotyki. Jeśli gorączka nadal trwa lub inne objawy nie ustępują po podaniu antybiotyków to powinna zostać także zbadana możliwość występowania innych przyczyn nieprawidłowości. Utrzymujące się zakażenie może być spowodowane przez kamicę moczową, wrodzone zaburzenia nerek lub wrzód na nerce.

Zakażenie dróg moczowych – komplikacje i efekty uboczne nieprawidłowego leczenia

Niewłaściwe leczenie zakażenia dróg moczowych może spowodować groźne efekty uboczne i komplikacje, jakimi są:

 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
 • niska waga dziecka
 • przedwczesne pęknięcie błon płodowych
 • przedwczesny poród
 • sepsa
 • zapalenie opon mózgowych
 • porażenie mózgowe
 • stan przedrzucawkowy i inne stany z występującym wysokim ciśnieniem krwi
 • stan zapalny owodni
 • anemia
 • śmierć dziecka

Zakażenie dróg moczowych – zaniedbania medyczne

Zakażenie dróg moczowych może prowadzić do druzgocących powikłań i komplikacji. Zakażenie dróg moczowych musi być leczone bezzwłocznie u wszystkich kobiet w ciąży. Kiedy lekarz niewłaściwie przeprowadza badania pod kątem zakażenia dróg moczowych lub kiedy dochodzi do nieprzestrzegania przez lekarza standardów leczenia kobiety w ciąży to mamy do czynienia z błędem lekarskim. Jeśli błąd lekarza skutkuje trwałym urazem u matki lub dziecka to możemy mówić nawet o przestępstwie. Czynniki, które stanowią o przestępstwie lekarza to m. in.:

 • nieprawidłowa obserwacja kobiety pod kątem możliwości wystąpienia infekcji dróg moczowych
 • niestwierdzenie infekcji pomimo wystąpienia jej charakterystycznych objawów
 • błędy w leczeniu infekcji polegające m.in. na pomyłce w podaniu leku, nieprzeprowadzeniu badania odporności szkodliwych drobnoustrojów na antybiotyki
 • wykorzystywanie antybiotyków szkodliwych dla matki lub dziecka