Choroby w ciąży

Choroby w ciąży

Ciąża to czas, w którym mogą się pojawiać różnorodne powikłania. Ich pojawienie się oznacza dla przyszłej mamy konieczność częstych wizyt u ginekologa. Wówczas, konieczne jest przeprowadzenie wielu dodatkowych badań. Często także w takich sytuacjach, ciężarne pozostają w szpitalu pod czujną obserwacją lekarza. Ryzyko wystąpienia komplikacji podczas ciąży zwiększają przede wszystkim choroby przewlekłe u matki. Szczególnie niebezpieczne dla matki i dziecka są: konflikt serologiczny, nadciśnienie, otyłość, niedowaga, małowodzie, wielowodzie, przeziębienie, a także niewydolność szyjki macicy. Bardzo ważną rolę w przebiegu ciąży odgrywa wiek matki. Za ciążę wysokiego ryzyka uznajemy bowiem ciążę zarówno w wieku poniżej 17 roku życia, jak i powyżej 35 lat.

Choroby w ciąży – cukrzyca ciężarnych

Cukrzyca ciężarnych jest diagnozowana na różnych etapach ciąży. Jest zaburzeniem tolerancji glukozy rozpoznawanym po raz pierwszy w okresie ciąży około 24-28 tygodnia. Wczesna diagnoza oraz leczenie mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia matki i dziecka. Jeśli diagnostyka i właściwe leczenie nie zostają w porę wdrożone, może to prowadzić do makrosomii dziecka. Makrosomia płodu zwiększa ryzyko uszkodzeń okołoporodowych. Niewątpliwie, podczas porodu powinien być obecny neonatolog. Dzięki temu, będzie mógł od razu po urodzeniu ocenić stan dziecka. Wskazuje się, iż ten rodzaj cukrzycy ustępuje po porodzie, bądź do 6 tygodni po rozwiązaniu.

Choroby w ciąży – stan przedrzucawkowy 

Stan przedrzucawkowy zagraża zarówno przyszłej mamie, jak i dziecku. Stan przedrzucawkowy jest problemem zdrowotnym w czasie ciąży. Występuje u kobiety ciężarnej zazwyczaj po 20 tygodniu trwania ciąży lub w pierwszych dwóch dobach połogu. Następstwem stanu przedrzucawkowego jest rzucawka. Może ona doprowadzić nawet do śmierci ciężarnej i dziecka.

Stan przedrzucawkowy lekarz może zdiagnozować podczas rutynowych kontroli ciśnienia krwi oraz badań moczu w ramach standardowych wizyt lekarskich w okresie prenatalnym. Za nieprawidłowe ciśnienie u ciężarnej uznaje się odczyt przekraczający 140/90 mm Hg .

Niepoddany leczeniu stan przedrzucawkowy naraża matkę na ryzyko drgawek. Może doprowadzić do niewydolności wątroby i nerek. Ponadto, mogą wystąpić zakrzepy krwi oraz problemy z centralnym układem nerwowym. Stan przedrzucawkowy prowadzi do komplikacji, takich jak przerwanie łożyska, niski przepływ krwi i poród przedwczesny.  Stan przedrzucawkowy lekarze zwykle diagnozują podczas kontrolnych wizyt prenatalnych. Poród natomiast odbywa się przez cesarskie cięcie. Dzięki porodowi operacyjnemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań zarówno dla matki, jak i dziecka.

Choroby w ciąży – wielowodzie

Wielowodzie jest powikłaniem ciąży, w którym występuje ponadprzeciętny wzrost objętości płynu owodniowego. Jeśli lekarze wcześnie zdiagnozują wielowodzie (za pomocą USG), to ciężarna może uniknąć wielu poważnych powikłań. Co więcej, wielowodzie można leczyć prenatalnie amnioredukcją lub lekami zmniejszającymi objętość płynu owodniowego.

Jeśli wielowodzie nie zostanie szybko zdiagnozowane i leczone, może prowadzić do poważnego oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka, takiego jak encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, czy porażenie mózgowe.

Choroby w ciąży – małowodzie

Małowodzie jest stanem, gdy ilość płynu owodniowego obniża się, zazwyczaj wskutek niewłaściwej pracy łożyska. Płyn owodniowy pomaga dziecku dojrzewać, dostarcza mu składniki odżywcze, podwyższa i utrzymuje stałą temperaturę. A zatem ubytek jego poziomu stanowi poważne zagrożenie zdrowia. Małowodziu można zapobiec poprzez wczesne wprowadzenie diagnostyki, takiej jak: badanie USG i AFI (badanie poziomu wód płodowych) oraz opiekę, włączając hospitalizację polegającą na odpoczynku w łóżku, monitorowaniu płodu, nawodnieniu oraz rozwiązaniu ciąży przy pierwszych oznakach zagrożenia dla matki i dziecka.

Choroby w ciąży – niewydolność szyjki macicy

Niewydolność szyjki macicy  występuje, gdy osłabiona szyjka macicy przyczynia się do poronienia albo przedwczesnego porodu. Przedwczesny poród może narazić dziecko na szereg urazów okołoporodowych. Najpoważniejsze z nich to porażenie mózgowe, leukomalacja okołokomorowanapady padaczkoweopóźnienia rozwojowe, infekcje i encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna.

Leczenie niewydolności szyjki macicy polega na chirurgicznym założeniu i zaciśnięciu wokół szyjki specjalnego szwu. Lekarz może również zadecydować o założeniu na szyjkę macicy silikonowego krążka. Nazywa się go pessarem. Uniemożliwia on rozwieranie się szyjki macicy i ją odciąża. Założenie pessaru nie wymaga zabiegu chirurgicznego, pobytu w szpitalu ani znieczulenia.

Choroby w ciąży – konflikt serologiczny 

Konflikt serologiczny jest powikłaniem ciąży. Występuje, gdy matka ma krew z czynnikiem Rh-, a ojciec Rh+. Konflikt serologiczny nie ujawnia żadnych oczywistych objawów u kobiet w ciąży. Noworodki mogą natomiast wykazywać objawy niedokrwistości hemolitycznej. W celu zdiagnozowana konfliktu serologicznego, lekarz zleca badanie krwi matki. Na ich podstawie ustala, czy ma ona czynnik Rh-dodatni czy Rh-ujemny. Jeśli Rh matki jest ujemne, lekarz powinien zlecić kolejne badanie krwi matki, w celu wykrycia przeciwciał.  Jeśli kobieta ma przeciwciała Rh, oznacza to, że była wcześniej narażona na krew Rh dodatnią i że jej obecna ciąża może być zagrożona, jeśli płód ma czynnik Rh-dodatni.

Choroby w ciąży – przeziębienie

Przeziębienie w ciąży może być spowodowane infekcją wirusową i stanowi zagrożenie dla matki oraz dziecka. Zagrożenia wynikające z przeziębienia u kobiety ciężarnej są uzależnione od okresu ciąży, w którym do niego dochodzi. Zagrożenie dla płodu wynika z możliwości przejścia wirusa od matki na dziecko drogą łożyskową.

Niewielkie znaczenie dla skutków infekcji u dziecka mają objawy przeziębienia – kaszel, katar, ból gardła, bóle mięśniowo-stawowe. Jedynym objawem wyraźnie wpływającym na płód jest wysoka gorączka, która we wczesnej ciąży może powodować wady rozwojowe płodu, wywołać poród przedwczesny, a w skrajnych przypadkach nawet wewnątrzmaciczne obumarcie płodu.