Infekcje w ciąży

Infekcje w ciąży

Organizm kobiety w ciąży jest bardziej narażony na różnego rodzaju infekcje oraz zakażenia. Dzieje się tak za względu na obniżoną odporność komórkową i humoralną. Efektem tego jest wzrost ryzyka zakażeń bakteryjnych, wirusowych oraz pasożytniczych. Szczególnie podatne na zakażenia w okresie ciąży są drogi rodne i układ moczowy ciężarnych.

Infekcje w ciąży – zakażenie paciorkowcem grupy B

Streptococcus grupy B (GBS) czyli paciorkowiec grupy B jest bakterią powszechnie występującą w przewodzie pokarmowym. Gdy paciorkowiec grupy B powoduje infekcję, może doprowadzić do ciężkiej choroby, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci. U noworodków do zakażenia paciorkowcem  grupy B może dojść poprzez bezpośredni kontakt z bakteriami w macicy. Najczęściej dzieci są narażone na zakażenie, gdy przeciskają się przez kanał rodny podczas porodu naturalnego. Gdy matka ma GBS dodatni (jest zakażona), prawdopodobieństwo zakażenia dziecka podczas porodu wynosi aż 50% .

Standardowa praktyka ginekologiczno – położniczej nakazuje, aby matki w ciąży były badane na obecność bakterii GBS w trzecim trymestrze ciąży. Badanie polega na pobraniu wymazu z przedsionka pochwy oraz z okolicy odbytu. Po około  2-3 dniach przychodzi wynik badania. Jeśli matka ma pozytywny wynik GBS to przed porodem powinna otrzymać profilaktyczną dawkę antybiotyków. Niezwykle ważne jest, aby lekarz kontrolował infekcję w celu ochrony dziecka przed zakażeniem. Dzieci, u których występuje wysokie prawdopodobieństwo zakażenia paciorkowcem grupy B są dokładnie monitorowane i leczone. Leczenie rozpoczyna sie już przy pierwszych oznakach infekcji, aby zapobiec rozwinięciu się choroby.

Infekcje w ciąży – zapalenie błon płodowych i łożyska

Zapalenie błon płodowych i łożyska oznacza zapalenie struktur pokrywających powierzchnię łożyska. Zapalenie kosmówki często występuje wraz z  zapaleniem błon płodowych. Najczęściej spowodowane jest czynnikami bakteryjnymi lub wirusowymi, takimi jak paciorkowceopryszczkaróżyczka, czy kiła.

Zakażenie bakterią może wywołać stan zapalny, który z kolei prowadzi do uszkodzenia błon płodowych lub przedwczesnego porodu. W przypadku wystąpienia czynników ryzyka zapalenia błon płodowych i łożyska, bardzo ważne jest, aby lekarze uważnie obserwowali matkę i dziecko oraz postępowali zgodnie z obowiązującymi standardami opieki medycznej. Zaniedbanie ze strony lekarza może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu ciężarnej i stanowi poważne zagrożenie dla rozwijającego się płodu.

Infekcje w ciąży – zakażenie dróg moczowych

Zakażenie dróg moczowych może dotyczyć: pęcherza, nerek i dróg łączących te dwa organy. Nieleczone infekcje mogą powodować poważne urazy porodowe oraz komplikacje u noworodka. Najczęściej w wyniku infekcji, zakażenia podczas ciąży dochodzi do: przedwczesnego porodu, sepsy, zapalenie opon mózgowych, encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej oraz porażenia mózgowego.

Zakażenia dróg moczowych w ciąży są leczone antybiotykami. Przez to, konieczne jest przeprowadzanie badania podatności szkodliwych organizmów na antybiotyki, aby wdrożona terapia poskutkowała na daną infekcjęZakażenie dróg moczowych cechuje wysoki czynnik nawrotów u kobiet w ciąży, dlatego ważne są regularne kontrole lekarskie i wykonywanie zleconych badań laboratoryjnych.

Infekcje w ciąży – bakteryjne zakażenie pochwy

Bakteryjne zakażenie pochwy następuje na skutek zachwiania naturalnej flory bakteryjnej. Nieleczone infekcje mogą powodować trwałe urazy okołoporodowe. Nieleczone zakażenie pochwy może być tragiczne w skutkach. Kiedy bakteryjne zakażenie pochwy zostanie wykryte u ciężarnej, lekarz powinien natychmiast przeprowadzić niezbędne badania. Lekarz powinien niezwłocznie wdrożyć leczenie, które będzie bezpieczne zarówno dla matki, jak też dziecka.

Zakażenie połogowe

Zakażenie połogowe (gorączka połogowa), przebiegające z wysoką gorączką to jedna z patologii w okresie poporodowym. Najczęstszą przyczyną zakażenia jest obecność drobnoustrojów chorobotwórczych kolonizujących rany poporodowe.

Najczęstszą postacią zakażenia połogowego jest zapalenie błony śluzowej macicy. Jego przyczyną jest z reguły pozostanie w obrębie narządu resztek łożyska. Dlatego każde łożysko po porodzie jest poddawane dokładnej ocenie, czy zostało wydalone w całości. Objawy zapalenia błony śluzowej macicy pojawiają się najczęściej około 3-4 dnia po porodzie.